Maritimt Center på Havneøen vil koste 50 millioner

Om alt går vel, kan byggeriet på det øde område på Havneøen ved Esbjerg Strand gå i gang i år

Hent hele artiklen som PDF her

HAVNEØEN – Der er ikke meget hygge og aktivitet ved den ny lystbådehavn ved Esbjerg Strand ved Sædding. På det, der i folkemunde kaldes havneøen, er der for tiden stort set ikke andet end sand- og jordbunker. Men det har en arkitektkonkurrence og en stor pose penge som tidligere nævnt ændret på. Faktisk kan påbegyndelsen af Maritimt Center, som det kaldes, påbegyndes allerede i år, om alt går vel.
Det var WERK, Snøhetta og Oluf Jørgensen, der var det vindende totalrådgiverteam, da Esbjerg Kommune sammen med Claus Sørensens Fond, Alice og Tage Sørensens Fond samt Lokale- og Anlægsfonden valgte totalentreprenør til opgaven. Som konkurrenter havde de Rambøll, Friis & Moltke Architects, 3xN, Orbicon, Holsting Architect-support, GHB landskabsarkitekter og FM Bygningsdrift, Dorthe Mandrup, AB Clausen og Marianne Levinsen Landskab samt Green Sustainable Landscape.

Unikt gårdrum
Opgaven er at opføre et nyt maritimt center til omkring 50 millioner kroner ved Esbjerg Strand, Esbjergs ny, rekreative og noget vindomblæste bydel. Esbjerg Strand ligger nord for den erhvervshavnen, og man kan ikke undgå at se den, når man er på havnen og skal videre mod Sædding og Hjerting.

Vinderprojektet Lanternen er på cirka 3000 kvadratmeter og vil koste cirka 50 millioner kroner.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) var formand for dommerkomiteen og præsenterede i rådhussalen det vindende projekt for at stykke tid siden. Han fortalte også om begrundelsen for valget af vinderprojektet med titlen Lanternen.
”De fire teams har leveret projekter af usædvanlig høj kvalitet, som vidner om stor indlevelsesevne i det unikke ved placeringen tæt på havet. Maritimt Center får lov til at sætte barren for resten af udviklingen af Esbjerg Strand, og det stiller store krav til udformningen af bygningen, Det er modigt at samle funktionerne i en sluttet form omkring et fælleskabsskabende indre gårdrum. Det kan blive helt unikt,” lød det fra Jesper Frost Rasmussen i JydskeVestkystens referat.

Lanternen med lys på.

De to fagdommere var meget begejstrede for vinderforslaget, og i den samlede dommerkomites bedømmelse kan man blandt andet læse, at ”forslaget udmærker sig ved på fornemste vis at kombinere ønsket om en fascinerende og nyskabende arkitektur med høj funktionalitet og intentionen om at skabe en ramme, som understøtter fællesskabet og skaber en ny samhø­righed mellem aktørerne. Forslaget har med et stærkt hovedgreb skabt et samlende og meget identitetsskabende bygningsværk”.

Projektet fik mange roser af fagdommerne.

Fagdommer og arkitekt Anne Mette Exner Lanternen mente for eksempel, skriver selvsamme avis, at Lanternen er en manifestation af Esbjerg og vil gøre stedet til en kendt og tiltrækkende destination. Ved at lægge ud med Lanternen, som det første byggeri på Esbjerg Strand, sætter Esbjerg Kommune barren højt for den arkitektoniske kvalitet i den ny bydel.

Lanternens flotte, runde udendørsterrasse.

Færdigt i 2022
En brugergruppe har sammen med Esbjerg Kommune i flere år arbejdet med, hvad det af det kommende maritime center på Esbjerg Strand skal rumme. Den måde at arbejde på fortsætte. Ved kommende workshops vil kommende brugere blive inviteret til en dialog, der kan udvikle projektet yderligere for at få det bedste resultat.
Om alt går vel vil byggeriet starte ved udgangen af 2020, og Lanternen skulle gerne stå færdig i slutningen af 2021 eller i begyndelsen af 2022.

Tekst: Finn Arne Hansen
Illustrationer: Vinderteamet

Dommerkomiteen for Maritimt Center

Formand for dommerkomiteen, Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen
Søren Heide Lambertsen, formand for Teknik & Byggeudvalget
May-Britt Andrea Andersen, formand for Kultur & Fritidsudvalget
Anne Mette Exner, arkitekt MAA, fagdommer
Rasmus Kierkegaard, arkitekt MAA, fagdommer
Niels Peter Olsen, brugerre­præsentant, Esbjerg Søsport
Lars Bisgaard, bruger­repræsentant, Esbjerg Roklub
John Riis Andersen, repræsentant for Claus Sørensens Fond samt Alice og Tage Sørensens Fond
Erik Jespersen, direktør for Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune
Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top