Lokalråd vil have fart på spildevandsplan

Hele artiklen i PDF-format

OVERLØB – For lidt, for sent og for uambitiøst. Sådan kan man sammenfatte Sædding-Fovrfeld Lokalråds holdning til kommunens planer for at begrænse overløbene fra Fourfeld Bæk ved kraftig regn.

Kapaciteten i kloakker og renseanlæg kan ikke følge med, og det betyder oversvømmelser i Fourfeld Ådal og udledning af urenset spildevand direkte til Ho Bugt.

Esbjerg Kommunes forslag til Spildevandsplan 2016-2021 har været ude i høring henover sommeren, men lokalrådet er ikke imponeret over tempoet.

”Kommunen vil gerne have flere indbyggere og flere turister, derfor må det være i Esbjerg Kommunes interesse straks at iværksætte foranstaltninger, der gør, at spildevandet ikke forurener ved ’Mennesket ved Havet’ og ved Esbjerg Strand,” skriver formand Holger Schrøder således på vegne af lokalrådet.

 

Lav bufferbassiner

Kommunen opfordres til hurtigst muligt at lave foranstaltninger, så de tre overløbsbygværker ved Fourfeld Bæk kan fjernes og erstattes af bufferbassiner ved Renseanlæg Vest.

Overløbene er en slags ’sikkerhedsventil’, der tager tryk af systemet og delvist kan styre, hvor det overskydende vand ledes hen.

Ulempen er, at det samtidig ledes udenom renseanlægget, og her er store bufferbassiner en oplagt, men dyr løsning.

Og den helt rigtige løsning – kloakseparering af hele Fourfeld-området, så regnvand ledes udenom renseanlægget – kan som tidligere omtalt i Hjerting Posten løbe op i en halv milliard kroner. Desuden kan det af praktiske grunde tage op i mod 30-40 år at gennemføre.

Spildevandsplanen foreslår foreløbig et afklarende forprojekt, der skal belyse de forskellige løsninger indenfor den femårs periode, planen dækker. Men det er alt for langsomt, mener lokalrådet.

”Det er tid til handling, og spildevandsudledningen bør derfor stoppes nu,” hedder det således i høringssvaret.

”Lokalrådet er klar over, at løsningen er økonomisk krævende, men med de foreliggende udviklingsplaner for hele Esbjerg Strand-området, kan kommunen som helhed ikke sidde forureningen og bevidstheden om den øgede sundhedsrisiko overhørig længere!”

 

Forkert indtryk af byen

Sædding-Fovrfeld Lokalråd peger på, at gæsterne ved ’De Hvide Mænd’ kan få et helt forkert indtryk med hjem af Esbjerg som en by ved havet med forurening. Det samme gælder tiltrækningen af nye indbyggere.

”Tilflyttere kan ej heller formodes at ønske bopæl i et nærområde med åbenlys forurening. Med Esbjergs placering op til Danmarks største nationalpark, Vadehavet, er en tidshorisont på yderligere fem år derfor helt uacceptabel,” skriver Holger Schrøder og lokalrådet i sit svar.

Problemerne med overløb kunne man opleve i ekstra svær grad efter det voldsomme regnskyl fredag den 4. september, hvor der faldt over 70 mm regn – svarende til en måneds normal nedbør – på under to timer.

Det var naturligvis en meget usædvanlig hændelse, men problemet er, at vi får mere af samme skuffe i fremtiden.

Det usædvanlige bliver knapt så usædvanligt, og eksperterne venter flere og kraftigere hændelser med såkaldt ’monsterregn’.

 

Hjerting slap for røde flag i år

Print

Badesæsonen sluttede officielt 15. september, og i år kan vandhundene glæde sig over færre røde flag med badeforbud end sidste år. Det gælder især i Hjerting, hvor de røde flag slet ikke har været luftet i denne sæson, så antallet af flagdage er et rundt nul.

I Sædding – dvs. Sædding Strand og ved ’De Hvide Mænd’ – har der været 36 dage med rødt flag mod 47 sidste år og 48 tilbage i 2012.

Antallet af flagdage afhænger af nedbørsmængder og timingen af den, så der vil naturligt være udsving. Tallene er opgjort lige før avisens deadline, så kommunens folk er ikke færdige med at analysere data.

For Hjerting peger man på, at det tilsyneladende er optimeringer, der slår igennem. Det hører dog også med til historien, at fejl i varslingssystemet sidste år gav flere flagdage end strengt nødvendigt i Hjerting.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top