Udviklingsområder skal sikre plads til nye udstykninger

Kommunen ansøger om flere kystnære boliger efter opblødning af planloven

UDSTYKNING – Hjerting vokser, så det knager, og byggegrundene går som varmt brød i disse år. Der skal hele tiden nye varer i ‘pipelinen’, hvis ikke Esbjerg skal løbe tør for attraktive udstykninger i den vestlige ende af kommunen.

På den baggrund har Plan & Miljøudvalget godkendt udpegningen af fire udviklingsområder, der kan lægge grund til den fremtidige udvikling. Og de nye politiske vinde med ændring af planlov og åbning for ansøgning om mere byggeri i kystnærhedszonen passer perfekt til ambitionerne om nye udstykninger i den nordlige ende af Hjerting.

Planloven giver nu mulighed for udbygning på steder, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur eller miljøinteresser. Og ifølge forvaltningens sagsfremstilling har staten en forventning om, at udviklingsområderne ikke placeres helt ude ved kysten, men lidt inde i landet.

“Når vi udpeger områderne er det jo ikke noget, vi bare må finde på ud i den blå luft. Forudsætningen for overhovedet at komme i betragtning er, at udviklingsområderne er sat ind i en planstrategi og overordnet strategi,” forklarer formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S).

”Vi ønsker jo et øget udbud af attraktive byggegrunde, og noget andet vigtigt er tæt sammenhæng mellem attraktive områder og den omgivende natur. Vi skal bruge naturen dér, hvor det giver god mening. Hele den måde, Esbjerg By er bygget op på, er jo at de enkelte byområder kan ses som øer inde i de grønne ådale og kiler, vi har. Når man bor de steder, er der aldrig langt til de grønne områder – man kan faktisk ikke gå særligt længe, før man er ude på en grøn sti og ude i den rigtige natur.”

Lokalpolitikerne er enige om at ansøge om lov til at udvikle i område 1 (se kort) mellem Sanatorievej og Sjelborg. Her er der et efterhånden gammelt ønske om udstykning i området, hvor staten oprindeligt nedlagde veto helt tilbage i 2004.

Når det gælder område 2 – et mindre område med en håndfuld fritidshuse, hvor der ansøges om ændring til helårsbeboelse i byzone – har de lokale socialdemokrater dog stemt imod.

”Vi er bange for, at det kan blive en knopskydning, så næste gang, vi skal lave noget, vil nogen sige: Skal vi ikke lige tage en bid mere. Vi er bange for at æde os mere ind i dét, der giver det her område væsentlig karakter med den grønne kile som naturlig afgrænsning mellem Hjerting og Sædding,” forklarer John Snedker med partikasketten på.

Område 3 er et kommende udviklingsområde, og det kommer ikke med i ansøgningen til staten i denne omgang.

” Vi har sagt til staten, at de strategiske planer, vi har for Hjerting, ser sådan her ud i fremtiden. Og område 3 er så det næste, vi tager,” forklarer udvalgsformanden.

”Foreløbig har vi dog taget det med i sagsbehandlingen i udvalget nu, så vi har det behandlet her. Derefter kommer det med i en senere ansøgningsrunde til staten – næste runde er næste år ved den her tid.”

For område 4 er situationen den, at det frem til 2019 er blokeret af en midlertidig miljøtilladelse til en minkfarm. Derfor skal der være en lugtgeneafstand, men når miljøtilladelsen udløber, kan dette område også tages i brug til at mætte den store appetit på nye udstykninger.

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top