Travl rundkørsel i Tarp bliver snart til et lyskryds

Sådan kan det kommende lyskryds i Tarp komme til at forme sig. Der skal eksproprieres lidt jord. Illustration: Esbjerg Kommune.

Byrådet har i budget 2024-2025 afsat 8 millioner kroner til projektering og etablering af lyskryds i stedet for rundkørslen. Ved Vestkystvej-Hjerting Landevej skal der også ske ændringer

Vi henviser ikke til download af den originale artikel, da der er fejl i den

TRAFIKALT – Et projekt til 8 millioner kroner skal efter alt at dømme nu ændre den store rundkørsel ved Nielsen Biler og Rema 1000 i Tarp til et vejkryds med lysregulering.
Det skal afhjælpe kapacitetsmæssige udfordringer i spidsbelastningstimernesamt forbedre trafiksikkerheden. Rundkørslen nærmer sig i spidsbelastningstimerne kapacitetsgrænsen.
I skrivende stund har Plan & Byudviklingsudvalget sagt ja tak og indstillet til Esbjergs byråd, at der frigives en projekteringsbevilling. Ingen forventer andet end et ja, derfor vor overskrift.
I anlægsbudget 2024-2027 er der afsat 8 millioner kroner, og der har været afholdt ekspropriationsforretning. Otte lodsejere har ikke accepteret erstatningen, én lodsejer mødte ikke op til åstedsforretningen og syv lodsejere har ikke godkendt projektet. Det er forvaltningens vurdering, at de lodsejere, der ikke har godkendt projektet, hovedsageligt begrundede det med utilfredshed med erstatningens størrelse. Den er op til byrådet.

Også et andet kryds skal ændres

Dette kryds, Hjerting Landevej-Vesterhavsvej, skal også ændres. Illustration: Esbjerg Kommune.

Det samme gør sig gældende i krydset Vesterhavsvej-Hjerting Landevej, som også skal ændres for 4,5 millioner kroner. Her skabes kø, når venstresvingende trafik skal krydse motortrafikvejen. Og i de senere år er der registreret flere ulykker i krydset, som kan få indflydelse på valget af krydstype.
Der ønskes udarbejdet en analyse for at fastslå, hvorvidt et signalanlæg er den rigtige løsning, eller hvilken specifik type krydsanlæg, som vil løse problemerne i forhold til kapacitet og samtidig forbedre trafiksikkerheden i det pågældende kryds.
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 til analyse af den optimale krydsudformning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Første skridt er derfor tæt på.
-fina

 

 

Tekst:
Top