Sortrygget vipstjert – Et smukt engelsk islæt i Vadehavet

Hent artiklen som PDF

VADEHAVETS FUGLE – Der er mange fugle i Vadehavet, men der optræder også hvert år fugle, der er meget kortvarigt på besøg, og som egentlig i forhold til deres trækrute bare er fejlnavigeret en 600-800 kilometer.
Sådan er det med den britiske race af vores meget velkendte hvid vipstjert, Motacilla alba. Racen hedder Motacilla alba yarrellii, og det er sidste-ordet, der viser, at den er en race. Gruppen er vipstjerter, Motacilla, arten er alba, hvid vipstjert og yarrellii er denne britiske race sortrygget vipstjert, på engelsk hedder den Pied Wagtail. Så har vi taksonomien på plads.


Hvad er det så for en fætter, der hvert år i marts og april kommer forbi Vadehavet, og kun yngler med meget få par? Det er en smuk lille juvel med sort ryg og et kontrasterende hvidt vingefelt, der alt i alt skaber en helt anden fugl på trods af at størrelse på 17-19 cm, kald og sang er tæt på identisk. Den har samme præferencer inden for mad og foretrukne levesteder, der er strandenge og dyrkede og udyrkede marker med mulige ynglepladser som huse, broer og stenbrud inden for rækkevidde.
Den overvintrer i Nordafrika og Mellemøsten. Så denne smukke race adskiller sig reelt kun på, at den er en markant mørkere udgave af vores hjemlige hvid vipstjert, men hvilken smuk variation, der hvert år besøger områder som Blåvand, Fanø og andre steder tættest på England.

Tekst: Søren Brinch
(redaktion Finn Arne Hansen)

 

Tekst:
Top