Redaktør arkiv: Kurt Henriksen

Havnekaptajn går glad fra borde

AFMØNSTRING – Han stak til søs som 15-årig og har arbejdet lige siden, så han har taget sin tørn. Derfor siger havnedirektør Ole Ingrisch farvel til Esbjerg Havn med udgangen af februar.

Siden avisens Profilen- portræt, da han rundede 60 år for fire år siden, er der nu sat startdato på en ny livsfase, og det er en glad mand, der går fra borde.

”Det har været fint – det er gået godt for havnen og for mig. Jeg synes, jeg afleverer både mig selv og havnen i god form,” siger den gamle søulk, der kom hertil som havnedirektør i 2003.

Interviewet her kom i stand med en kortfattet mail et par timer forinden, og nu mødes vi over en bajer på badehotellet, hvor han alligevel skal til middag om aftenen.

Ole Ingrisch er ikke en mand, der gør tingene unødigt komplicerede. Men det har ikke været helt nemt for ham at finde et passende tidspunkt at gå.

”Det er jo aldrig enkelt at sige sit job op og forlade arbejdsmarkedet. Der er to ting i det – man er jo splittet. Det er den der følelse af, at nu har jeg arbejdet i 50 år, og nu er det altså nok. Så nu må man også bruge tid på de ting i livet, som forhåbentlig er vigtige,” forklarer han.

”Den anden ting er, at det selvfølgelig er med stort vemod – det har været en lang fantastisk rejse med gode medarbejdere, gode kunder, gode ejere og store resultater. Så den splittelse er der, men det skal der også være – det er vel meget naturligt.”

En stor havn har hele tiden gang i nye planer, så der er aldrig nogen naturlig afrunding som anledning til at stoppe.

”Man kan ikke sige, at nu er det slut, og nu er der ikke mere at gøre. Der vil være masser af ting, for der er jo hele tiden ny udvikling. Der kommer jo mere af det samme – mange skibe ind og ud samt olie, gas og vind – så jeg er også meget fortrøstningsfuld på havnens vegne,” siger Ole Ingrisch, når han ser fremad.

Hvad skal du så lave nu?

”Først og fremmest skal der jo være en forandring. Nu skal jeg til at styre min egen kalender, og det bliver jo herligt. Men jeg har også en fire-fem bestyrelsesposter, jeg skal passe – bl.a. er jeg stadig formand for Danske Havne. Her har vi et stort arbejde i forbindelse med den nye havnelov,” fortæller Ingrisch, der også sidder i bestyrelsen for bl.a. skoleskibet Georg Stage.

”Og så har jeg jo alle ungerne og seks børnebørn plus det løse. De bor allesammen i København, så fremtiden bliver sådan lidt et delt liv mellem Marbæk og København. Vi kommer til at være mere derovre, og det sidste hold børnebørn er tvillinger, som nu er blevet halvandet år, så det kræver lidt tid.”

Ole Ingrisch har to egne børn fra et tidligere forhold, konen Tine har tre og tilsammen har de seks børnebørn. Så de har også gennem en del år haft en lejlighed på Vesterbro, der bruges som base på østfronten, udover huset lige ud til Ho Bugt ved udløbet af Varde Å.

Den nu forhenværende havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn, elsker at gå i skoven ved Marbæk, hvor han bor, fortalte han bl.a. om i vores Profilen-portræt i anledning af hans 60 års fødselsdag i 2015. Nu bliver der mere tid til natur, jagt og familie – og så skal sejlbåden også i vandet igen. (klik på artiklen for at komme til Profilen-interview fra 2015)

Her bliver de boende. Tanken er, at der skal være mere tid til natur, jagt og den 20 fods Benetau sejlbåd med sænkekøl, der passer godt til bugten.

”Den ligger hjemme i laden og har ikke været i vandet de sidste par år. Så det er et af projekterne,” siger den gamle sømand, der også ynder at tage på jagt i Skotland. Her har han været flere gange og skal afsted igen til efteråret.

”Og ellers har jeg ikke den store udlængsel, for jeg har jo været rundt. Men måske en tur til Rom eller Paris og den slags, nu hvor der bliver mere tid.”

Desuden vil han løse lidt konsulentopgaver med relation til det maritime og måske tage en bestyrelsespost eller to mere ind. Men ellers er det planen ikke at have for mange planer.

Vil hænge over kaffen

”Der skal jo være den forandring, at jeg skal arbejde mindre. Bare det at kunne stå op om morgenen og sidde med sin stempelkaffe, så længe man vil – det kan måske blive til 34 minutter i stedet for 17. Og så få læst nogle af de bøger, man aldrig når,” siger Ole Ingrisch, der senest har læste romanen ’Nordisk Vildt’ om en professionel soldat med stress.

Han har læst meget faglitteratur forbundet med arbejdet, men nu står den mest på skønlitteratur.

”Livet er jo faseinddelt, og det er jo ikke fordi arbejdslivet er slut. Men nu skal der bare være plads til dét, man selv prioriterer.”

 

Bogbussen er i fare for Hjerting og Sønderris

Brugerne i Hjerting og Sønderris risikerer at skulle vinke farvel til bogbussen, men politikerne har udskudt beslutningen lidt endnu.

RULLEREOL – Besparelsen er besluttet, og pengene er allerede snuppet på budgettet. Men hvem skal rammes, når bogbussen skærer ned på sin kørsel?

Det skulle Kultur & Fritidsudvalget afgøre 19. februar, men beslutningen blev udskudt og sagen sendt til drøftelse i byrådets politiske grupper.

”Der er nogle flere ting, vi gerne vil have undersøgt, og det er jo en svær beslutning, så vi vil gerne være ekstra grundige,” siger udvalgsformand May-Britt Andrea Andersen (K).

På basis af data fra Esbjerg Kommunes Biblioteker havde politikerne fået præsenteret tre forskellige scenarier for besparelser. De byggede på henholdsvis afstand til nærmeste større, fysiske bibliotek, på besøgstal målt på lånere i forhold til indbyggertal og på en kombination af afstand og besøgstal/indbyggertal.

Forvaltningen havde indstillet sidstnævnte af de tre forslag til godkendelse. I vores område vil det medføre, at Sønderris og Hjerting må vinke farvel til bogbussen.

”Nu har vi bedt forvaltningen se, om der kan være en fjerde model, så færre bliver ramt,” siger May-Britt Andrea Andersen.

Hun regner med, at sagen og den endelige beslutning kommer på udvalgets møde efter næste byrådsmøde, og det bliver dermed 5. marts.

I forbindelse med efterårets budgetforlig blev det besluttet, at bogbussen fremover kun skal køre tre dage om ugen mod de nuværende fem, og det skal give en årlig besparelse på 425.000 kr., primært til løn.

Selve vogntøjet kører på en leasingkontrakt, der udløber i 2021.

 

Leder: Forsyning i flyverskjul

LEDER – Hjerting Postens kritiske dækning sidste år af Din Forsynings store kloakarbejde i Hjerting var én stor gang énsidigt journalistisk makværk, der kalder kraftigt på et dementi.

Det mener man hos Din Forsyning – så vidt vi har hørt. Og det er en meget alvorlig beskyldning, som vi tager dybt alvorligt. Så vi spidsede selvfølgelig ører, da vi hørte anklagerne komme ud mellem sidebenene på en af forsyningens medarbejdere i januar.

Alle begår fejl, og det sker også her i kompagniet. Heldigvis ret sjældent, men sker det, så retter vi fejlen med det samme. Naturligvis. Så vi spurgte nærmere ind til, hvad vi havde begået af fejl, så vi kunne bringe en kvalificeret rettelse. Det var dog svært at få noget konkret om anklagerne, så vi bad de involverede medarbejdere om et møde efter eget valg af tidspunkt hos dem, hvor direktionen også var inviteret.

Til mødet stillede Hjerting Posten med alle artikler og en rød tusch, så fejlene kunne rettes. Din Forsyning stillede med en enkelt, helt tredje medarbejder, som – trods accepten af både møde og dagsorden – ikke ønskede at forholde sig til de alvorlige anklager fra kollegaen eller fortælle, hvad der konkret var galt.

Til gengæld kunne vedkommende toppe retorikken op ved at gentage anklagerne i en svada, som diplomater nok ville kalde ’en åbenhjertig drøftelse’.
Det blev ingen klogere af, men det er jo ikke første gang i den journalistiske verdenshistorie, at der bliver skudt på et kritisk medie. Det har vi prøvet før fra tungere kanoner, men som regel udført mere elegant.

Og efter vores artikler 14. november sidste år har vi stadig ikke modtaget en eneste konkret indsigelse. Til gengæld truer Din Forsyning med, at man fremover ikke vil bidrage med andet end pressemeddelelser til Hjerting Posten og ikke være til rådighed for interview. Det bliver interessant, hvis et kommunalt ejet forsyningsselskab vil gøre alvor af dét.

Vores dør og vores ører er åbne, hvis Din Forsyning en dag skulle få mod på at specificere sine anklager.
Mens vi venter, står vi ved alt, hvad der er skrevet – både i den journalistiske reportage og de holdninger til sagen, der luftes på lederplads.

Der er heller ingen garanti for, at vi artigt vil kopiere de pressemeddelelser, der sendes ud – det er andre bedre kvalificerede til. Men vi kan roligt garantere, at vi fortsat vil holde øje med både forsyningen og andre, der fortjener et kritisk blik. Vi er i øvrigt blevet kontaktet af to erfarne branchefolk, som uafhængigt opfordrer os til at gå videre med dækningen, men så interessant er forsyning trods alt heller ikke.

Uanset hvad, så fortsætter vi med at passe vores arbejde og anbefaler Din Forsyning at gøre det samme.
Ellers hører I fra os igen.

Hjerting Posten 14. november 2018

Læs som e-paper

Læs bl.a. om:

  • Massive protester mod nye højhuse i Sædding
  • HIF får endelig husdrømmen ud af hovedet
  • Lokale hotelejere i PL Hotels har appetit på mere
  • Ny Oil på tanken i Sædding
  • Et hektisk første år for Meny i Hjerting – på godt og ondt
  • Gravearbejde i Hjerting forsinkes igen – denne gang med fem uger
  • Udvalgte Marbæk-veje lukkes snart

– og meget, meget mere!

 

Massive protester mod nye højhuse i Sædding

BYGGEPROJEKT – For højt, for tæt og for dårligt, at det absolut skal ligge på en af de sidste grønne pletter i Sædding.

Det var den dominerende holdning til et nyt boligprojekt ved Strandvænget i Sædding på et meget velbesøgt borgermøde i sidste uge med omkring 150 deltagere.

Som tidligere beskrevet i Hjerting Posten ønsker Ungdomsbo at opføre 90 nye boliger på et grønt område, heraf 50 i tre højhuse på fire, fem og seks etager.

Stopfyldt mødested

Borgermødet var arrangeret af Sædding-Fovrfeld Lokalråd på baggrund af en bred bekymring i nærområdet for det nye byggeri. Næstformand Jarl Thiesen fra lokalrådet gennemgik projektet for tilhørerne i Mødestedet, der var stopfyldt af både mennesker og skarpe meninger om sagen.

Næstformand Jarl Thiesen, Sæddiug-Fovrfeld Lokalråd (t.h.) tegner og fortæller ved det meget velbesøgte borgermøde i Mødestedet, mens ordstyrer Ole Jacobsen i baggrunden dirigerer spørgelysten.

”Jeg tror egentlig ikke så mange er modstandere af, at der skal bygges flere boliger – det er de skide højhuse, der er problemet,” lød det bramfrit fra Max Frederiksen, som var en af de mange lokale beboere, der tog ordet.
Han ser også meget skeptisk på hele sagsbehandlingen for projektet.
”Der er er f.eks. ikke kigget på trafikforhold i screeningen – her er kun sat et kryds i rubrikken ’ikke relevant. Der oplyses også, at der ikke har været nogen indsigelser i partshøringen, og det kan jeg godt forstå, for kun Ungdomsbo er blevet hørt. Ungdomsbo har åbenbart taget beslutning om, at borgerne ikke skal høres,” lød det syrligt fra Max Frederiksen.

Ungdomsbos ledelse var ikke til stede på mødet, og havde forinden i en mail til lokalråd oplyst, at man indtil videre ser sagen som et forhold mellem lokalområdet og kommunen.

Projektet skal tilrettes

”Vi holder et informationsmøde senere, og vi har stor respekt for de bekymringer, der måtte være. Projektet skal tilrettes efter eventuelle forslag i høringen, og først derefter tegnes det færdigt,” lød det i beskeden fra Ungdomsbo.

På mødet blev der også vist de visualiseringer, som kan ses på forsiden af avisen her, men direktøren for Ungdomsbo understreger efterfølgende overfor Hjerting Posten, at man ikke skal lægge for meget i dem.

Ingen grimme planer

”Der er jo ikke tegnet en streg endnu ud over nogle firkanter. Vi vil rigtigt gerne vise, hvad vi har tænkt os, når vi kommer lidt længere i forløbet,” siger direktør Peter Sandager fra Ungdomsbo.

”Der kan jo være andre former og farver, og jeg kan garantere, at det bliver kønnere end i visualiseringen. Vi vil søge inspiration andre steder, og har ingen planen om at bygge noget, der er grimt.”

Læs uddybning og flere reaktioner i Bolig Posten.

 

Gravearbejde i Hjerting forsinkes igen – denne gang med fem uger

I fredags skulle gravkøer og afspærring være væk, men alle må væbne sig med tålmodighed helt frem til udgangen af uge 50 ifølge den sidste nye plan.

KLOAKSEPARERING – Projektet kom skævt fra start, det gik skævt i mellemtiden, og det får også en helt skæv afslutning.

Beboere, trafikanter og de hårdt prøvede erhvervsdrivende i området må belave sig på fem ugers ekstra forsinkelse af det store gravearbejde på Strandvejen i Hjerting og den medfølgende spærring af vejen.

Arbejdet skulle have været afsluttet i fredags, men som enhver kunne konstatere ved selvsyn, ville det kræve et mindre mirakel.

Først på selve dagen for den planlagte afslutning lykkedes det Hjerting Posten at få en ny dato fra Din Forsyning, som selv måtte vente til det sidste med at få en ny tilladelse fra Esbjerg Kommune til at forlænge afspærring og omkørsel.

”Vi forlænger afspærring og omkørsel til og med uge 50,” oplyser projektleder Mette Skov Hansen fra Din Forsyning.

”Lige nu er vi ved at afslutte kloakarbejdet, men fjernvarmen følger også efter med noget arbejde, så inden vi reetablerer belægning, vil vi gerne have dem med.”

To forskellige projekter

Men fjernvarmen er jo også Din Forsyning?

”Ja, det her du fuldstændig ret i. Men det er to forskellige entreprenører og to forskellige projekter.”

Nu bliver det fem ugers forsinkelse – hvad er der sket, siden I reviderede tidsplan de andre gange?

”Entreprenørens arbejde er jo forsinket, fordi vi har stødt på uforudsete ting. Så det har taget længere tid, og når entreprenøren åbner en udgravning kommer der vand ind fra stranden – vi har sågar haft ål i udgravningen! Alt det der giver nogle forsinkelser,” forklarer Mette Skov Hansen.

”Der er bare nogle ting og sager, når vi åbner de huller derude – så vil det drille. Det er kloakarbejdet, der forsinker, for vi møder overraskelser, hver gang vi åbner noget.”

Hvad er der kommet til af ekstra overraskelser udover den glemte spunsvæg?

”Der er sådan set ikke kommet mere – vi har trukket væggen op, men da vi skulle lave styret underboring, viste der sig at være noget mere – det lå dybere, end vi havde prøvegravet efter. Der var mere spuns, end vi kunne se ud fra vores prøvegravninger,” siger Mette Skov Hansen.

Hvorfor er det mere kompliceret her end andre steder?

”Fordi I bor 50 meter fra stranden. Vi har lavet geo-
tekniske undersøgelser, men virkeligheden er jo anderledes nogen gange, end der står på papiret.”

Afstanden til vandet har vel ikke ændret sig, siden I planlagde ved skrivebordet?

”Du har fuldstændig ret – man laver altid en risikovurdering, men så møder man nogle gange anderledes ting.”

Entreprenørens skyld

Hvad ligger der i de her forhold, der kan overraske professionelle fagfolk?

”Jeg kan jo bare sige, at vi er ikke bedre, end de beskeder vi får fra de folk, vi samarbejder med. Vi har endda søgt omkørsel til to uger mere end den dato, entreprenøren meldte ud for afslutning,” siger Mette Skov Hansen.

”Vi mener helt bestemt, at vi har gjort det grundigt nok. Det er tragisk, og det er frustrerende – også for os. Vi vil gerne have været ude af det område for længe siden.”

Hvornår er Strandvejen åbnet og asfalteret igen?

”Med udgangen af uge 50 – her vil dog stadig være fjernvarmearbejder i fortovet.”

Hvorfor skal folk tro på jeres tidsplan denne gang?

”Jeg kan jo se, at de er ved at være færdigt med kloakarbejdet på strandvejen. Nu er vi ved at være der, hvor jeg kan se en afslutning, og jeg ved, hvornår vi har bestilt asfalt næste gang. Så jeg ved, at vi er på vej til en afslutning på Strandvejen”

Gl. Guldagervej spærres uge 2-7 

Det er ikke ovre endnu med det store gravearbejde i centrum af Hjerting, selvom Strandvejen – efter planen og ifølge Din Forsyning – åbnes i udgangen af uge 50.

Efter nytår graves op fra Strandvejen og op forbi indkørslen til P-pladsen ved Hjerting Badehotel.

”Det foregår i uge 2-7, hvis vejret er med os,” siger projektleder Mette Skov Hansen, Din Forsyning.

Har I nu checket grundigt for overraskelser her?

”Vi ved jo, at der også er noget spuns og nogle sætningsgivende jordlag her. Det havde vi også undersøgt for på Strandvejen, og her syntes vi, at vi havde en god fornemmelse i maven. Men der er ingen garantier, når man laver jordarbejde – der kan jo også være private ledninger i jorden.”

Et hektisk første år for Meny – på godt og ondt

DETAILHANDEL – Det var den allerførste butik i Meny-kæden, der blev banket op helt fra bunden. Alle andre steder blev der omdannet en eksisterende butik i drift med nogle indarbejdede systemer og rutiner – både teknisk og menneskeligt.

Men hos Meny i Hjerting startede man med blank tavle i et center, der skulle have en fuldstændig ombygning og en komplet rokade af de eksisterende lejere – og så skulle det hele i øvrigt gå rigtig hurtigt.

Det lykkedes med lodder, trisser og små mirakler fra både håndværkere og Meny-holdet. 23. oktober sidste år kunne daværende borgmester Johnny Søtrup klippe snoren, mens købmand Lars Hansen kunne tørre sveden af panden og stå stille et par minutter.

Knapt et år efter kan han nu gøre status over den vel nok mest spændende og hektiske periode i sit arbejdsliv.

Et turbulent år

”Det har været et voldsomt turbulent år på alle fronter. Både på byggeriet og på opstartsprojektet, men det har været et ufatteligt spændende år, hvor jeg synes vi har nået rigtig, rigtig mange ting,” siger Lars Hansen, da vi møder ham på hans lille kontor ved lageret bag butikken.

”Vi har involveret os meget i lokalsamfundet, i skolen og de andre erhvervsdrivende og afholdt mange gode arrangementer, så jeg synes, vi er kommet langt omkring på det år.”

Det sidste vidner hans lille mødebord om. Det bugner af vinkurve og bestillinger fra den vinaften, Meny afholdt for nylig med stor succes. Så det er også bogstaveligt talt varer og kunder, der fylder i hans verden. Man er vel købmand.

Hvad har været godt og knapt så godt det første år?

”Det har været godt at åbne og se os vokse. Det har vi gjort på trods af, at vi har været udfordret med vejarbejdet her i Hjerting, og jeg har lige fundet ud af, at det også bliver en udfordring i den nærmeste fremtid,” siger Lars Hansen.

”Generelt har det meste været godt, men det har ikke kørt optimalt på det tekniske. Både i forhold til byggeriet, IT, el og anden teknik, som vi har brugt alt, alt for mange ressourcer på.”
Er det et hip til udlejer?

Nej, det er mere ingeniørerne, der har stået for projektet. Udlejeren har bestemt bakket os op og har gjort, hvad han kan – ingen klage der.”

Teknikken driller

Det lyder også som om, I ikke er helt igennem de tekniske trængsler endnu?

”Nej, det er vi ikke. Lige nu render de f.eks. rundt og roder med noget lys ude på P-pladsen, der går ud i tide og utide om aftenen, så det bliver buldermørkt. Så vi er slet ikke igennem det, men det begynder at hjælpe. Vi har også døjet med nogle fugtproblemer i væggene,” lyder det fra købmanden, som trods alt ikke er blevet muggen i humøret.

Heller ikke, da en brand i slagterafdelingen gav en meget, meget travl nat for alle, så det lykkedes at åbne planmæssigt om morgenen.

”Men branden kan vi ikke tillægge andre end os selv. Der har været mange sjove ting,” lyder det med lidt galgenhumor.

”Det positive er dog, at vi er kommet i gang og kunderne har taget rigtig godt imod os. Min egen selektive opfattelse er, at folk er rigtig glade for, vi er kommet – det er i hvert fald det, jeg hører.”

I vinters efterlyste du her i avisen flere kunder på hverdagene – er det blevet bedre?
Ja, det er det. Det skiftede faktisk i marts måned, og så gik det støt og roligt opad, og det gør det stadig på hverdagene. ”

Tror du, I nu ser det mere permanente billede efter ændring af vores lokale indkøbsvaner?

”Ja, det tror jeg faktisk, vi gør. Jeg håber selvfølgelig, at når vejen åbner igen, og de er helt færdige herude, så bliver vi tilgodeset lidt på det. Der er jo ingen tvivl om, at al trafik der kører ud mod Sjelborg, Alslev, Varde, Oksbøl m.m. bliver jo ledt ’bagom os’.”

Forud for åbningen talte jeres folk fra hovedkvarteret om en omsætning ’et godt stykke over 50 mio. kr.’ om året – når I det?

”Ja, der er vi allerede – og det kommer vi også i 2019. Det spændende er så, om vi bliver yderligere udfordret på vejarbejde næste år.”

Mere ro ved køledisken

Nu er det jo snart Jul – hvad står der på købmandens ønskeseddel?

”Tjae – der står bl.a. at vi får skabt noget stabilitet på personalesiden i ferskvareafdelingen, altså slagter, fisk og delikatesse. Det er den svære del af det, og det er jo også derfor alle vores konkurrenter har opgivet at gøre det på den måde, vi gerne vil køre det med betjening til sent på aftenen.  Det er rigtigt svært at finde de folk, der kan og gider det.”

Hvad med ejerforholdene – skal du have foden under dit eget bord som selvstændig købmand her i butikken?

I en Dagrofa-butik ligger det jo altid i luften og kortene, at det vil man gerne på sigt. Det, vi talte om fra start, var en tidshorisont på to-tre år, og så tager vi den derfra.”

Drives som egen butik

Men er du interesseret i at blive selvstændig købmand her?

”Ja, hvis vi laver, det vi skal, så vil det jo kun være en fordel for mig at gå ind i det.  Man ville jo være dum, hvis man afviste noget, der var penge i,” siger Lars Hansen med et smil.
”Men jeg driver jo alligevel butikken, som var det min egen – uanset om jeg har penge i den eller ej. Det har altid været mit motto i de job jeg har haft – også i min tid som bagermester.”

Nabobutikker nyder godt af ekstra trafik:

”Bedste centerejer i 20 år”

Ferhat Celik og hans far Mustafa Celik, der sammen ejer
Pizzaexpressen (med medhjælper Naji Jamal i midten)

”Det er flot, og det er gået meget stærkt, men ombygningen er lavet godt. Vi er rigtig glade for de nye lokaler,” siger Ferhat Celik.

Har I fået flere kunder?

”Ja, vi kan godt mærke, at der er kommet flere mennesker nu – det var jo næsten ved at gå helt død herude. Så vi får flere kunder, også udefra,” siger Ferhat.

Hvad kunne være bedre?

”Ikke rigtigt noget. Vi er også meget tilfredse med Villemoes som ny ejer – han er rigtig dygtig og en god mand. Jeg har været her i snart 20 år, og vi har aldrig haft så god en udlejer her i centret,” siger Mustafa.

 

 

 

”Savner lidt center-julehygge”

Mong Dieb Ho, hvis mand ejer Hjerting Kiosken

”Det er rigtig fint og dejligt med nye, lyse lokaler. De er lidt mindre, men bedre indrettet, så det virker større. Men nogen gange kan vi godt føle os lidt ensomme, når det er dårligt vejr,” siger Mong Dieb Ho.

Har I fået flere kunder?

”Omsætningen er gået lidt op, og vi får også flere pakker end før. Vi kan helt sikkert mærke, at her er mere trafik nu.”

Hvad kunne være bedre?

”Det skulle lige være, at vi lå inde i et center ligesom før – det er også meget hyggeligere, især op til Jul.”

 

 

 

”Kunderne har opdaget os”

Heidi Christensen, indehaver af Salon Webb

”Det er dejligt, at vi er kommet herud – der er mere lys og liv nu. Det var jo fuldstændigt dødt de sidste tre år, hvor der kun var os og kiosken. Der er sågar nogen, der har sagt: ’Hvor er det dejligt, at vi nu har fået en frisørsalon her’, men det har der jo været i 19 år – bare på den anden side af væggen,” griner Heidi Christensen.

Så I har fået flere kunder nu?

”Ja, det har vi jo – der kommer mange flere ind nu end de seneste år, fordi her er mere liv.”

Hvad kunne være bedre?

”Hvis jeg kunne få et par kvadratmeter mere, ville det være dejligt. Vi er gået 24 kvm ned i størrelse, så vi mangler lige lidt plads, men det går.”

 

 

 

”Flytning er gået over al forventning”

Laila Travis, indehaver af Hjerting Pubben

”Det har været forrygende – over al forventning faktisk, for jeg troede, det ville være lidt mere sløvt. Jeg er vældig glad,” siger Laila Travis.

Har I fået flere kunder?

”Ja, det synes jeg, men vi har også fået mere plads og en lille gårdhave, vi kan bruge om sommeren. Det er dejligt. Vi ligger lidt mere afsides nu, men det er helt fint.”

Hvad kunne være bedre?

”Måske lidt højere beplantning i kummerne herude, så vi ikke har udsigt til containere og biler – der må godt være lidt mere læ også.”

Ny Oil på tanken

Indehaver Lars Johansener nu gået i samarbejde med Oil-kæden på sin tankstation i Sædding – og mere nyt er på vej.

ENERGI – Den tidligere Circle K servicestation i Sædding har netop skiftet navn og leverandør til Oil-kæden, og indehaver Lars Johansen har flere spændende nyheder på vej.

Oil er en tysk kæde med hovedsæde ved Hamburg og driver 270 tankstationer i Tyskland, Østrig og Schweiz. I 2015 overtog koncernen 50 automatstationer fra Haahr Benzin i Danmark, og nu er Oil så rykket ind på Sædding Ringvej.

”Vi kunne ikke rigtigt blive enige om tingene med Circle K, som er meget topstyret. Vi driver en selvstændig virksomhed, hvor vi gerne selv vil have lov at bestemme vores hverdag – også f.eks. hvor varerne skal stå henne i butikken,” forklarer Lars Johansen om bruddet med Circle K.

Kontrakten stod til at udløbe fra årsskiftet, men parterne blev enige om at gå hver til sit nu.

”Og om der står det ene eller andet på skiltet, tror jeg ikke betyder det store – bare man behandler sine kunder ordentligt,” siger Lars Johansen.

”Det er da altid vemodigt, at man skal slutte, men jeg kunne bare ikke se mig selv i det game med dem længere. Jeg er jo nok også en mand, der ikke er god til at holde mund, og det kan da godt ske, at Circle K synes, det er godt nok at slippe af med ham,” lyder erkendelsen med et glimt i øjet.

”Jeg siger min mening, og jeg siger det på en ordentlig måde. Men jeg markerer mig, når der er noget, jeg ikke er tilfreds med, og det har der været meget med på det seneste med nogle af de ting, de har gjort.”

Mange år i Sædding

Lars Johansen drev først en tank på den anden side af krydset Tarphagevej/Sædding Ringvej med en Metax-station, der siden blev til Shell og derefter til Ingo. Men da Metax ville lukke sine butikker ned, flyttede Johansen over vejen, hvor han overtog den nuværende ejendom, hvor Viking havde drevet serviceværkted for gummibåde. Det var en stor hal, der blev kortet op og ombygget til servicestation i 2001.

”Vi byggede det op fra bunden og startede med Statoil, der så blev solgt til Circle K. Så alt i alt nærmer vi vel 25-30 år i Sædding nu siden den første tankstation,” siger Lars Johansen, som nu tager hul på næste kapitel.

Flere kæder var i spil

”Vi har forhandlet med nogle stykker, for vi mener jo, vi har en god placering her. Vi har forhandlet med F24 og snakket lidt med OK, men det endte med Oil, som har et godt koncept.”

Rent praktisk bliver der ren automatbetaling på den nye tankstation, men for f.eks. ældre kunder eller andre, der ikke kan eller vil betale med kort, bliver der også mulighed for kontant betaling ved kassen, så man låner et tankkort med ud.

Indendørs sker der ikke de store revolutioner, og det bliver samme koncept med butik, spillehal, pakkeudlevering og udlejning af trailere.

”Det ændrer sig ikke, men det kan godt være, at butikken skal have ’et spark i røven’ med en opfriskning på et tidspunkt,” lyder det fra Lars Johansen i vanlig bramfri stil.

Ny vaskehal med fri bilvask for 69,- kr. om måneden

Et interessant koncept er på vej ved siden af Oil i Sædding for alle, der går op i wellness for biler.

Den gamle vaskehal rives ned, og der bygges en ny hal med nye aktører, som bl.a. vil tilbyde fri vask på abonnement.

”Vi har lejet vores vaskehal ud til et helt andet koncept. Her kan man købe et abonnement, hvor man kan vaske sin bil for 69,- kr. om måneden – så vidt jeg husker – lige så tit man vil fra morgen til aften. Det er billigt,” fastslår Lars Johansen.

”Når man har tegnet abonnementet kører det via en nummerpladelæser, hvor man bare kører ind, og de forventer virkelig mange kunder med de priser. Vi regner med at få byggetilladelse indenfor få uger, så hvis vi er heldige, står den nye vaskehal klar til nytår.”

De næste uger vil der blive mulighed for gratis vask hos Oil i Sædding, indtil den gamle vaskehal rives ned.

 

Benzin i blodet og krudt i rumpen

Når man har både benzin i blodet og krudt i rumpen, vil der jo være fart på.

Sådan er det også for indehaver Lars Johansen fra Oil i Sædding, og det ændrer sig ikke, selvom hans kilometertæller runder 70 somre næste år.

Han driver også Esbjerg Park- og Havemaskiner, der lige er flyttet i nye, større lokaler længere nede af vejen, og han ejer bagerierne Kernebageren og Hjerting Bageri, som er forpagtet ud.

”Jeg er nok sådan én, der ikke kan sidde stille,” siger Lars Johansen, som trods alt har droslet ned på det frivillige arbejde i Hjemløses Venner, hvor han har været en stor drivkraft.

”Mit hjerte brænder stadig for den gruppe af mennesker, men nu har jeg været med i over ti år, og der skal nye kræfter til.”

Har du andre ting i støbeskeen?

”Det kunne da godt ske, he-he. Man skal jo holde gryden i kog,” lyder det listigt fra den 69-årige krudtugle, der pønser på en tankstation mere.

”Det bliver noget i retning af det her – hvis det lykkes, og jeg får tilladelsen. Jeg har en købsret på et stykke jord et af de bedste steder i Esbjerg. Jeg håber, det kan lykkes at få det op at stå, men lad os nu se – det kan jo også være det falder til jorden.”

PL Hotels har appetit på mere

Værelser med udsigt til mere – Erik Bank Lauridsen (t.v.) og Peter Petersen fusionerer deres tre hoteller, som måske skal blive til flere i fremtiden.

HOTELFUSION – De kan begge lide at arbejde hårdt og bygge noget op, og begge ejer halvandet hotel. Desuden er de begge to fra Hjerting, de er forretningspartnere gennem mange år og i øvrigt private venner.

Peter Petersen og Erik Bank Lauridsen har meget til fælles, og nu stifter de også  PL Hotels A/S, der fusionerer deres hotelaktiviteter. Peter Petersen skyder Hjerting Badehotel og halvdelen af Hotel Arnbjerg ind, som han ejer sammen med Erik Bank Lauridsen. Han stiller så med den anden halvdel samt nyindkøbet Hotel Britannia, der overtages fra nytår.

Regnestykket ender med en ejerandel på 40 pct. til Peter Petersens holdingselskab Bugten Holding ApS og 60 pct. til Erik Bank Lauridsen Holding A/S i det nye hotelselskab.

De tre hoteller har sammenlagt 193 værelser, ca. 160 hel- og deltidsansatte og en omsætning på omkring 100 mio kr. På længere sigt er der appetit på flere hoteller, men nu gælder det den videre udvikling af Britannia, mens de to andre hoteller drives af forpagtere.

”Vi har begge to det i os, at vi gerne vil se noget vokse – hvis man køber en plante, så vil man gerne sørge for, at den får det rigtige lys og den rigtige gødning. Og hvis den så vokser sig stor, kan det godt være, at den skal flyttes et andet sted hen,” siger Erik Bank Lauridsen om tankerne bag de fælles hotelplaner og Britannia.

”Vi har ikke købt det her for at sælge det – vi har købt det for at drive det, fordi vi synes det er sjovt, og så kan vi begge to godt lide at have med mennesker at gøre,” siger han.

Ny udfordring i Esbjerg

”Vi synes, Britannia er en ny og spændende opgave sammen med de medarbejdere, der er derinde,”
supplerer Peter Petersen.

”Så kan vi måske få samme driftsmodel som de andre to steder og få nogle unge mennesker ind som forpagtere. Det er svært at købe et hotel i dag, så hvis vi kan hjælpe dem igang ved, at vi tager investeringen, så kan de drifte det for os. Vi har set de to andre steder, at det er en god model.”

Er PL Hotels en hotel- eller ejendomskoncern?

”Det er ikke en hotelkæde, for så hænger tingene sammen driftsmæssigt – det gør de ikke her. Det er jo egentlig et ejendomsselskab med speciale i hoteller,” siger Peter Petersen.

Pensionist i sving igen

De to partnere var i starten fælles om at udvikle det nye projekt med Hotel Esbjerg City – som nabo og konkurrent til Hotel Britannia. Siden trådte Petersen ud af projektet, men nu vil de selv drive Britannia med Peter Petersen i spidsen.

”Det er jo et nyt og spændende projekt og et helt andet end det, vi havde gang i tidligere. Jeg er også træt af, at den lokale redaktør går og kalder mig pensionist og beskylder mig for at sove til middag,” siger
Peter Petersen.

Er City Hotel på pause eller?

”Det ligger jo som en del af lokalplanen, så det er stadig muligt. Hvis der måtte være behov for mere værelseskapacitet på Britannia, kan vi sagtens opføre det hotel,” siger Erik Bank Lauridsen.

Måske flere hoteller

Nu køber I så et ’brugt’ hotel og gør det klar til en forpagter – skal den model bruges andre steder?

”Vi har ikke noget konkret i kikkerten, men det vil også være forkert at sige, det aldrig kommer til at ske. Vi har jo begge to børn, og nu har vi sat noget i søen, som gerne skulle holde i mange år som en langsigtet virksomhed,”
siger Peter Petersen.

”Vi må se, hvad der sker – jeg tror da ikke, det kommer til at stå stille.”

 

HIF får endelig husdrømmen ud af hovedet

KLUBHUS – Efter mange års tilløb, grundige forberedelser, kæmpe benarbejde og en vis portion intern uenighed har Hjerting IF (HIF) nu endelig udsigt til at få husdrømmen ud af hovedet.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde 6. november bevilget maks. 8,1 mio kr. til projektet Hjerting Sport- og Kulturhus, der har et samlet budget på 14 mio kr. og etableres som en selvejende institution på kommunal grund.

Dermed kan der endelig komme skred i byggeriet af det nye klubhus, som HIF første gang søgte tilskud til i foråret 2008. Siden har dele af HIF og sponsorkredsen arbejdet for, at projektet også skulle rumme en hal til bl.a. badminton og gymnastik, men HIFs tilhængere af den del har nu strakt våben.

Det fremgår af sagsakterne, at beslutningen om kommunalt tilskud blev udsat på udvalgets møde den 2. oktober, fordi man havde modtaget ’en henvendelse fra dele af HIF.’ Derfor bad udvalget forvaltningen invitere alle afdelingerne til et møde for at ’afklare de økonomiske forudsætninger’ samt ’afklare opbakningen til Hjerting Sport- og Kulturhus og dermed husets idegrundlag’. Med andre ord: Hvad vil I med huset og er hele foreningen med?

Det fælles dialogmøde blev holdt 24. oktober, og her blev der udtrykt fuld opbakning til projektet ’tillige med hele idéen for huset’, hedder det i referatet. Efterfølgende fik forvaltningen en klar tilkendegivelse af, at et samlet HIF nu står bag.

”Vi har trykprøvet projektet for at se, om vi kunne få en hal, og Dansk Halbyggeri – der bl.a. har bygget den nye hal ved Esbjerg International School – har været ude at se på det,” siger formand Henrik Poulsen fra HIF Badminton.

Han er p.t. også fungerende formand for HIFs hovedbestyrelse, hvor posten nu roterer mellem afdelingerne, indtil man har fundet en afløser for den mangeårige formand Villy Grøn. Han taler dermed også på vegne af hele foreningen, hvor han desuden har været en af forkæmperne for en hal i det nye klubhusbyggeri.

”Vi skulle jo prøve at se, om det kunne lade sig gøre, når vi nu har samlet så mange penge ind.

Meldingen fra kommunen var, at man måske godt kunne bruge pengene på et andet projekt, men så skulle vi starte helt forfra. Dermed ville vi også komme bagest i budgetkøen, og så ville vi måske være fremme ved 2024, inden der skete noget,” forklarer Henrik Poulsen.

”Så lad os elske det, vi får og så bakke op som en enig forening. Nu har vi jo snakket om det her de sidste ti år, og skal der gå yderligere fem år, så lad os få dét, vi kan få nu. Så får vi tilført området noget, og så kan vi håbe, at aktiviteterne vokser ud af det. Vi er glade for, at det nu er en enig hovedbestyrelse, der står sammen om det her.”

Dropper I helt at arbejde for en hal i fremtiden?

”Nej, som de siger hos kommunen, kan alt jo ske, og politikerne kan beslutte, hvad de vil. Hvis HIF igen bliver kæmpestor, kan der jo komme et behov – også i takt med de mange nybyggerier herude.”

Med kommunens beslutning, et tilskud fra Hjerting Grandelaug på 2,5 mio kr. og cirka det samme fra øvrige sponsorer samt interne tilskud og en sidste husstandsindsamling er finansieringen dermed på plads.

Når det gælder tidsplanen for det nye byggeri, henviser Henrik Poulsen til kassereren i HIF Fodbold, Torben Hansen. Det har dog ikke været muligt at komme i kontakt med ham inden deadline, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

 

Top