Rørhøgen er ny vintergæst og nu ses der 650 ynglepar

Hent artiklen som PDF

VADEHAVETS FUGLE – Vadehavet er et eldorado for fugle, og det er et af de markante træk og i bund og grund Nationalpark Vadehavets DNA, at fugle her optræder hele året i form af mange arter og meget store mængder.
En af de fugle, der over de senere år er blevet stadig hyppigere som ynglefugl, og samtidig nu optræder hele året er rørhøgen. De stadig mildere vintre har gjort at enkelte nu overvintrer, hvor tidligere alle forlod Vadehavet i august og september for at komme tilbage fra vinterkvartererne i Sydeuropa og Afrika i april. Vi har lige nu en han på Fanø, og hans daglige fourageringstogter over rørskoven med sit vingefang på 135 centimeter, er et nyt spændende fænomen i Vadehavet, hvor der lige nu overvintrer to. Der overvintrer i alt omkring otte i hele Danmark lige nu, og det er et fænomen, vi må forvente vil blive mere almindeligt og også ramme andre ynglefugle, der normalt trækker til varmere himmelstrøg om vinteren.
Rørhøgen er en ynglesucces i Vadehavet og i Danmark generelt, og den breder sig fortsat med nu 650 ynglepar, der dog ser ud til at stabilisere sig her. Arten var i begyndelse af sidste århundrede udryddelsestruet, men med en totalfredning af alle rovfugle i 1967 gik også rørhøgen frem i antal.

Rørhøgen på Fanø er med sit vingefang på 135 centimeter et imponerende syn.

Rørhøgen på Fanø er med sit vingefang på 135 centimeter et imponerende syn.

Kerneområdet i Danmark er Vejlerne, Tipperne og Vadehavet – altså Vestjylland. Her er de vidtstrakte rørskove og dermed mosegrise, mus og andre delikatesser på rørhøgens menukort.
Men snart er vores han på Fanø ikke længere alene, for om to en halv måned kommer der mange rørhøge tilbage fra vinterkvartererne. Hvis der ikke i den sidste del af vinteren kommer dramatiske kuldefremstød, som vi så sidste år fra 4. til 14. februar, så vil han nok overleve, og så har han alle chancer for at blive en eftertragtet herre med et godt territorium efter først til mølle-princippet.

Tekst og foto: Søren Brinch

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top