Bibliotekar Finn Stendevad er hele Sæddings levende Wikipedia

På Ege Allé i Sædding bor en mand med et hjerte, heftigt bankende for sociale relationer og lokalområdets ve og vel

Hent hele artiklen som PDF her

PROFILEN – Husstanden består i dag af Finn Sejer Stendevad-Nielsen, hustruen Susanne og den sorte mellempuddel Bella. Husets to sønner har for længst forladt reden og etableret egne familier – den ene nylig tilflyttet Fanø med kone og to børnebørn, hvilke bedsteforældrene ser som en kær pligt at forkæle over alle grænser til forældrenes store fortvivlelse.
Ægteparret mødte hinanden i Stockholm i 1980, hvor de var med deres respektive familier på en forlænget weekendrejse med DSB, og Finn faldt pladask for – ikke over – Susannes dejlige sandaler.
Finn Stendevad stammer fra Sønderborg, hvor familien efter nogle hårde år mærkede det særlige sammenhold, som prægede landsdelen i efterkrigstiden. Et sammenhold og opbakning, som kom direkte til udtryk, da faderen på et tidspunkt fik brug for kapital til at etablere sig som selvstændig. Ligesom områdets beboere på et senere tidspunkt mente, det var på tide, familien holdt ferie. I øvrigt en ferie, som blev starten på utallige rejsedagbøger fra familiens ture udenlands og en tradition, Finn Stendevad selv har praktiseret siden efter hver hjemkomst fra udlandet. Traditioner og relationer betyder meget, og de gamle klassekammerater fra skoletiden i Sønderborg mødes stadig en gang om året, hvor de henfarne lærere får en tur med historiekrabasken.

Et langt liv med bøger præger Susanne og Finns hjem.

Som nyuddannet bibliotekar kom den unge Stendevad til Esbjerg i november 1971 med ansættelse som referencebibliotekar og dokumentalist på det daværende Centralbibliotek. Herfra husker mange stadig læsesalens ordning Spørg biblioteket. Stendevads klæbehjerne blev hurtigt datidens svar på vor tids Google og Wikipedia, hvilket blandt andre mange krydsordsentusiaster, Tjæreborg-præsten og Tage Sørensen ofte udtrykte deres taknemmelighed over. Også de daværende bogbusser, hele bibliotekernes IT-udvikling og sågar en motionsklub for de ansatte nåede, at få Finn Stendevads fingeraftryk. Efter tiden på biblioteket har ’den gamle bibliotekars’ kundskaber for eksempel været efterspurgt, da AMU-centret skulle have etableret fagbibliotek, ligesom også Fiskeri- og Søfartsmuseet i en periode gjorde brug af evnerne til at skabe overblik i arkivet.

Minderne med rejsedagbøgerne glæder længe efter turene.

Finn Stendevad flyttede til Fovrfeld i 1976, hvor huset på Ege Allé blev erhvervet, og siden har dannet rammen om familiens liv i lyst og nød.

Med i lokalrådet
Områdets udvikling har altid ligget Finn Stendevad meget på sinde. Det har eksempelvis givet sig udtryk i et mangeårigt engagement i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, da den daværende formand, Ole Jacobsen, efter flere forsøg, fik ham overtalt til at træde med ind og være med til at præge områdets udvikling.
Og udviklingen må absolut siges at være blevet præget af både Ole Jacobsens og Niels Stendevads visioner. Her kan blot nævnes nogle af de mest markante resultater som arbejdet med etablering af Energistien i Sædding, Sæddings Grønne Ring, Hundeskoven i Ådalen, Turistkikkerten ved Mennesket ved Havet og ikke mindst fokus på overløbsforureningen af Fovrfeld Bæk, etablering af bænke i der rekreative område ved Sildesøen og kampen for bevarelse af Sædding Bibliotek. Projekter som ofte er udsprunget gennem Stendevads mange læserbreve til aviserne om dette og hint i nærområdet.

I kampen for Sædding Bibliotek var Finn Stendevad en engageret bannerfører.

Sideløbende med arbejdet har Finn Stendevad haft både tid og lejlighed til utallige interesser.
De mest fremtrædende stammer tilbage fra barndomsårene, hvor familien tog i cirkus, og andre af familiemedlemmerne var ansat ved DSB.
Cirkus’ spraglede verden og de store lokomotiver fik tag i drengen, som tidligt fordybede sig i litteraturen om emnerne. En interesse som senere har medført et omfattende forfatterskab om både baner, artister, levnedsbeskrivelser, historiske beretninger og utallige litteraturoversigter for så forskellige emner som Jomfru Fanny, Fremmedlegionen på dansk, Kongemordet i Finderup Lade, beretningen om den danske cirkusprinsesse Anna Stennis’ liv og levned, til hun døde som 102-årig i Australien og en historisk dokumentation af butikkerne i Sædding-Fovrfeld-området i tiden omkring Guldager Kommunes sammenlægning med Esbjerg i 70’erne.
Danmarks to statsstøttede cirkusmuseer har også Finn Stendevad som medophav, og til museet i Avedøre er det endda lykkedes for den entusiastiske bibliotekar at få skaffet selvsamme Anne Stennis’ scrapbog – så historien er ligefrem sand og dokumenteret!
Familiens store tragedie var udflugten med turbåden Turisten på Haderslev Dam 8. juli 1959 – en tur, der fik helt ufattelige følger for cirka halvdelen af passagerene, som aldrig kom hjem igen fra sommerudflugten til Dam Ende uden for Haderslev – og som naturligt har præget Finn Stendevads liv.

Eneste overlevende
Som blot 13-årige knægt oplevede han, at være eneste overlevende af familien efter turen med bedsteforældrene og den 9-årige lillebror, der alle tre omkom på Haderslev Dam.
Beretningen om og baggrunden for katastrofen har historiker Rasmus Dahlberg beskrevet med Finn Stendevad som fortællende hovedperson i serien Danske Katastrofer, der kan findes på dr.dk.
Familiens tragedie endte desværre ikke i det lavvandede vand i Haderslev Dam.
Finns lillesøster, som fødtes efter ulykken, blev som 11-årig ramt af en bilist, vi nok i dag vil betegne som vanvidsbilist med mere end 120 km i timen i en lavhastighedszone. Søsteren døde kort efter påkørslen af sine kvæstelser.
Finn Stendevad har altid været meget åben og fortællende om tragedierne, og var én af ophavsmændene til mindesmærket for de omkomne på turbåden. Et mindesmærke, hvortil der på en generalforsamling i Nordea Haderslev hurtigt samledes de første 75.000 kroner. I anledning af 50-årsdagen for ulykken afslørede han selv ved bredden, hvordan han med møje og besvær fik sig reddet i land.
Efter Finn Stendevads mening, lever man igennem traumerne ved, at tale og fortælle om dem. For hver gang historierne fortælles, lukkes der lidt mere damp ud, og dermed gives mere plads til, at man kan arbejde indad, så man til sidst kan holde ud at være alene med sig selv.

Tekst og foto:
Claus Brinch-Danielsen

Obs! Artiklen i avisen om Finn Stendevad er på grund af pladsnød forkortet

historiker Rasmus Dahlberg:
https://www.dr.dk/drtv/serie/danske-katastrofer_121184

Fem skudsmål om Finn Stendevad

Susanne Nielsen – hustru gennem 40 år:
Finn som ægtemand:
”Finn er en god og hjælpsom ægtemand med mange interesser. Cirkus, historie, 2. Verdenskrig, krimier. Vi mødte hinanden i Stockholm og han siger, at han faldt for mine fine sandaler. Det var i 1981. Vi har to sønner: Morten og Anders.
Vi taler endnu om, da han faldt over dørtrinnet med koldskålen. Vi fandt koldskål i stuen længe efter”.

Morten Stendevad-Nielsen – søn:
Finn som far:
”Min far har lidt af en klæbehjerne og besidder en enorm viden om en masse – og ofte ret mærkværdige – ting. Derfor har opslagsværker, quiz-programmer og paratvidenspil altid fyldt meget i vores hjem, ligesom der flittigt er blevet debatteret, hvem der huskede rigtigt om et givent årstal eller navn. Den videbegærlighed har han helt sikkert givet videre til de næste generationer, da både jeg selv og min søn minder en del om ham på det punkt.”

Bent Mathias Konrad Juel Pedersen – nabo:
Finn som nabo:
”Finn er den bedste og mest hjælpsomme nabo, man kan tænke sig at have.
Vi træffes sammen et par gange om ugen og ordner verdenssituationen, mens vi får en enkelt øl eller en kop kaffe. Jeg har sejlet som skibsfører på Amerika, og vi har begge stor interesse i de amerikanske forhold – så Trump har vi ofte været enige om, ikke har været nogen succes.
Selv fylder jeg 90 i slutningen af marts, så Finn og jeg har også meget at tale om, omkring udviklingen af lokalområdet, vi begge har boet i, i mere end 50 år.”

Ole Jacobsen – tidl. formand for Sædding-Fovrfeld Lokalråd:
Finn som lokalpatriot:
”Finn har altid været en ildsjæl, hvor han kunne se, han kunne gøre en forskel for andre.
Det oplevede jeg for snart 10 år siden, da jeg tog initiativ til at oprette et lokalråd i Sædding. Her var Finn med fra første fløjt med ideer og arbejdsindsats.
Du møder en af hans bedste ideer, når du går “Sædding Ruten – en del af Esbjergs Grønne Ring.” Forureningen i Fovrfeld Bæk er stadig en mærkesag, som Finn for fire år siden genrejste i lokalrådet og i medierne”.

Poul Høst Pedersen – Esbjerg kommunes biblioteker:
Finn som kollega:
”Som ung og nybagt bibliotekar i 1980’erne lærte jeg Finn Stendevad at kende som en af de, (nutidens ungdom vil vi nok vil kalde dem ”nørdede”), mænd på Centralbibliotekets læsesal, i den gamle biblioteksbygning, hvor Esbjerg Museum har til huse i dag.
Finn og hans kolleger huserede blandt håndbøger og bibliografier på en læsesal, hvor man håndhævede en meget høj bibliotekarisk faglighed og standard. De var bibliotekets ”sporhunde”, der forfulgte selv de mest vanskelige og kryptiske lånerforespørgsler og skaffede titler hjem, som Esbjerg Bibliotek ikke selv havde anskaffet eller man som låner ikke selv kunne finde på hylderne.
Finn var yderst tjenstvillig i sin publikumsbetjening og han gav gerne gode råd videre til en ung kollega.”

Lise Retbøll – centerchef, Sædding Centret:
Finn som nissemand:
”En jul i Sædding Centret uden en julemand er utænkelig.
Og Finn er glad for arbejdet, som han nøje forbereder sig til. Han er altid villig til at tage en ekstra vagt, hvis en af de andre julemænd ikke kan komme en dag. Finn har altid forberedt sig grundigt og kommer med mange gode forslag til aktiviteter.
Det er en fornøjelse at følge Finn, når julemandskostumet skal klargøres, der er intet overladt til tilfældighederne, skæg, nissehue m.m. skal være i orden.
En gang havde Finn taget stribede sokker på, det blev straks bemærket af et af børnene, som udbrød: ”Julemand dine sokker er som min fars”.
Finn havde det dog lidt svært, da et barn ville med ham til Grønland, selvom barnets bedstemor, sagde han ikke måtte!”

Finn Stendevad
(1946-2021)
Cv på 75-års dagen

• Født 06.01.1946 i Sønderborg
• Kom i skole, Ahlmannskolen, Sønderborg, den 01.04.1952
• Mødes stadig med 5 klassekammerater fra dengang. Vi ses en gang om året.
• FDF’er 1957-64.
• Offer i katastrofen på Haderslev dam, hvor min eneste bror og mine farforældre omkom. Jeg slap.
• Mellemskoleeksamen og Realeksamen fra samme skole.
• Studentereksamen 1966 fra Sønderborg statsskole.
• Mistede min eneste søster, der var 11 år gl. i juni 70.
• Afgangseksamen fra Danmarks biblioteksskole 1970.
• Læretid på Sønderborg centralbibliotek.
• Ansættelse på Viborg centralbibliotek.
• Ansættelse fra november 1971 på Esbjerg centralbibliotek som referencebibliotekar og dokumentalist.
• Hjulpet enormt mange fra Tjæreborg-præsten over Tage Sørensen, JydskeVestkysten til pensionister med krydsord m.m.fl.
• Forfatterskab startet 1974 og derfra kontinuerligt til i dag.
• Grundlagde en sportsklub med flere aktiviteter på biblioteket.
• Formand for samme.
• Sekretær, bestyrelsesmedlem og en tid formand for Esbjerg teaterkreds.
• Medredaktør på den da årligt udgivne teateravis.
• Bestyrelsesmedlem af forældrerådet i Norddalsparkens børnehave 2 i flere år.
• Julemand samme steds i flere år.
• Medlem af forældrerådet i begge børns klasse i en årrække på Fourfeldskolen.
• Medlem af Sædding/Fourfeld lokalråd en del år.
• Tog 2008 initiativ til en komité til oprettelsen af et mindesmærke for katastrofen på Haderslev dam, og sad i bestyrelsen herfor, samt afslørede mindesmærket.
• Julemand i Sædding centret
• Oprettet et nøglefærdigt bibliotek på AMU-centret i Esbjerg 1999.
• Arkiveret alle arkivalier på Fiskerimuseet samt fået flere projekter igennem der, i 2000
• 75 år 06.01.2021
• Pr. 01 november 2021, boet 50 år i Sædding/Fourfeld.
• Har lavet et manuskript en lille bog om Sædding/Fourfeld, som det så ud ved indlemmelsen i Esbjerg, 1970.
• Har nu den anden mellempuddel, som jeg går tur med mindst en time formiddag og en om eftermiddag.
• Gift med Susanne Jørgensen, har to sønner, en svigerdatter og to børnebørn, som jeg allesammen gerne tilbringer mest mulig fritid sammen med.
• Hobbies: Arkæologi, botanik, cirkus, historie, Jernbaner, kartografi, rejser i ind og udland, Sønderjylland, vikingetid, zoologi.

Tekst:

Relaterede artikler

Top