Skitsen klar til nyt kæmpe ældrecenter

Ill.: Esbjerg Kommune

PLEJECENTER – Krebsestien Ældrecenter i Gjesing skal være et helt nyt bydelsområde, der skræddersys til et helt nyt, stort plejecenter til især ældre med demens, men også skal være attraktivt for privat bosætning.

Kort plejecenter

Sådan lyder det i et visionsoplæg for kommunens nye plejecenter, der placeres lige ved Fourfeld Ådal. Med op til omkring 100 demensplejeboliger skal det være et fagligt kraftcenter, hvor kommunen også har et godt øje til de økonomiske stordriftsfordele.

Det private boligområde er tænkt som et varieret udbud af boligtyper i blandede områder med f.eks. tæt-lav og etagebyggeri – med og uden private haver. Tanken er, at de private boliger kan anvendes af hjemmeboende med lettere demens eller af pårørende til beboere på plejecentret.

 

 

Plejecenter Bytoften udvides først senere

Den planlagte udvidelse af Plejecenter Bytoften i Hjerting udskydes nu til 2019. Der skulle oprindeligt bygges 12 nye plejeboliger ovenpå de eksisterende i 2017, så Plejecenter Strandgården kan nedlægges. Men det ville give problemer med genhusning af beboerne, mens der bygges, som man venter til 2019, hvor Ældrecenter Krebsestien skal stå færdig.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top