Ny helhedsplan skal fjerne kloakoverløb i Fourfelt Bæk

Udkast til Spildevandsplan 2016-2021

Notat til spildevandsplan vedr. Fourfelt Bæk


SPILDEVAND
– Problemet med kloakoverløb til Fourfelt Bæk og Ho Bugt skal nu løses med en ny helhedsplan for Fourfelt Ådal.

Plan & Miljøudvalget har netop godkendt udkastet til en ny spildevandsplan, og formanden lover nu større fokus og politisk handling på området.

“Det er klart, at det er noget, der interesserer udvalget rigtig meget. Især hvordan vi kan gøre noget konkret ved overløbene fra Fourfelt Bæk, men også på den lange bane med at bruge regnvandet til noget rekreativt,” siger formand for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S).

Tilløb siden 2013

Som tidligere beskrevet i Hjerting Posten risikerer både Sædding Strand og det højprofilerede nye projekt Esbjerg Strand røde flag i mange år, fordi de mange overløb ved kraftig regn forurener badevandet.

Helt tilbage i 2013 blev det politisk besluttet at undersøge mulighederne for bedre badevandskvalitet, men den problematik har fået ekstra politisk fokus efter vores omtale 25. april.

Status på arbejdet beskrives nu nærmere i et ekstra, særskilt notat til spildevandsplanen, som er dateret 16. april, men ifølge dokumentets metadata er udarbejdet 6. maj.

Og nu lover politikerne fuld gang i arbejdet.

“Dels ved, at man virkelig i den her planperiode får lavet en helhedsplan, der sikrer mod overløb, men også en indsats mod overløb fra Rensningsanlæg Vest. Og så vil vi sikre, at det ikke bare er planer, men at der indenfor denne planperiode også skal igangsættes konkrete initiativer,” siger John Snedker med henvisning til den nye fem-årige planhorisont frem til 2021.

“Både kommunen og Din Forsyning er enige om, at det er her, der skal prioriteres. Og begge dele er tiltag, der kan reducere antallet af flagdage (med røde flag, red.) – det er vigtigt med konkrete initiativer.”

Så vi kan regne med, at I rent praktisk kommer i gang med løsninger inden 2021?

“Ja, det er det, jeg siger. Vi skal konkret i gang i denne planperiode.”

Store investeringer

Når det gælder økonomien forventes det, at mål og handleplaner i den samlede spildevandsplan kan holdes indenfor forsyningsselskabets nuværende budgetter og takster.

Men alt afhængigt af beslutningerne vedr. klimatilpasning, badevandskvalitet eller helhedsplanen for Fourfelt Bæk kan det dog ‘medføre så væsentlige investeringer, at investeringerne skal omprioriteres eller dækkes via en takststigning’, som det hedder.

“Sådan en plan skal jo også være økonomisk realistisk, og hvis der kommer separatkloakering, så er man eventuelt nødt til at kigge på takststigninger. Det er jo ikke noget, man gør for sjov, men fordi det er strengt nødvendigt at gøre noget,” understreger John Snedker.

“Generelt er badevandskvalitet højt prioriteret. Det kan man også se på de indsatser, der lægges op til, hvor Fourfelt Bæk i høj grad er i fokus. Vi har lavet den første kortlægning i forhold til problemet, og nu sætter vi ind med konkrete handlinger i fuld politisk enighed.”

Den nye spildevandsplan kommer i offentlig høring fra 29. juni – se udkastet med det tilhørende notat øverst på siden her.

 

Bufferbassiner til kraftig regn?

Som en del af helhedsplanen for Fourfelt Ådal ‘skal det indgå som et element, at regnvandet helt eller delvist tilbageholdes i området’, som det hedder i handlingspunkterne.

I det særskilte notat om arbejdet i badevandsgruppen oplyses, at etablering af bassiner med et samlet volumen på 15-20.000 kubikmeter vand (15-20 mio. liter) er ‘nok til at håndtere stort set alle overløb.’

Men det hedder også, at bassinerne ‘vil være problematiske at placere i området langs Fourfelt Bæk’, og de vil desuden skulle indhegnes eller overdækkes af hensyn til hygiejnen.

Prisniveauet for bufferbassinerne var ikke muligt at få bekræftet inden deadline for denne avis.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top