En politisk politiassistent

Michael Harbøll er som tidligere spejderleder glad for udeliv og er for eksempel medlem af Hjerting Kanelaug.

Michael Harbøll fra Hjerting er tilbage i byrådet. Det er på en trist baggrund, men han er tilfreds med at være tilbage i politik

Hent artiklen fra avisen som PDF her

LOKALPOLITIK – Efter byrådsmedlem Connie Geisslers alt for tidlige bortgang har skæbnen villet, at Hjerting alligevel beholder sin lokale, socialdemokratiske repræsentant. Politiassistent Michael Harbøll fra Hjerting er nemlig indtrådt i byrådet, idet han var partiets førstesuppleant.
Det er ikke nyt for ham. Han sad også i byrådet fra 1. januar 2018 til 31. december 2022.
5 stemmer manglede
”Men på valgaftenen i november manglede jeg lige fem stemmer. Det har jeg godt nok bandet over mange gange,” griner han, da vi har bænket os ved Hjerting Kanelaug, som han er medlem af.
Michaels interesse for politik blev vakt allerede i barndommen. Faderen var typograf, og som mange nok kan huske, så havde typograferne en markant rolle i dansk fagbevægelse.
”Ja, jeg voksede op i en meget politisk interesseret familie, og vi havde mange diskussioner om alt muligt. Da jeg var 14-15 år, meldte jeg mig så ind i DSU, hvor jeg mødte Anders Kronborg, som sad i bestyrelsen. Jeg husker blandt andet, at vi var meget optaget af Ribus-konflikten”.
I sin elevtid og i sit senere arbejdsliv er han også blevet bekræftet i, at den socialdemokratiske vej er den rigtige for ham.
”Da jeg boksetrænede i Sønderris, mødte jeg en del indvandrerdrenge. Og jeg husker, den udskamning, de blev udsat for. Den var jeg helt uenig i.”
Han er helt med på, at der er for meget kriminalitet i miljøet, men han mener, der er brug for forebyggelse frem for alt.
”Det er så fedt med den nærpolitistation i Stengårdsvej-kvarteret. De unge drenge er opvokset med vrede mod politiet, men nu er der ro” siger han.
Men hvorfor fik han egentlig lyst til at stille op til byrådet, hvilket han gjorde for første gang i november 2013? Han forklarer:
”Jeg sad i bestyrelsen for partiforeningen i Hjerting og lavede organisatorisk arbejde. Og så fik jeg lyst til at komme ind og gøre en forskel. Og jeg synes, jeg har noget at byde ind med. Jeg har også interesse for lokalhistorie og historie som sådan.”
”Fra 2018 til 2019 sad jeg først i Teknik- og Byggeudvalget, så Børne- og Familieudvalget. Det sidste var meget tungt og hårdt, men det var lærerigt og spændende. Nu har jeg overtaget Connies plads i Sundhed- og Omsorgsudvalget, og det er også spændende.”

Der er intet nag
Michael Harbøll tilføjer, at trods de beskrivelser, man kan læse om i aviserne, så har byrådspolitikerne et godt forhold til hinanden.
”Når møderne er slut, sætter vi og får en god snak over en kop kaffe eller en vand. Der er intet nag mellem os.”
Embedsværket har han også kun ros til.
I budgetforliget fik du et enkelt vejkryds, det var ikke meget. Bliver du set som ham ude fra det forkælede Hjerting?
”Hjerting har faktisk flere borgere end den gamle Bramming Kommune. Men de får meget mere, formentlig for at bøde lidt på deres sorg over at have mistet deres kommune. Der er lidt sognerådspolitik over det. Og jeg synes faktisk, at vi også har berettigede krav. Der har for eksempel længe manglet et lyskryds ved Sdr. Tobølvej.”
Familiearven går i øvrigt videre. Hans datter vil meget gerne diskutere skolepolitik! Hun mener for eksempel, at det er forkert at forkorte skoledagen. Hun vil hellere have tid til at lave sine lektier færdige i skoletiden i stedet for at have dem hængende over hovedet i fritiden.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Michael Harbøll

• Født den 14. september 1979, dermed 43 år
• Opvokset på Valmuevænget, bor nu på Havbakken
• Har samlever og to børn, en dreng og en pige
• Udlært grafisk trykker, derefter nattevagt ved Dansikring
• Startede på uddannelsen til politiassistent i 2007 i København
• Var i praktik i Esbjerg
• Har fastansættelse ved Politiet i Esbjerg, har tidligere været på patruljetjeneste og været vagthavende, arbejder nu med efterforskning
• Har været spejderleder, har boksetrænet i Sønderris, er glad for friluftsliv og går til sportsskydning, både med pistol og gevær
• Medlem af Esbjerg Byråd
• Har sæde i Sundhed- og Omsorgsudvalget

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top