Sædding og Hjerting i kapløb om nye supermarkeder

Hele artiklen i PDF-format

BYCENTRE – To skrantende butikcentre. Masser af ledige lokaler. Og et område med købestærke forbrugere, der sukker efter andet og mere end discount-butikker.

Det er nogle af brikkerne i puslespillet for den lokale detailhandel, hvor to stærke aktører lige nu arbejder på at trække et nyt supermarked til området.

I den nye Esbjerg Byplan, som forleden fik den endelige behandling i kommunens Plan & Miljø-udvalg, blev der indført en ændring, der bevarer Sædding Centrets status som bydelscenter.

 

Nyt liv kræver plads

Det skete efter ønske fra både centrets ledelse og Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård, der ejer store dele af centret, og begge parter henviser til muligheden for at etablere større butikker i fremtiden.

Hvis centret som foreslået skulle omdannes til lokalcenter, kunne de enkelte butikker maksimalt være på 1.000 kvm.

Det ville være ’en definitiv hindring for etablering af full-service supermarked, der rummer et areal på 2.500-3.500 kvm,’ og ændringen kræves for ’at sikre en re-vitalisering af Sædding Centret,’ som Ejendomsselskabet Bangs Gård skriver i sit høringssvar til kommunen.

”Første skridt er jo at finde dem, der skal drive et full-service supermarked i centret. Uanset hvad, vil det kræve en større eller mindre ombygning – centret er jo lavet i en tid, hvor supermarkeder var mindre,” uddyber Mads Dam Jensen fra Bangs Gård.

”Vi er i konkrete forhandlinger med nogen, men beslutningsprocesserne er væsentligt længere, end de har været. Jeg føler jo selv, at der mangler en indkøbsmulighed her i området, og alle de eksterne analyser viser det samme.”

Burde det ikke ligge på den flade hånd at have andet end discountbutikker i et velhaverområde?
”Alt siger, at det skal være der. Men der er stadig så voldsomme investeringer, at man ikke bare gør det fra dag til dag,” siger Mads Dam Jensen.

”Trenden er, at det fungerer dér, hvor der er en kombination af supermarked og discount. Her supplerer de hinanden godt – uanset, om det er indenfor samme kæde eller en konkurrent.”

For Sædding Centret er situationen nu også, at Faktakæden har meldt sig klar til at få andre dagligvarebutikker ind i centret. Det har tidligere været en hæmsko for udviklingen, men den hindring er væk nu.

 

Ny stærk konkurrent

Til gengæld har de nye stærke ejere af Hjerting Bycenter, Villemoes Holding, nu også meldt sig med samme planer om at trække et nyt supermarked til 6710.

Hvad betyder ambitionerne i Hjerting for jeres planer og timing i Sædding Centret?
”Ikke noget af betydning. Jeg tror, der er plads til begge to,” siger Mads Dam.

Men det er vel de samme detailaktører, I bejler til?
”Jo, det er det. Men det er alle sammen meget professionelle aktører, så jeg tror såmænd ikke, at vi kan fortælle dem ret meget, de ikke ved i forvejen.”

Hos Villemoes Holding er status, at man fokuserer på en ny ankerlejer i form af en stor dagligvarebutik til Hjerting Bycenter.

”Vi dyrker markedet og mulighederne, så det er bestemt ikke gået i stå. Vi tager det i den rækkefølge og arbejder med mulighederne for at ombygge og udvide centret. Det har vist sig, at vi har mulighed for næsten en fordobling af de nuværende ca. 2.100 kvm,” oplyser direktør Christian Villemoes fra Villemoes Holding.

 

Større bane i Hjerting

Det er væsentligt mere end de omkring 40 pct. ekstra kvadratmetre, der i første omgang blev anslået. Men de nærmere tekniske beregninger har dermed åbnet en langt større spillebane for Hjerting Bycenter

”Vi arbejder med forskellige muligheder. Nogle borgere i området har også henvendt sig med forslag, og det er vi glade for.”

Er der konkrete forhandlinger med detailkæder?
”Vi har følere ude, men det er i et tidligt stadie.”

Hvordan påvirker planerne i Sædding Centret jer?
”De to centre har jo tidligere levet side om side, også da Sædding Centret var mere aktivt. Og der er så købestærkt et publikum i både Sædding og Hjerting, at de ikke vil spænde ben for hinanden.”

 

Is i maven

Men det er vel nogle af de samme supermarkedsaktører, I bejler til?
”Det kan jeg jo ikke afvise. I nogle tilfælde vil det være de samme. Men vi har en god ejendom med en rigtig god placering i Hjerting, så jeg har en rigtig god mavefornemmelse,” siger Christian Villemoes.
”Vi vil gerne lave noget, vi kan stå inde for og med nogle ejendomme, der signalerer kvalitet.”

Ville det ikke være en fordel at komme først?
”Jeg synes, det er to forskellige ting, så jeg synes ikke, at det er et kapløb i den forstand. Og vi har is i maven til at gøre tingene ordentligt.”

Læs også artiklen: Super-forbrugere er ikke garanti for supermarked

Illustration: Tina Foldager

Tekst:

Relaterede artikler

Top