Rekordmange snespurve i 2021

Hent artiklen som PDF her

Nationalpark Vadehavet er af UNESCO udnævnt til Verdensnaturarv. Det skyldes, at Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder.
For en lang række vandfugle er Vadehavet både den vigtigste yngleplads, rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa, og mellem 12-15 millioner trækfugle passerer hvert år Vadehavet under trækket.
Denne gang vil jeg fortælle om en meget spændende forekomst af rastende snespurve, der er helt i særklasse for både Danmark og internationalt. Snespurven er en gråspurvestor værling, der i sommerdragten på Grønland, Island og det nordvestlige Skandinavien er overvejende hvid med sorte vinger. Hunnen og ungfuglene er mere brune end sort.

Snespurven lever af frø
Snespurven lever som alle andre værlinger af frø, den i Vadehavet finder især i opskyl tæt på havstokken og på strandenge.
Rundt omkring i Vadehavet opholder der sig lige nu mange snespurve, og antallet har nu nået sit maksimum. Faktisk falder det nu dagligt, når spurvehøg og dværgfalk tager et par stykker i hidsig jagt over stranden.
Arten elsker Vadehavet, fordi adgangen til føde er nem. Andre steder, snespurve kan ses, er Skallingen, Blåvand strand, Lakolk Klitsø og Kallesmærsk Hede samt Magrethe Kogen.
Der er de seneste uger på Fanø observeret i alt 1090 individer, og det er med sikkerhed Danmarks største forekomst og blandt de største i Vesteuropa. En stor gruppe på 817 opholder sig længst mod nord på Fanø, mens en mindre gruppe på 240 midt på Fanø, og endelig en meget lille gruppe på 33 længst mod syd på Hønen. Flokkene har taget deres overvintringspladser, og det er et fantastisk skue dagligt at se dem gå til fælles overnatning, i det vi kalder Hvid Sol.

Tekst og foto: Søren Brinch

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top