Auraskolen vil ‘tone rent flag’

UNDERVISNING – Efter sommerferien møder folkeskoleeleverne i 8. og 9. klasse ind til en ny hverdag, hvor undervisningen skal tilbyde en ’toning’ efter interesser på de såkaldt tonede linjer. Men samtidig er det et krav, at hver skoleafdeling også skal tilbyde en almen linje uden toning, og det giver ekstra bøvl med at få det praktiske puslespil til at gå op.

På Auraskolens afdelinger ville det f.eks. betyde, at det kun ville være muligt at oprette én enkelt tonet linje i Bryndum og Sønderris, fordi der kun er to spor i afgangsklasserne.

Den oprindelige tanke var, at toningen skulle smitte af på alle fag hele ugen, så f.eks. en science-linje skulle præge hele undervisningen. Men af praktiske grunde har Auraskolen måtte lave et kompromis.

”Den almene linje var en begrænsning i den oprindelige model. Så vi har lavet en udvidet valgfagsmodel med nogle toninger i, hvor det var et ønske fra bestyrelsen, at eleverne skulle have mulighed for at flytte sig mellem afdelingerne,” forklarer skoleleder Torben Mørup fra Auraskolen.

”Vi håber så, at kravet om en almen linje fjernes, så vi kan ’tone rent flag’ fra næste skoleår. Jeg frygter også, det kan ende i et A- og B-hold, hvor man vil sige til nogen, at du går ’kun’ på almen linje. For andre kan det jo godt komme til at se ud som om, man ikke har nogen ambitioner. Men det kan jo også være, fordi vi ikke kan tilbyde så mange linjer, og man ikke vil flytte sig,” påpeger Torben Mørup.

”Hvis man nu ikke er interesseret i f.eks. science, sprog eller en kreativ linje, så er det eneste alternativ jo en almen linje. Og selvom man forsøger at lave det spændende, så er det jo ikke det samme.”

Politisk besluttet

Hænger det også sammen med, at det nye med toningen vil sluge mere fokus?

”Et eller andet sted hænger det jo sammen, for på toningen bliver det jo både undervisning ud af huset og med gæstelærere.”

Kunne I ikke bare passe butikken og lære eleverne de basale færdigheder, som bl.a. gymnasierne sukker efter?

”For det første skal vi jo lave en toning. Det er politisk besluttet, fordi man vil gøre skoledagen mere interessant og fastholde de elever, der flytter andre steder hen. Det er jo hele idéen med det – hvordan kan vi fastholde eleverne,” fastslår Torben Mørup.

Hvorfor ikke bare respektere den arbejdsdeling, hvor efterskolerne snupper nogle elever med specialtilbud?

”Det spørgsmål skal man stille politkerne. Men der kan være en pointe i, at vi ikke skal halse efter efterskolerne, for vi kan jo aldrig matche deres tilbud alligevel.”

Auraskolen opretter toningslinjer/valgfag, som det fremgår af skemaet her. Som det også kan ses, er mobiliteten mellem afdelingerne ikke prangende. Det gælder specielt eleverne på Hjerting Skole, som ikke er meget for at flytte sig efter valgfagene.

Rent praktisk var det oprindeligt tanken at lave én toningsdag om ugen, men man frygtede, at det ville gøre de andre skoledage for lange og ’almindelige’/kedelige. Derfor er kompromiset landet på to ugentlige toningsdage, der starter over middag. Det betyder også, at elever, der er villige til at flytte sig, skal bruge frokostpausen på transport mellem afdelingerne.

Tekst: Kurt Henriksen

Tekst:

Relaterede artikler

Top