Redaktør arkiv: Finn Arne Hansen

Hele byen kom til festlig indvielse af Hjertinghus

Hjertinghus nåede lige at blive indviet og taget i brug, inden corona­krisen lukkede alt

Hent hele artiklen som PDF her

FESTLIGHEDER – Første indvielsesdag røg på gulvet på grund af vandskade, men fredag den 6. marts var det endelig så vidt, at det 15 millioner kroner dyre sports- og kulturhus Hjertinghus kunne indvies.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (i midten) i samtale med ’husformand’ Michael Erting (t.v.) og HIF-formand Anders Kristensen.

Og takket være tørvejr, solskin, borgmesterbesøg, gymnastikopvisning, folkedans, taler og et fremmøde på 500 glade gæster blev det en herlig dag for husbestyrelsen og HIF, der har i et årti har arbejdet for at få huset ved boldbanerne og tennisbanen ved Tobølparken bygget.

Bestyrelsesmedlem Freddy Christensen, SE Vækstpulje, kom med et synligt bevis på deres støtte.

En flok aktive fra HIF og sommerfestudvalget sørgede for, at der var sørget for lækkert kagebord, kaffe, vin, øl og vand. Og i den flotte, spritnye fitnessafdeling sørgede arbejdskraft fra tennisafdelingen i form af formand Claus Jensen for at vejlede om, hvad afdelingen har at byde på og om de åbningstilbud, som fitnessafdelingen kører med. Han solgte også billetter til ølshowet med Eddie Szweda, der desværre måtte aflyses på grund af myndighedernes advarsler mod store forsamlinger.

Fitness et trækplaster
Gæsterne havde mulighed for at gå rundt i hele huset for at se mødelokalerne, omklædningsrummene, caféområdet, den store sal med plads til 250 mennesker, depotrummene og solterrassen med udsigt til boldbanerne. Især fitnessfaciliteterne lod til at være det store trækplaster. Mange havde spørgsmål til priser og åbningstider.
Formanden for den selvejende institution Hjerting Sports- og Kulturhus, Michael Erting, bød de mange gæster velkommen og fortalte kort om det, huset kan tilbyde. Det er jo ikke kun et sportshus, men også et kulturhus for alle.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen ønskede alle i Hjerting tillykke med det ny hus.

Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen, der repræsenterede den største sponsor, nemlig kommunen, som har betalt en halvpart, glædede sig over indvielsen. Han bemærkede, at det havde været en lang og besværlig rejse, men han glædede sig over, at der nu står et hus klar, som kan bruge af alle i Hjerting, også til kulturelle formål.

Gymnastik og folkedans
Anders Kristensen, formand for HIFs hovedafdeling, talte også, ligesom SE Vækstpulje ved Freddy Christensen overrakte en symbolsk check på de 200.000 kroner, som SE Vækstpulje har givet til projektet.


Piger fra HIF Gymnastik gav en flot opvisning.

Efter talerne var det tid til en fejende flot gymnastik­opvisning med piger fra HIF Gymnastik og en frisk gang folkedans ved Hjerting Folkedansere.

Hjerting Folkedansere gav den hele armen i salen og prøvede at få gæsterne med på en dans.

Så snart gæsterne var gået, blev det store mødelokale taget i brug af fitnessafdelingen. Men husets første aktive periode blev kort. Efter en uge måtte det lukkes på grund af coronatruslen. Imens kan Hjertings borgere tænke på, hvad de kunne tænke sig af aktiviteter i huset. Kulturelt interesserede er meget velkomne til at kontakte Claus Jensen og nedenstående.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen
fah@hjertingposten.dk

MacArtney har styrket afdelingen Offshore Wind med Bjørn Joensen og Erik J. Aalbæk, der er ansat som henholdsvis salgsdirektør og salgschef.

MacArtney opruster på vindfronten efter et guldår

Hjerting-virksomheden følger op med ansættelse af salgsdirektør og salgschef

Hent hele artiklen som PDF her

ERHVERV – Det seneste regnskabsår i den højteknologiske Hjerting-virksomhed MacArtney A/S blev det bedste i fire år med et overskud før skat på cirka 22 millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling i forhold til året før. Også omsætningen har fået et nyk opad og endte på 635 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var omsætningen på 552 millioner kroner.
Virksomheden, der er en af verdens førende producenter af udstyr til brug under havoverfladen til udvinding af vedvarende energi, har tænkt sig at ride med på den positive bølge.

Positiv bølge
Eller – skulle man måske skrive – den medvind, som firmaet i øjeblikket oplever. For de har styrket afdelingen Offshore Wind med Bjørn Joensen og Erik J. Aalbæk, der er ansat som henholdsvis salgsdirektør og salgschef.

 CEO i MacArtney A/S Claus Omann er særdeles godt tilfreds med, at have leveret et regnskabsår, hvor overskuddet blev mere end fordoblet i forhold til 2018. Virksomheden satser på yderligere vækst i årene der kommer.


CEO i MacArtney A/S Claus Omann er særdeles godt tilfreds med, at have leveret et regnskabsår, hvor overskuddet blev mere end fordoblet i forhold til 2018. Virksomheden satser på yderligere vækst i årene der kommer.

”Vi er en branche der oplever stor vækst og vi er derfor glade for at have styrket vores organisation med to stærke medarbejdere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på innovativ teknologi, for at sikre at vi udnytter det potentiale, som vi mener at have i MacArtney”, siger Claus Omann, der er CEO i MacArtney A/S.

Tekst: Brian Ravn Galsgaard, Affordable.
Foto: MacArtney

På sejlads med Danpilot Lima i Vadehavet

Da Danmark drog afsted, fik avisen en ene­stående mulighed for at følge med

Hent hele artiklen som PDF her

LODSERI – En særinvitation fra DanPilot om at komme med en tur ombord, da Danmark drog afsted, krævede ikke mange millisekunders betænkningstid for Hjerting Postens udsendte. Vi tog med og slog lyttelapperne ud.

Spar Es og Danpilot Lima i Esbjerg Havn.

Spar Es og Danpilot Lima i Esbjerg Havn.

Først lidt om lodseriets historie. Mange ældre esbjergensere husker sikkert den grønne lodsbåd, som i midten af 1900-tallet fragtede Esbjergs lodser til og fra skibe under anløb.

Bekendtmænd
Lodseriet i det det kringlede løb begyndte dog flere hundrede år tidligere, da Esbjerg endnu blot var en markering af Esbjerg Kleve på kortene. Så tidligt som i slutningen af 1600-tallet kendes der til de såkaldte ’bekendtmænd’ – primært lokale fiskere – som bistod de fremmede skippere med at komme sikkert gennem løbene i Vadehavet, hvor tidevandet til stadighed flytter rundt på sandbanker, revler og snoede løb, og frem til Ribe, Hjerting, Nordby eller Sønderho.
Fra begyndelsen af 1800-tallet blev de lokale lodser beskikket, og taksterne fastsattes til, hvad der måtte være ’ret og billigt’ i direkte forhandling mellem skipperen og lodsen.

Mange kontroverser
Fra Englandskrigen og op til midten af 1800-tallet findes utallige beretninger om kontroverser mellem både skipperne og lodserne – og mellem lodserne internt. Perioden var også præget af mange forlis med tab af mandskab, skib, ladning og i flere tilfælde også redningsfolk. Mange forlis efterlod med ét slag familierne forsørgerløse med enker og faderløse børn.
Lodsstation på Fanø
Kikkebjerg på Fanø var oprindeligt lodsstation, hvorfra man holdt øje med ankommende skibe, som da skulle føre signalflag for at få lodsen ombord. En til tider noget vanskelig opgave, da Englandskrigen jo rasede og det dermed ikke altid var venligstemte søfolk, som fra land så i kimingen.
Handelen med levende kvæg og fremkomsten af dampskibene fik i midten af 1800-tallet behovet for fastansatte lodser til at stige kraftigt, men først med ibrugtagningen af den nybyggede Esbjerg Havn i 1874 kom der for alvor gang i lodseriet og den første lodsbåd blev bygget.

En statsopgave
Lodseri er i dag en statsopgave, og DanPilot har rundt i landets ni lodsdistrikter, 17 lodsstationer med 26 lodsbåde, 180 lodser og 100 bådførere, som årligt varetager mere end 20.000 passager i danske farvande fra Nordsøen, gennem Skagerrak, Kattegat, Bælterne, Øresund og Østersøen til Bornholm. DanPilot bidrager årligt til statskassen med ca. over 400 mio. kroner, hvortil kommer lodsernes egne skattebetalinger og andre afledte afgifter – alt i alt en klækkelig sum penge, som hovedsageligt hentes fra udenlandske rederier, tænk at nogen overhovedet overvejer at liberalisere lodsvæsnet, dermed øge risikoen for ulykker i indre danske farvande og tilllade, at indtjeningen forlader landet?

Lodsen går fra borde efter at have ledt skoleskibet til åbent vand.

Kaptajnen har ansvaret
Mange har opfattelsen, at lodsen tilsidesætter kaptajnen, når han går ombord, dette er imidlertid forkert, kaptajnen har altid det fulde ansvar på skibet, men lodsens kendskab til farvandene er en stor hjælp for sikker passage – og taksterne er ikke længere en forhandling mellem kaptajn og lods.
Tak for turen – det var meget lærerigt!

Tekst og foto:
Claus Brinch-Danielsen

Farvel til skoleskibet Danmark

Efter en tur til England måtte Danmark vende om og sejle til Frederikshavn

Efter en tur til England måtte Danmark vende om og sejle til Frederikshavn

Efter et stop i England endte togt foreløbig i Frederikshavn

SEJLADS – Skoleskibets afsejling fra Esbjerg i begyndelsen af marts var også starten på skibets togt nr. 107 siden jomfrusejladsen i 1933.
Ombord på DanPilot Lima havde HjertingPostens udsendte lejlighed til at følge det gamle, smukke sejlskibs afsejling ud gennem løbet til åbent vand i Nordsøen.
Turen blev en betagende oplevelse, hvor vejret præsenterede sig fra sin bedste side og dermed en perfekt ramme for de mange esbjergensere og familiemedlemmer, som var mødt op på kajen for, at tage afsked med skibet, besætningen – og ikke mindst de 80 elever. Esbjerg Roklubs 4’er med styrmand var til lejligheden sat vandet, og hilste skibet God Fart med rejste årer yderst ved Esbjerg Brygge.
Efter togtet, er eleverne godt forberedte til en videregående uddannelse indenfor Det Blå Danmark, som de senere år har haft god succes med at tiltrække flere unge kvinder.
Desværre satte mange landes corona-begrænsninger en brat stopper for togterne til Caribien, Hawaii, Tokyo og Vancouver allerede den 8. marts, hvor skibet lod ankeret falde i Torbay, Sydengland.
Skoleskibet er nu tilbage i Frederikshavn og de mange unge menneskers forventninger er desværre sat på ubestemt pause.

Tekst og foto:
Claus Brinch-Danielsen

Der var højt humør og high five på scenen, da byfestkomiteen fra Hjerting modtog prisen.

15.000 kroner til Hjerting Byfest

Delegation fra byfestudvalget hentede flot pris med hjem fra aktionærmøde

Hent hele artiklen som PDF her.

FESTLIGHEDER – Fest med fest på. Der var dømt højt humør, da Deres udsendte og HIFs byfestudvalg med Lise Løth Nielsen i spidsen den 5. marts drog til Helle Hallen for at modtage en flot pris på 15.000 kroner fra Andelskassen.

Inden prisuddelingen deltog byfestkomiteen i fællesspisningen med aktionærerne.

Inden prisuddelingen deltog byfestkomiteen i fællesspisningen med aktionærerne.

Den blev overrakt på et stort aktionærmøde med omkring 800 deltagere givet til Hjerting Byfest. Den var en af Sammen kan vi mere-priserne, der tildeles som en særlig anerkendelse til foreninger, grupper eller lignende, der i det forløbne år har gjort en særlig indsats for et af aktionærkreds lokalområder inden for det sociale, erhvervsmæssige, kulturelle eller sportslige område.
Indstilling fra Ribe
Hvert år kan borgere i lokalområderne indstille prismodtagere. Der er åbent for indstillinger i november og december, og en venlig sjæl i Ribe indstillede Hjerting Byfest.
Hvert år uddeler Andelskassen priser på i alt 300.000 kroner til personer, grupper, virksomheder eller foreninger, der gør en forskel lokalt.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Ungarbejderne i Meny ville have en leveringsordning - og fik den.

Ungarbejdere i Meny tog magten

Det kan vi ikke klare, sagde købmanden. Pjat, sagde ungarbejderne i Meny og startede udbringning af varer til de ældre

HANDELSLIV – Meny i Hjerting begyndte i torsdags den 19. marts at udbringe
varer. Det var et ungdomsoprør, der startede det. Ungarbejderne ville det og tog selv ansvar fordet, mens købmand Lars Hansen måtte se sig nedstemt.
”Jeg havde sagt, vi ikke kunne klare det i den her situation, men det ville de ikke høre på,” fortæller han og ligner med sit skæve smil en mand, der kan klare nederlaget til ’Ungt Hold’.

Vil gøre noget for ældre
”Vi vil gerne gøre noget, især for de ældre, der sidder isolerede og alene,” fortæller ungarbejder Trine Nielsen.
Cecilie Andersen, der var den mest ihærdige til at få købmanden til at give sig, uddyber:
”Vi vil så gerne give vores kunder i hjemmene den gode service, de smil og den høje hygiejnestandard, de er vant til i butikken, så nu er vi to ungarbejdere med kørekort, der kører ud. Som backup har vi to ’voksne’ butiksmedarbejdere,” fortæller hun.

Helst ikke kontanter
Den første dag var de ude med leveringer til fire kunder.
”Den ene var en meget glad dame, der ikke var tryg ved at gå ud. Hun roste
initiativet og var glad for at vi havde handsker på. Og selv om hun betalte med kontanter, klarede vi også det. Men vi vil allerhelst udelukkende have betaling med Mobile Pay,” fortæller hun.
Der er ikke sat udløbsdato på leveringsordningen, der har fået navnet Meny2Go. Man kan se mere på facebook.com/menyhjerting/.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Hjemme bedst

Øst, vest, hjemme bedst. Lige nu gælder det mere end nogensinde. Så vi holder os hjemme, så godt vi kan. Og når vi er ude, husker vi at holde afstand og at vaske eller spritte hænder.
Alligevel vil vi, når det hele er slut, se mange konsekvenser. Særligt hårdt ramte lige nu er eksempelvis restauranter, butikker i lukkede butikscentre, koncertarrangører, fitnesscentre, frisører og private sundhedsaktører. Mange af dem er blevet lukket ved lov, andre er ramt af forsamlingsforbuddet. Det rammer for eksempel også Hjertinghus, der måtte lukke lige efter indvielsen.
Restauranterne er begyndt at sælge takeaway i stor stil for at tjene lidt penge. Herfra kan kun opfordres til at benytte sig af det, hvis man har økonomi til det.
Medierne rammes også, da der annonceres mindre. Man kan derfor håbe, at det offentlige annoncerer mere, og at de forretningsdrivende og organisationer, der stadig er aktive og har penge, flytter annonce­penge fra de amerikanske techiganter til de lokale medier i stedet.
Også Hjerting Posten er ramt af annonce­­aflysninger, men der er stadig en flot opbakning fra lokal­samfundet. Og skulle omsætningen falde meget, har Folketinget spændt et vist sikkerhedsnet ud under små
virksomheder med op til 10 virksomheder. Tak for det.
Og så håber vi til, at vi alle kan komme ud den 26. april for at deltage i Hold Hjerting Ren.
God april, trods alt!

Hjerting Posten den 25. marts 2020

Læs som e-paper

Læs bl.a. om:

  • Hjertinghus indviet
  • Danmark sejlede retur til Frederikshavn
  • Forrygende år for MacArtney i Hjerting
  • Med lodsbåden på sejlads i Vadehavet
  • Ungarbejdere i Meny tog magten
  • Frivillige fra Hjerting Byfest hentede flot pris
  • Leder: Hjemme bedst

– og meget, meget mere!

klubvadehavet

En ægte fynbo stiger om bord på bussen på Midtfyn og er med jer som guide hele dagen. Hun hedder Karen Elberg og er en garvet guide i det sydfynske landskab. Vi kører til Faaborg forbi herregården Brahetrolleborg.

Vægtertur i Faaborgs gader
Faaborg er en usædvanligt idyllisk købstad beliggende ved det sydfynske øhav. I 1592 gik den første vægter sin runde i Faaborgs gader. Han var ansat af byen og havde primært til opgave at fungere som brandvagt. Selvfølgelig skulle han også holde ro på drukkenbolte og andet godtfolk der skabte uro i de snævre gader. Bevæbnet med morgenstjerne, lampe og i ærbødig uniform, vandrede han gaderne tynde fra klokken 8 om aftenen til klokken 4 om morgenen. Hver time blev der afsunget vægtervers, så kunne folk, der på den tid sjældent ejede et ur, hele natten orientere sig om hvad klokken var. Ved politireformen i 1868 indstilledes vægtergangen, men heldigvis kun for en stund. Et korps af meget populære vægtere har genoptaget den gamle tradition. Dog ikke om natten men i dagtimerne. Vi følger dem rundt i byens gader og hører gamle Faaborghistorier.

Frokost på restaurant Kompasset på marinaen
Kompasset er en restaurant beliggende ved havnefronten. I nyder den lækre frokostanretning bogstaveligt talt i første parket med udsigt over den sydvestlige af det sydfynske øhav (I kigger mod Horne Land og længere ude ligger Avernakø, Lyø og Bjørnø). Drikkevarer er for egen regning og udvalget er stort og rummer blandt andet lokalt brygget fynsk øl.

Veterantogtur
Efter frokosten stige vi om bord i veterantoget på den gamle station i Faaborg og målet er Korinth. Frivillige hos Sydfynske Veteranjernbaner vedligeholder banestrækningen og de gamle lokomotiver (de såkaldte “marcipanbrød”) og guiden fortæller anekdoter undervejs. Midtvejs er der mulighed for at stå af toget og gå en lille tur gennem Pipstornskoven, som indeholder usædvanligt mange oldtidsminder. Toget samler os op 700 m længere fremme på ruten. Dårligt gående har mulighed for at blive siddende i vognene. De frivillige, der driver veterantoget, fortæller gerne og beredvilligt.
I Korinth serveres der kaffe/te og kage, som nydes ved den gamle stationsbygning.
Efter togturen kører vi gennem det fynske syrenland. Fyn er berømt for sine mange syrenhegn, som blomstrer i maj og starten af juni. Turen går ad små landeveje langs de ruter, hvor syrener afgrænser marker og udgør læbælter. Et af højdepunkterne er et stop på den såkaldte Dronningeudsigt, hvor der er et fantastisk blik ud over det sydvestfynske Øhav. Vi kører gennem Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge, som i dag har status som en del af Danmarks Naturkanon.

Besøg på herregård
Turen afsluttes hos en herregårdsfrue, der også er kendt i området som en sprælsk, modig, karismatisk og talentfuld forretningskvinde. Hun fortæller lidt om sit liv. Det foregår i det gamle køkken i herregårdens kælder, mens hun serverer en dram. Herregårdens ejere er ikke interesseret i at blive en kendt sted – de ønsker ikke at bliver overrendt af turister – derfor kan vi desværre ikke afsløre deres identitet. Men I er meget velkomne!

Prisen er 895 kroner + gebyr for medlemmer. Billet købes via place2book.dk her

Hvis du bare vil være medlem og løbende få tilbud, så tilmeld dig via formularen oppe til højre.

Gæster i kø for at besøge skoleskibet Danmark i Esbjerg

Fem unge vestjyder på togt med Danmark

Line Tækker Tarbensen fra Fovrfeld skal sammen med fire andre vestjyder på uddannelsestogt med Skoleskibet Danmark, der er blevet hovedrenoveret i Esbjerg

Line glæder sig til togtet med Danmark.

Line glæder sig til togtet med Danmark.

Hent hele artiklen som PDF her

SKIBSFART – Efter syv måneder i dok hos Esbjerg Shipyard A/S kom det gamle, hæderkronede skoleskib Danmark atter i sit rette element og fik vand under kølen.
Søndag den 26. januar havde MARTEC inviteret til Åbent Skib, en invitation rigtigt mange benyttede sig af. Der var konstant en flere hundrede meter lang kø langs kajen i de fire eftermiddagstimer, landgangene for og agter var sat.

Galionsfiguren på skoleskibet Danmark.

Den flotte agterstavn på Danmark.

Den omfattende renovering af skoleskibet løber op i et højere tocifret millionbeløb, som både den danske stat og mange fonde med tilknytning til Det Blå Danmark har bidraget til.
Hertil kommer mange støttebidrag til de kommende togter, hvor skibet først returnerer til dansk farvand i løbet af foråret 2021.
Under renoveringen har agterskibet været totalt ryddet, der er blandt andet udført både omfattende og udfordrende stålarbejder, for eksempel nittes stålplader sjældent i vore dage og nyt kalfatret og beget teak er lagt på hele agterdækket. Alene dét har taget godt 1500 timer at lægge og færdiggøre!

Nye instrumenter
Der er kommet nye kølerum, og kabys i rustfrit stål var også på ønskelisten. Både maskinrummet og ankerspillet har været adskilt, hospital og vaskeri er renoveret, lige som der både er trukket nye kabler og rør overalt. Der er desuden installeret nye navigationsinstrumenter.
Flere af eleverne på sidste års togt – 57 unge mænd og 23 ditto kvinder – har under renoveringen været indkvarteret i Esbjerg og været med i det praktiske arbejde med afrigning af mesanmasten og fremstilling af nyt tovværk til rigningen.

Galionsfiguren på skoleskibet Danmark.

Galionsfiguren på Skoleskibet Danmark.

Peder Emil Andersen fra Kolding påtog sig værtskabet for avisens udsendte, som dermed fik en speciel rundvisning, inden landgangen blev åbnet for publikum.
En guidet rundvisning som også omfattede nogle af navnene på de 219 forskelligt tovender og fald, som sidder opkvejlede langs skanseklædningen i både bagbord og styrbord side.
Peder Emil fortsætter på søen, idet han til sommer påmønstrer det store, norske, fuldriggede skoleskib Christian Radich.

Skal sove i hængekøjer
På det kommende togt, skibets 107. af slagsen, har Danmark plads til 80 elever, som sover i de traditionelle hængekøjer med en god halv meters afstand på banjerne.
Skibets faste 15-mands besætning nyder den luksus at have egne kamre på seks-otte kvadratmeter. Efter afsejling fra Esbjerg torsdag den 5. marts sættes kursen via Gran Canaria og de cap verdiske øer, mod Sct. Martin i Caribien med forventet ankomst den 14. april.

Skoleskibet Danmark. Foto: MARTEC

Her afmønstrer en stor del af eleverne, og et nyt togt med Line Tækker Tarbensen ombord starter den 25. april, denne gang gennem Panamakanalen, over Hawaii til Tokyo, som anløbes et par dage før OLs åbningsceremoni. Danmark bliver i Tokyo under hele Olympiaden, hvor skibet skal repræsentere Danmark ved flere sammenkomster ombord.
Efter OL påbegyndes et nyt togt, denne gang med Canada og USAs vestkyst som destinationer.

Med passatvinden hjem
Skibet overvintrer i USA, inden der sidst på vinteren 2021 returneres til Danmark via Panamakanalen og flere stop op langs USA’s østkyst, inden Nordatlanten og passatvinden bringer skibet tilbage igen.
De syv måneder i dokken i Esbjerg er kulminationen på tre års målrettet arbejde, med maskincheferne Søren Lyhne og Morten Bech Risum, begge fra Esbjerg, som koordinatorer sammen med overstyrmand Nikolas Poulsen.
Alle tre er selv tidligere elever på skoleskibet, og har gennem mere end 10 år været en del af skibets faste besætning.

Skoleskibet emmer af traditioner, her i form af det gamle ror.

Skoleskibet emmer af traditioner, her i form af det gamle ror.

Det var tydeligt, togtet havde været en ’once in a lifetime-oplevelse’ for eleverne, uniformen med logoet bæres med stolthed, og sammenholdet ombord bliver helt sikkert videreført under de unges kommende uddannelser i land, inden søen igen trækker til en arbejdsplads i Det Maritime Danmark – måske endda med et gensyn som besætning på Skoleskibet Danmark?

Tekst og foto:
Claus Brinch-Danielsen

Et hav af søfartsoplevelser venter forude

SKOLETOGT – Når Skoleskibet Danmark afsejler fra Esbjerg 5. marts, er ikke færre end fem af eleverne ombord fra Esbjerg-, Fanø- og Varde-området. Det drejer sig om én ung mand og fire ditto kvinder, som har udsigt til mange ugers oplevelser med blæst og søgang, inden skibet i slutningen af april anløber Skt. Martin i Caribien.

Højt at kravle... Stormasten venter på de nye kadetter.

Højt at kravle… Stormasten venter på de nye kadetter.

Efter en omfattende restaurering af verdens mindste fuldrigger, forlader skibet efter syv måneder Esbjerg Ship Yard den 5. marts for, at starte på et længerevarende togt, som bringer skib, besætning og skiftende hold af søfartselever til både de cap verdiske øer, Skt. Martin i Caribien, gennem Panamakanalen, via Hawaii til OL i Tokyo, for til sidst at komme til Vancouver i Canada, hvor der overvintres, inden den lange hjemtur atter bringer skibet til danske farvande i sommeren 2021.

Skal med til OL
Ombord vil befinde sig den faste 15-mands besætning og lige omkring 80 elever, fordelt på både unge mænd og unge kvinder, som siden optagelsesprøverne i september 2019 har forberedt sig på turen over Atlanterhavet og Stillehavet til Tokyo, hvor skoleskibet skal repræsentere Danmark under sommerens OL.
Herefter sættes kursen mod Vancouver, hvor tre af dem afmønstrer og flyver hjem, inden skibet vinteroplægges.
Inden skoleskibet forlod Esbjerg, lykkedes det Hjerting Posten at komme ombord og få et interview med én af de unge kvinder – Line Tækker Tarbensen fra Fovrfeld – som også har lovet, at sende rejsebreve og fotos fra turen hjem til avisen.
Lines interesse for Det Blå Danmark kom ret tilfældigt og impulsivt, da hun i 2018 gik på Team Danmarks elitelinje på Rybners i kraft af sine danmarks- og europaungdomsmesterskaber for Esbjerg Bordtennis Klub.
En dag kom en repræsentant fra Esbjerg Kommune og fortalte om det kommende Tall Ships Race og muligheden for at komme med ombord på et af de store sejlskibe.
Line blev udvalgt og deltog ombord på det norske skoleskib Christian Radich i sejladsen fra Sunderland til målhavn i Esbjerg.
I 2019 var Line så igen påmønstret samme skib, denne gang dog i hele sejladsen Aalborg, Frederikstad, Bergen, Aarhus.

Frederikshavn først
Inden påmønstringen i Caribien starter eleverne den 11. marts på MARTEC i Frederikshavn.
Her vil de få en grundlæggende introduktion til søfart, herunder brandkursus, søredning og materialelære.
Desuden vil der ikke mindst være rigtigt meget socialt, hvilket der bliver god brug for ombord, når de mange unge skal være på så begrænset plads, og der ikke er dækning på mobilen!
Apropos begrænset plads, så har de unge fået tilsendt en nøje specificeret udstyrsliste over, hvad der må medbringes af personlig beklædning som supplement til, hvad der udleveres ombord. Alt skal kunne være i det smalle skab på banjerne, hvor der unge både slapper af, skaffer, undervises og sover.

Fysikken på plads
Siden Line fik besked på, hun var udtaget til togtet, har den næsten dagligt stået på en til to timers løbetræning og løft på jern for, at få fysikken på plads til klatring i master og ræer. Forventningerne til togtet ser stor og omfatter både undervisningen på engelsk, de eksklusive omgivelser, at være mange unge tæt sammen, at der er en klar dagsorden for at tingene kan fungere, eventuelle uenigheder skal håndtere her og nu – og naturligvis, at Danmark er repræsentationsskib ved OL i Tokyo med forventeligt to receptioner dagligt – og opvask om natten!
Hjemme igen som ubefaren er Lines foreløbige planer at få yderligere et års praktisk sejltid for at blive befaren skibsassistent, måske bruge gymnasiets biologi og matematik på A-niveau til at læse marin biologi, men hvem ved, måske har sejlskibe til den tid fået yderligere tag i hende, og så ved man jo aldrig, hvad det kan bringe af nye oplevelser rundt i verden.

Rejsebreve fra Line

Line Tækker Tarbensen, som påmønstrer i Caribien og tager med på turen gennem Panamakanalen til Tokyo, har lovet at fortælle avisens læsere om sine oplevelser ombord via rejsebreve undervejs. Vi håber, hun fanger internettet!

Tekst og foto:
Claus Brinch-Danielsen

Pia og Palle Rasmussen i deres arbejds- og showroom på Bytoften i Hjerting. Palle holder en Nola-lampe i hånden.

Lys-par fra Hjerting scorer stort hotelprojekt i København

Pia og Palle Rasmussen fra CPH Lighting. Han holder en Nola-lampe i hånden.

CPH Lighting forsyner Hotel Kong Arthur i København med egne designlamper

Hent hele artiklen som PDF

DESIGNSUCCES – Prøv at studere lamperne, hvis du en dag er på prestigehotellet Hotel Kong Arthur ved søerne i København. Hvis du synes, de passer perfekt til hotellet, som markedsfører sig på historie, design, bæredygtighed og økologi, så kan du ranke ryggen og sige: De er fra Hjerting!
Det er nemlig Pia og Palle Rasmussen fra CPH Lighting, der har scoret den store ordre med at levere lamper til hotellets store renovering.

I restauranten er der CPH Tube Light i loftet.

I restauranten er der CPH Tube Light i loftet.

I alt 219 værelser plus orangeri og restaurant har fået nye CPH-lamper. Lamperne i orangeriet er speciallysekroner af bambus. Og i restauranten er det CPH Tube Light, der sender et behageligt lys ned i rummet.
”Det var vores største ordre i 2019,” smiler Palle Rasmussen.

Kan holde i 40 år
Hotellet har købt den tidløse serie Nola til sengene og til skrivebordene. Ved sengene er de bygget ind i panelerne og ved skrivebordene er der lavet en specialtilpasning.
”Alle lamper laves i Danmark eller Belgien, ikke noget ’crap’ eller brug og smid væk. Det er lamper, der er designet og produceret til at kunne holde i 40 år,” fortæller hun.

Vigtigt projekt
Projektet på Hotel Kong Arthur er vigtigt, da det giver omtale og meromsætning. Et hotel i Aarhus, der tilhører en international hotelkæde, skal nu have 192 lamper.

Tekst: Finn Arne Hansen
Foto: Finn Arne Hansen og CPH Lighting.

Top