Håndværkerfradraget genopstår i ændret og permanent ordning

Hele artiklen i PDF-format

SKATTEFRADRAG – En både elsket og udskældt ordning bliver nu gjort permanent og får endnu en gang ændret reglerne.

Håndværkerfradraget – hvis officielle navn er boligjobordningen – fik en tur mere i den politiske manege under finanslovsforhandlingerne for 2018, så nu er fradraget på vej tilbage.

Formelt er beslutningen ikke truffet i Folketinget endnu, men eftersom det hele er handlet af i en politisk aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, mangler der netop kun formalia. Skat forventer, at behandlingen er lige på trapperne, og ordningen indføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018.

Det betyder, at arbejde, der allerede er udført i år, også vil være berettiget til fradrag, hvis det ellers opfylder de mange betingelser, som ikke alle er lige logiske. Og ’permanent ordning’ skal nok ikke tolkes som mere permanent end så meget andet fra Christiansborg, når nu der ikke foreligger en bred, politisk aftale. Med andre ord – få det nu fixet, mens tid er, hvis du ellers er i stand til at lokke en håndværker hjem til matriklen.

Det er nemlig den anden side af mønten, for lige nu ligner boligjobordningen en løsning på et problem, som ikke findes. Den blev oprindelig indført som en forsøgsordning fra 1. juni 2011 for at sætte gang i beskæftigelsen og nedbringe sort arbejde. Siden har håndværkerfradraget ført en omtumlet tilværelse, hvor skiftende regeringer har skiftes til at lade ordningen udløbe og genindført den med eller uden tilbagevirkende kraft.

Og kritikerne har kaldt ordningen alt fra historiens dyreste beskæftigelsesprojekt til en maskeret skattelettelse for de rige. Ifølge en opgørelse fra Finans.dk fra sidste år er der siden 2011 givet fradrag med en skatteværdi af ca. 8,8 mia. kroner.

Lige nu er situationen den, at håndværkerne har rygende travlt over det meste af landet. Flere økonomiske eksperter pegede da også i efteråret på, at det ville være et godt tidspunkt at fjerne håndværksdelen af ordningen.

Beskæftigelsen på området har ikke just brug for mere benzin på bålet, lød argumentet.

Men efter pres fra bl.a. Dansk Folkeparti og håndværksbranchen – som kaldte det løftebrud, hvis håndværksstøtten faldt bort – blev der 

i december offentliggjort en ny finanslovsaftale med en permanent boligjobordning.

                             

Omtumlet historie for boligjobfradrag

2011

 • VK-regeringen indfører ordningen som forsøg 1. juni 2011 og afløser for Hjemmeserviceordningen, der skulle udløbe ved udgangen af 2012
 • Det nye håndværkerfradrag var på højst 15.000 kroner for lønudgifter til hushjælp og istandsættelse af boligen
 • De nye S-R-SF regering beslutter at aflive ordningen ved udgangen af 2012, et år tidligere end planlagt

2013

 • S-R-SF regeringen beslutter at genindføre ordningen med tilbagevirkende kraft og med støtte fra de borgerlige partier

2014

 • Den udvidede boligjobordning udløber ved udgangen af 2014
 • Analyser viser, at ordningen har givet højere beskæftigelse i byggebranchen, men virkningen på sort arbejde og arbejdsudbuddet er begrænset
 • Finansministeriet konkluderer, at ordningen har skabt 2.500 jobs – halvdelen af det forventede

2015

 • Lars Løkke Rasmussen går til valg på at få genindført boligjobordningen permanent for at hjælpe pressede børnefamilier
 • Statsminister Lars Løkke Rasmussen indfrier delvist sit valgløfte, og håndværkerfradraget bliver genindført i 2016 og 2017 med en mere grøn profil, bl.a. med fradrag for klimasikring og energirenovering

2016

 • I 2016 og 2017 var der fradrag på 6.000 kroner for lønudgifter til serviceydelser og 12.000 kroner for ’grønne’ håndværksydelser

2017

 • Venstre fremlægger et udspil til en finanslov, hvor håndværksdelen frafalder og ordningen reduceres til et permanent fradrag for serviceydelser som børnepasning og rengøringshjælp
 • En evaluering fra Skatteministeriet viser, at en ordning for serviceydelser i hjemmet øger arbejdsudbuddet og minimerer sort arbejde væsentligt mere end den nuværende ordning
 • Dansk Folkeparti og håndværksbranchen kalder det løftebrud, hvis regeringen får held med at slanke boligjobordningen
 • Økonomiske eksperter peger på, at det giver mening at fjerne støtten til håndværksbranchen i en tid med lav ledighed og mangel på arbejdskraft

2018

 • En ny permanent boligjobordning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018 afventer formel vedtagelse af den politiske aftale som led i Finanslov 2018

                                                 

Ændret ordning – men stadig fradrag for både håndværks- og serviceydelser

FRADRAGSREGLER – Hovedprincippet i boligjobordningen er stadig, at man kan få fradrag for visse håndværker- og serviceydelser – men kun for selve arbejdslønnen.

Materialer er ikke omfattet af fradrag, og håndværkerfradraget er med årene drejet i mere grøn retning med fokus på f.eks. energioptimering i form af bl.a. isolering, varme- og ventilationsstyring samt anlæg til vedvarende energi.

For serviceydelser er det klassikere som f.eks. rengøring, vinduespudsning og havearbejde, mens der f.eks. også er fradrag til børnepasning og følge af børn til daginstitution, skole og fritidsaktiviteter.

Man kan maksimalt få et årligt fradrag per person på 12.000 kr. for håndværksarbejde og 6.000 kr. for serviceydelser – altså i alt 18.000 kr.

Ægtefæller og samlevere kan dele fradraget – uanset hvem af dem, der har betalt – men bemærk, at beløbene ikke overføres automatisk, så hver især skal indtaste sin egen andel på årsopgørelsen. Hvis den ene ægtefælle f.eks. overskrider beløbsgrænserne, går man altså glip af det resterende fradrag, hvis den anden ægtefælle ikke indberetter.

Generelt skal betalingen ske på en sporbar måde via f.eks. betalingskort eller netbank. Betaling med checks eller kontanter giver ikke fradrag, da en del af ordningens formål er at dæmpe appetitten på sort arbejde.

Fradrag – hvem og hvordan?

 • Folk med almindelig skattepligt i Danmark, der er fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført, kan få fradraget
 • I en helårsbolig skal ejer eller lejer bo der, mens arbejdet udføres
 • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefælle eller samlever) kan få fradrag for arbejde i fritidsboliger
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget –
  uanset betaler
 • Hvis andre i en husstand, f. eks. egne børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget
 • Man kan ikke få fradrag for serviceydelser i en fritidsbolig, hvis den bliver brugt til udlejning

Glemte du det i tidligere år?

Så bare rolig – du kan stadig nå at indberette for 2014, 2015 og 2016.

Sådan gør du:

 • Log på TastSelv på Skat.dk
 • Vælg Ret årsopgørelsen/selvangivelsen på forsiden
 • Vælg årstal
 • Indberet beløbet (uden moms) i rubrik nummer 460 Håndværkerfradrag ved at klikke på symbolet for lommeregner
 • Klik Godkend nederst på siden

Fradrag for håndværksarbejde

Udvendigt malerarbejde, f.eks:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering:

 • Isolering af tag, ydervægge
  (isolering og hulmur)
 • Isolering af gulv (f.eks.
  terrændæk og krybekælder)

Reparation og forbedring af
skorsten, f.eks:

 • Indsættelse af isolerende foring eller filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne

Installation/udskiftning af
varmestyring, f.eks:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller
og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller
 • – dog ikke, hvis virksomhedsreglerne anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation/udskiftning af gas-
fyrskedler og varmeanlæg, f.eks:

 • Solvarmeanlæg: Hele systemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere ifm. installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation/forbedring af
ventilation, f.eks:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation/forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks:

 

 • Kloakarbejder og udskiftning af rør på egen grund
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg og rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere og regnvandsfaskiner

Radonsikring, f.eks:

 • Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd:

 • Tilslutning til bredbånd (f.eks. nedgravning og indskydning af kabler på egen grund)

Diverse:

 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af tyverialarm

       

Fradrag for serviceydelser

Almindelig rengøring:

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring, toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning:

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning:

 • Børnepasning i boligen
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Alm. havearbejde m.m:

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

Tekst:

Relaterede artikler

75 Comments

 1. Elizebeth Decesare said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life authors and blogs

 2. Ronnie Lardieri said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these sl articles and blogs

 3. frolep rotrem said:

  Very interesting subject, regards for putting up. “I am not an Athenian or a Greek, but a citizen of the world.” by Socrates.

 4. Dominga Soria said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl articles and blogs

 5. Lianne Barnes said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life articles and blogs

 6. Kip Petrich said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life articles and blogs

 7. Cyril Bohl said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl articles and blogs

 8. Millicent Kemmerling said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a online game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life authors and blogs

 9. Maye Fagg said:

  Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and exposure! Keep up the superb works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 10. Luis Devai said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a video game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl articles and blogs

 11. Garry Virella said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these Second Life websites and blogs

 12. http://www.fokuszpalyazat.hu/kezdolap/akar-60-millios-tamogatas-vallalkozasok-fejlesztesere said:

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 13. zortilonrel said:

  We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable task and our entire neighborhood will likely be grateful to you.

 14. Stanton Tiller said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl websites and blogs

 15. storno brzinol said:

  Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you’ve done a awesome job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Chrome. Outstanding Blog!

 16. Elmo Bosh said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these second life websites and blogs

 17. Columbus Graen said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a online game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these second life articles and blogs

 18. Erick Kuna said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life articles and blogs

 19. Cleopatra Katzenberger said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life articles and blogs

 20. Sheree Kadri said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. SL is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life websites and blogs

 21. Lenny Gates said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl authors and blogs

 22. Erick Fickel said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl authors and blogs

 23. Helga Posson said:

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is basically a online game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl authors and blogs

 24. hotwire hotel said:

  634752 511313I believe this internet internet site has got quite fantastic indited written content material articles . 298656

 25. zovre lioptor said:

  Some really superb information, Gladiola I noticed this. “What’s a man’s age He must hurry more, that’s all Cram in a day, what his youth took a year to hold.” by Robert Browning.

Der er lukket for kommentarer.

Top