Hjerting IF går med planer om udvidelser

Anders Kristensen måtte tage både beretning, regnskab og budget, da kasserer Flemming Bro Lund havde med forfald på grund af deltagelse i et firmas generalforsamling.

Om et par år er HIF færdig med at betale af på padelbanerne, og så kan Hjertings største forening investere igen, fortalte formand Anders Kristensen på generalforsamlingen

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

IDRÆTSLIV – Hjerting IF, Hjertings største forening, hvis man ikke regner sognet for en forening, går med mange drømme og udvidelsesplaner. Men da foreningen stadig betaler af på padelbanerne, så varer det to år, før der igen er højvande i kassen og for alvor kan investeres igen. Det sagde formand Anders Kristensen, da der onsdag den 13. marts var generalforsamling i Hjertinghus med cirka 40-50 deltagere fra alle afdelinger.

Færre medlemmer
Han kom først ind på medlemssituationen. Der blev konstateret en nedgang i medlemstallet fra 2236 til 1982 fra 2022 til 2023, men det skyldes næsten udelukkende, at foreningens medlemssystem Conventus nu bruger en ny opgørelsesmetode.
Antallet af ledere var faldet fra 192 til 148, og det fandt formanden bekymrende. Han viste en grafik med en ’frivillighedstrappe’ og en grafik med en cirkel, der illustrerede medlemmernes bevægelse fra almindelige medlemmer til ad hoc-frivillige, loyale medlemmer, tovholdere og kernefrivillige.
”Det er skuffende med en så stor nedgang. Det er vigtigt, at trappen virker. Ellers risikerer man lige pludselig et kollaps. Og så kan det tage 10-15 år at genoprette foreningen. Vi skal hele tiden holde os på toppen. Der bør altid være cirka 10 procent ledere for at fødekæden fra medlemsniveau til forretningsudvalg,” sagde Anders Kristensen, der i en årrække har været DGI-konsulent og derfor ved en del om dette emne.
En lille rundspørge under debatten viste dog, at opgørelsen af antallet af ledere formentlig er forkert. Tallet er langt over 142, kom man frem til. Så nu skal der registreres bedre, var der enighed om.

Slut med folkedans
Folkedans har indstillet dansen, men de fortsætter som en klub med gode, sociale aktiviteter.
Padel er ikke moden til at være en afdeling endnu, men det kommer, men nok ikke det første år, sagde han også.
Fitnessafdelingen er ved at blive ’kvalt i succes’, så at sige. Medlemstallet voksede fra 2022 til 2023 fra 727 til 894, men der er ikke penge til en udvidelse ud mod fodboldbanen, hvilket er et stort ønske. Så i stedet kunne man bruge uderummet omkring Hjertinghus. Der er plads nok, det kræver blot et gummiunderlag.
Instruktører er der heldigvis mange af, nemlig 27, og der er fem frivillige i bestyrelsen.
”Det er fint, at I arbejder med det her. Det er vigtigt med den fødekæde. Kompliment for det,” sagde han, henvendt til fitnessformand Henrik Poulsen, der også er lønnet forenings- og hus-kordinator.
I en lille runde fortalte de forskellige afdelingers formænd om deres situation. Badminton kører fint, men der er ikke de samme sociale aktiviteter som før Corona. Basketball har det problem, at de unge flytter væk efter gymnasiet. Fitness har den udfordring, at selv om der uddannes mange instruktører, så er der hele tiden behov for flere, idet folk flytter eller holder op. Og afdelingen ønsker som nævnt mere plads.
Den store fodboldafdeling står uden formand, men der er en person fra sponsorkredsen i kikkerten. Afdelingen vil gøre mere ud af den udadvendte kommunikation.
Folkedans holder sammen på tropperne med gåture og hyggelige sammenkomster.
Gymnastik bruger megen tid på at finde frivillige – og at holde på dem. Afdelingen er gået med i et samarbejde med andre klubber i Esbjerg, Esbjergklyngen. Det betyder, at gymnasterne, uden at skulle skifte klub, for eksempel kan gå til spring i en anden klub.
I tennisafdelingen er der fokus på økonomi. Der har været et lille minus i regnskabet, men der regnes med et lille plus i år.
Familietennis er blevet en succes, og det går fint med at finde nye ledere. Bordtennis stiger jævnt med 10 til 12 nye medlemmer om året.
Kasserer Flemming Bro Lund kunne ikke være til stede af jobmæssige årsager, så Anders Kristensen måtte også tage punkterne regnskab og budget for hovedforeningen.
Han kunne fortælle, at der er en egenkapital på 992.000 kroner i alt, og at byfesten giver et rigtig godt tilskud til HIF, 169.000 i 2023. Det skyldes dog mest de mange sponsorer.
Af milde gaver nævnte han 100.000 kroner fra Norlys Fonden til et planlagt, indskudt dæk i fitnessrummet. Samme fond har også givet 150.000 kroner til nye cykler.
I 2026 betales de sidste afdrag på lånet til padelbanerne, så i 2027 er der hele 450.000 kroner mere at gøre godt med, sagde Anders Kristensen, der så meget glad ud ved den tanke.

De blev valgt

På generalforsamlingen var der, som vedtægterne kræver, valg til bestyrelsen. Anders Kristensen blev valgt til formand, Flemming Bro Lund fortsætter som kasserer, mens Aase Nielsen har sagt til at prøve kræfter med sekretærposten. Der var ingen kandidat til næstformandsposten. HIF Fodbold har mistet Thomas Vohs Ahlers og er på jagt efter en formand, Claus Jensen er fortsat formand for Tennis og Bordtennis, Lisbeth Lomholt for Gymnastik, Peder Rasmussen for Basketball, Henrik Poulsen for Fitness, Bo Wendel for Badminton og Tove Pedersen for Folkedans, som har stoppet folkedansen og nu er en social forening med hyggelige arrangementer. Padel er endnu ikke en afdeling for sig selv, det sker nok tidligst om et år, sagde Anders Kristensen.

Hjerting IFs piger med i fodboldsamarbejde

Katrine Marie Lollesgaard, HIF Fodbold. Foto: Finn Arne Hansen

Katrine Marie Lollesgaard fortalte om det ny samarbejde på pigefodboldområdet i Esbjerg Kommune.

De mest talentfulde pigefodboldspillere bliver i dag headhuntet til Varde. Det skal nyt samarbejde gerne sætte en stopper for

PIGEFODBOLD – P9 HIFs forsamling var der et hasteforslag, som var nødt til at blive vedtaget samme aften af hensyn til nogle tidsfrister, og til alt held for forslagsstilleren, fodboldafdelingen, blev det vedtaget. Pigefodboldspillerne vil derfor til efteråret deltage i et nyt samarbejde med titlen EfB Pigefodbold.
EfB-navnet er krævet af sponsorer, fik forsamlingen af vide. Samarbejdet skal blandt andet hindre, at Varde bliver ved med at snuppe de mest talentfulde pigefodboldspillere.
Katrine Marie Lollesgaard præsenterede forslaget. Hun fortalte, at pigespillerne, som udgør en tredjedel af fodboldafdelingens medlemsskare og fik et hold i serie 1 i efteråret 2023, stadig skal være medlem af deres lokale klub. Men ved at lave det ny fodboldsamvirke i Esbjerg Kommune vil man kunne give spillerne nye muligheder for blandt andet træning og være i stand til at holde på de bedste spillere.
At generalforsamlingen skulle vedtage det, var et krav fra Dansk Boldspil Union. DBU ønsker, at klubberne hæfter solidarisk for økonomien i projektet.
”Men I kan tage det helt roligt. Jeg kommer til at sidde i ledelsen og vil råbe vagt i gevær, hvis det bliver nødvendigt,” sagde Katrine Marie Lollesgaard.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Tekst:
Top