Dårlige betalere og inkasso – hvad kan og må man gøre?

 

JURIDISK BREVKASSE – Der er i brevkassen kommet et spørgsmål om dårligere betalere og inkasso, herunder kreditors muligheder for at inddrive sit tilgodehavende.

Lad os gennemgå følgende scenarie:

En tømrer udfører et stykke arbejde for en virksomhed. Tømreren (kreditor) fakturerer virksomheden kr. 5.000 herfor. Fakturaen forfalder til betaling den 6. oktober 2015. Virksomheden (debitor) betaler ikke.

Kreditor kan herefter sende en rykker, hvori debitor gives 10 dage til at betale. På denne rykker kan kreditor pålægge et rykkergebyr på kr. 100. Kreditor kan sende rykker nr. 2 og 3 og pålægge kr. 100 pr. rykker.

Der skal gå mindst 10 dage mellem hver rykker og der kan maksimalt pålægges 3 x kr. 100 i rykkergebyrer.

Betaler debitor fortsat ikke, kan kreditor sende et brev, hvori debitor gives en frist på minimum 10 dage til at betale.

Det skal fremgå, at manglende betaling medfører, at sagen overgår til inkasso med yderligere omkostninger for debitor til følge. Betales der fortsat ikke, kan inkassoomkostninger pålægges. Størrelsen af inkassoomkostninger afhænger af kravets størrelse.

Det er en udbredt misforståelse, at kreditor skal sende tre rykkere, før debitor må sendes til inkasso. Faktisk kan kreditor allerede i rykker nr. 1 oplyse, at sagen overgår til inkasso med yderligere omkostninger til følge, såfremt beløbet ikke betaltes inden 10 dage.

Betaler debitor fortsat ikke, er kreditor nødt til at gå til domstolene. Dette sker ved, at kreditor – typisk via sin advokat – indleverer en stævning eller et betalingspåkrav til retten.

Omkostninger ved retssagen vil blive pålagt debitor, såfremt kreditor vinder sagen – dog skal kreditor være opmærksom på, at sagsomkostninger sjældent vil dække de faktiske omkostninger.

Rente

Over for forbrugere må en erhvervsdrivende højest pålægge procesrenten, hvilken pt. er 8,05 pct. pr. år. Over for en erhvervsdrivende må kreditor pålægge den rente, som er aftalt.

Renten vil typisk fremgå af salgs- og leveringsbetingelserne – det kræves dog, at salgs- og leveringsbetingelserne er at betragte som ‘vedtaget’ mellem parterne.

 

Med venlig hilsen
Advokat Stefan Nielsen
Advokatfirmaet Thuesen, Bødker og Jæger

 

Tekst:
Top