Skoleleder-rokade: Politikere vil tage tøjlerne igen

Hele artiklen i PDF-format

UNDER LUP – Meget tyder på, at det sidste ord ikke er sagt om den planlagte skolelederrokade, når det nye byråd samles. Tre ud af de fire politikere, Hjerting Posten har talt med – inklusive udvalgsformanden – peger på, at politikerne bør sætte rammerne, og det ønsker de at stramme op på.

Det nye radikale medlem Anne Marie Geisler Andersen – med erfaring fra Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation (byråd, red.) – undrer sig ligesom skolebestyrelserne højlydt over hele forløbet.

Ingen vil tage ansvaret

”Man kan jo ikke drøfte personsager offentligt, men det er mærkeligt, at man ikke inddrager skolebestyrelser i, hvilke kompetencer, der mangler. Skolerne har været gennem alt for mange ændringer, og nu trænger man til arbejdsro om kerneopgaven. Jeg kender ikke de konkrete forhold, men det undrer mig, at det lige passer med at bytte rundt med lederne på fire skoler,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

”Og det virker som om, der ikke rigtigt er nogen, der vil tage ansvar. Men der må jo være et politisk niveau, der er ansvarlig for at sætte retningen her.”

Kommunens nye borgmester var ophængt af konstituteringen, da han blev spurgt, men skriver i en mail, at han ikke har kommentarer til den faglige vurdering.

”Det er en ledelsesmæssig beslutning, der er taget af skolechefen, som det politiske niveau ikke har været og heller ikke skal involveres i,” skriver Jesper Frost Rasmussen.

“Omkring processen er det jo ret tydeligt, at skolebestyrelserne ikke føler sig tilstrækkeligt involveret i denne proces. Det ændrer selvfølgelig ikke på den nuværende oplevelse, men kan forhåbentligt sikre, at det fremadrettede samarbejde kommer til at fungere bedre.”

Ingen sund fornuft

En anden borgerlig spidskandidat, Henrik Vallø fra Borgerlisten, har i valgkampen bl.a. talt for et opgør med forvaltningsvælde, så politikere og ikke embedsmænd sætter rammerne.

“I den her sag er det rigtig svært at se den sunde fornuft. Og når samtlige skolebestyrelser kommer op i det røde felt, tyder det på, at der er gjort noget, der ikke burde gøres,” påpeger Henrik Vallø.

Vil du hjælpe lidt sund fornuft ind i ligningen?

”Jeg har i hvert fald svært ved at se den nu. Der mangler svar på, hvad der egentlig er grunden til den rokade, og jeg har også svært ved at se, at det her en personalesag. Hvorfor kunne man ikke sætte sig ned og i det mindste orientere skolebestyrelserne på forhånd,” spørger Henrik Vallø.

Skolebestyrelserne kalder det forvaltningsvælde – hvad tænker du?

”Nu har vi jo lige været gennem en valgkamp, og det er altså politikerne, der sætter rammerne i den her kommune. Hvis ikke det har været sådan før, så er det dér, vi skal hen, for det er for pokker dét, vi er valgt til.”

Formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF) – der fortsætter på posten i det nye byråd – ser også gerne et opgør med systemet.

Brug for ny kultur

”Ledelsesevalueringen kan være ganske udmærket, men jeg spurgte allerede dengang, om man kunne inddrage skolebestyrelserne. Helt fra starten var der en holdning om, at det kunne man ikke, men dengang var der ikke andre end mig, der satte spørgsmålstegn ved det,” siger Diana Mose Olsen.

Hun understreger, at det er forvaltningens område at stå for selve driften af skolerne og derfor kan lave en rokade, hvis man har lyst til det.

”Måske bliver det ændret nu, men det har ikke været den kultur, vi har haft i Esbjerg, at man lavede tidlig inddragelse. I Esbjerg Kommune har det været sådan, at Johnny Søtrup har haft stor tiltro til det, forvaltningen lavede. Vi nye politikere er ikke tilfredse med det og vil blande os mere, men vi skal heller ikke blande os i driften.”

Mindre topstyring

Vil I ændre beslutningen?

”Man kunne måske sige, at processen skulle starte helt forfra, men så har vi jo en masse skolebestyrelser, som fra start ville sige, at man slet ikke vil den her rokade. Og ellers siger vi jo, at vi ikke har tillid til skolechefens kompetencer, og det ville være det samme som en fyring. Han kan jo også have ret i, at ledernes kompetencer gør bedre gavn andre steder,” siger Diana Mose Olsen.

Når nu I politikere er enige om, at processen har været helt skæv, så bør I vel gøre det om?

”Man kan jo aldrig gøre processen om, for vi står i et andet udgangspunkt nu. Men jeg har talt med Jesper Frost Rasmussen om, at vi måske skal lave tingene om, så kommunen bliver langt mindre topstyret og mere inddragende. Den nye borgmester giver udtryk for det, og jeg har tænkt mig at tage ham på ordet.”

Læs skolebestyrelsernes kritik: Skoleleder-rokade savner saglig begrundelse

Læs skolechefens modsvar: Bedre match mellem skoler og ledelse

Læs leder: Rokade – bare fordi

Tekst:
Top