Mange ønsker og få penge til trafiksikring

Se kortet i fuld størrelse

Hele artiklen i PDF-format

Hele listen med trafikprojekter

TRAFIKPROJEKTER – Listen er lang som en smørrebrødsseddel hos Ida Davidsen, men priserne er væsentligt højere belagt.

Esbjerg Kommunes ønskeseddel for nye trafikprojekter rummer mange gode hensigter, men som i al anden politik handler det også om benhård prioritering af pengene.

Alene i Hjerting Postens udgivelsesområde er der 21 projekter på listen (se kort), og hertil kommer tilsvarende mange gode projekter og fromme ønsker i resten af kommunen.

Det nye Teknik og Byggeudvalg skal nu arbejde videre med prioritering og indstillinger til byrådet og holdt i starten af februar et seminar som et led i introduktionsforløbet for det nye byråd og de nye udvalg.

Cykelstier i fokus

”Seminaret var dels en generel orientering om udvalget, dels en drøftelse af de områder, vi gerne vil have fokus på,” fortæller den nye formand for Teknik og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S).

”Vi sagde til forvaltningen, at vi gerne vil have fokus på cykelstier. Det signal har vi sendt, og det er en linje, vi gerne vil fortsætte.”

Nye cykelstier fylder naturligt nok meget i både borgernes bevidsthed og den politiske debat.

Budgettet på det område er stort set brugt op i år med allerede vedtagne projekter, f.eks. den kommende cykelsti mellem Guldager og Hjerting, hvor arbejdet er i gang.

I skrivende stund er der 824.000 kr. tilbage i cykelstipuljen for 2018, og i de kommende tre år er der afsat godt 7,8 mio. kr. årligt på området. Vel at mærke for hele kommunen selvfølgelig og ikke kun til projekterne her på siden.

Små ting gør god gavn

Hvilke projekter, der får gavn af bevillingerne, er i sagens natur ikke besluttet endnu. Men som politiker og gruppeformand giver Søren Heide Lambertsen gerne sine personlige bud på prioriteringen.

”En af de ting, jeg virkelig godt kunne tænke mig, er at få prioriteret det med skolebørnene. Mange steder kan små forbedringer gøre en stor forskel, f.eks. belysning ved krydsning af en vej. Det kunne jeg godt tænke mig at få kigget på, hvordan vi får det prioriteret,” siger Søren Heide Lambertsen.

”Det er jo sundt at komme ud at cykle, og tidligere i Børn og Familieudvalget har jeg generelt haft fokus på det. Hvis man i en ung alder får brugt cyklen, så har man også større tendens til at bruge cyklen som voksen. Når først man er kommet op på jernhesten, så sidder man fast på den!”

Hvordan udvælger man generelt, når man skal prioritere mellem de mange projekter på trafikområdet?

”Nu har jeg jo ikke været med til at cykelprioritere tidligere, men jeg håber, at vi i udvalget kan blive enige om nogle overordnede principper for prioriteringen – inden vi går ned og udvælger noget konkret. Så er det lidt nemmere at sige, at det her projekt overholder eller overholder ikke de og de kriterier,” siger udvalgsformanden.

Fælles principper

”Det vil jo f.eks. altid være rart med en ny cykelsti, men er den egentlig mere til gavn end en anden cykelsti?  Denne gang går der i hvert fald ikke valgkamp i den, så jeg håber på en mere overordnet tilgang, hvor vi prioriterer efter nogle fair og rimelige principper. Hvis man f.eks. kan vælge den cykelsti, som flest kommer til at bruge eller blive glade for, så ville det være bedst.”

Og det handler ikke kun om nye projekter på cykelområdet. Generelt har Teknik og Byggeudvalget også talt om have fokus på at få afsluttet nogle af de projekter, der hænger i bremsen.

”Der er del steder, hvor der måske lige mangler 30 meter cykelsti, og det kan gøre det virkelig bøvlet at være cyklist. Det er som sådan ikke nye cykelstier, men noget, der skal gøres færdigt.  Vi har også cykelstier, der bare stopper brat i stedet for en god udkørsel til vejen – og det er nogle af de ting, vi gerne vil kigge på,” forklarer Søren Heide Lambertsen.

Pærer eller bananer

Hvad er din personlige holdning til f.eks. en ny cykelbro ved banegården kontra cykelstier ved Bryndum Skole?

”Den er svær at gøre op, for det ene er søgt med statslige midler til én problemstilling, mens det andet projekt er noget helt andet. Ved banegården handler det jo  også om at binde to bydele og et shoppingcenter sammen. Så jeg synes ikke, man kan sammenligne de to projekter. Jeg kan se nødvendigheden og formålet med begge dele, men det er jo lidt pærer og bananer.”

Hvordan prioriterer man så på tværs af hensyn – f.eks. i valget mellem en rundkørsel på Vestkystvejen versus cykelsti langs Parkvej for de samme penge?

Nødvendigt eller ’nice’

”For mig eget personlige vedkommende handler det meget om, om der er risiko for personskade. Er det ’nice to have’, eller er der virkelig mange ulykker i det.”

Hvordan opgør i det – er det ’liter blod’, der tæller…?

”Det er jo flere parametre. Hvor mange vil reelt have gavn af de 500 meter cykelsti? Er det en hel bydel, der siger: Endelig, endelig, endelig! Er der noget trafiksikkerhedsmæssigt i det, eller er der en alternativ vej rundt om problemet,” forklarer Søren Heide Lambertsen.

Hvilke projekter kan vi forvente, der bliver fremmet de kommende år?

”Jeg vil helst ikke sætte konkrete navne på, inden vi har drøftet det i udvalget. Men jeg håber som sagt på, at vi kan blive enige om at tage det op efter nogle overordnede principper, og ikke ud fra egen forelskelse eller lovning på et givent projekt.

Og så skal vi tage op, hvad der giver mening dér, hvor vi er nået til nu. Der kan være noget, vi nedprioriterede for to år siden, som er relevant nu. Det har vi foreløbigt nikket til hinanden om i udvalget.”

Lang liste af projekter

Oversigtskoret her er lavet på basis af Esbjerg Kommunes projektliste over trafikforbedringer,
der overvejes.

Der er altså ikke tale om projekter, der er besluttet og bevilget penge til – undtagen for dem, der er markeret som udført eller i gang.

Listen beskriver forslaget til løsning på de enkelte lokaliteter og antallet af personskadeuheld i perioden 2011-2015. Desuden oplistes, om lokaliteten er plaget af utryghed og/eller lette trafikanter, skolevej og/eller er en særligt uheldsbelastet strækning.

Desuden anslåes omkostning ved at udføre den foreslåede løsning, og det er de tal, der er brugt her i oversigten.

Hele listen med trafikprojekter

 

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top