Sommerhus som helårsbolig – og mulighed for flexbolig

JURIDISK BREVKASSE

Spørgsmål:

Min kone er efterlønner, og jeg er folkepensionist. Vi bor i en ejerbolig og har i mange år også haft et sommerhus, som vi godt kunne tænke os at flytte ud i permanent, da vores ejerbolig efterhånden er blevet ‘for stor’. Vores spørgsmål er: Må vi bo i sommerhuset hele året?

 

Svar:

I Danmark er reglerne sådan, at ejeren må bo i sommerhuset ‘om sommeren’.  Her menes perioden 1. april til og med 30. september. I perioden 1. oktober til og med 31. marts må ejeren kun overnatte i sommerhuset, hvis der er tale om ‘kortvarige ferieophold’. Herved forstås ophold af tre-fire ugers varighed og højst 13 uger i alt. På den måde sikres det, at sommerhusområderne fastholdes som rekreative områder og ikke får karakter af parcelhuskvarter.

Der gælder dog en særregel for folke- og førtidspensionister, modtagere af efterløn eller fleksydelse samt personer over 60 år, der er gået på pension. Denne persongruppe har ret til at bebo sommerhuset hele året, såfremt de har ejet sommerhuset i mindst otte år. Da der er tale om en ret for denne persongruppe, skal der ikke søges om tilladelse til helårsbeboelse.

Herudover er det muligt at søge om dispensation til helårsbeboelse hos kommunen for persongruppen, hvis ejeren har ejet sommerhuset i mindst fem år. Jeg vil anbefale, at der rettes henvendelse til kommunen herom. Kommunen har en vejledningspligt.

Kommunerne fører tilsyn med helårsbeboelse. Anvendes et sommerhus ulovligt til helårsbeboelse, kan kommunen udstede et påbud om fraflytning inden 14 dage. Efterkommes et sådant påbud ikke, kan det medføre politianmeldelse og tvangsbøder.

Flexbolig

Flexboligordningen blev indført for at forhindre, at lokalsamfund i yderområderne affolkes. Ordningen giver mulighed for, at en ejer af et helårshus kan ansøge om tilladelse til at benytte det som flexbolig, hvorved ejeren kan benytte huset som både helårsbolig og fritidsbolig. Tilladelsen – der skal søges hos kommunen – er personlig og følger således ejeren og ikke huset.

Regeringen har dog som led i ‘Vækstplan 2014’ foreslået, at loven ændres, så tilladelsen fremover følger huset, hvilket har den fordel, at tilladelsen ikke bortfalder ved et ejerskifte. Forslaget er dog på nuværende tidspunkt ikke vedtaget.

Med venlig hilsen

Advokat Stefan Nielsen,

advokatfirmaet Thuesen, Bødker & Jæger

Tekst:

Relaterede artikler

Top