Lokale nationalparkpartnere skal dele 75.000 støttekroner

Nationalpark Vadehavet har givet støttekroner til partnerprojekt ved Ho Bugt

Hent hele artiklen som PDF her

NATURTURISME – Nationalpark Vadehavet har besluttet at uddele støttekroner til en række projekter, blandt andet en forundersøgelse af, om der er interesse for en sammenslutning eller gruppe af nationalparkpartnere i Hjerting, Sædding, Bryndum, Vester Nebel og andre steder i det nordlige Esbjerg.
”Nationalpark Vadehavet har givet tilsagn til en gruppe partnere, som arbejder med at etablere et netværk blandt partnerne i nationalparkens nordlige del,” fortæller Karen Maria Larsen, Træfpunkt Sæddings formand.
Nationalparkens event- og udviklingskonsulent, Bettina Munch fortæller, at gruppen har arbejdet med projektet gennem længere tid, og målet er at få etableret et netværk blandt partnerne fra nationalparkens start ved Varde Å og ned til Sneum Ås udløb.
Formålet med netværket er, at styrke sammenholdet mellem partnerne, arbejde for udbredelse af det generelle kendskab til Nationalpark Vadehavet og naturligvis de enkelte partnere og deres produkter.
I Nationalpark Vadehavets partnerskabsordning kan alle fra de fire Vadehavskommuner, som skaber indhold i nationalparken eller hvor nationalparken kan bidrage med fagligt indhold, det vil sige virksomheder, organisationer, foreninger, museer og andre institutioner, deltage.
Nationalpark Vadehavet ser frem til at modtage ansøgninger igen i 2022.
-fina

Foto: Colin Seymor

75.000 støttekroner til deling

Nationalpark Vadehavet har modtaget 20 spændende ansøgninger om støtte til lokale projekter og arrangementer fra en pulje på i alt 75.000 kroner, som nationalparkens bestyrelse har afsat til formålet.

Midlerne rækker til, at 11 ansøgere kan få tildelt et støttebeløb, og dermed gives afslag til ni ansøgere.

Støttemodtagerne er:
Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding – PartnerNetværk Nord: 3000 kr.
Havneby og Kirkeby Digelag – Sti på
Havneby og Kirkeby dige: 10.000 kr.
Foreningen Martha af Sønderho – Sejlads i Vadehavet: 2000 kr.
Tid i Naturen (Ribe) – Temadag om Vadehavslaksen: 10.000 kr.
Ribe Netværket, lokale fra landforeningen Praktisk Økologi – Vilde haver, bier og blomster: 3000 kr.
Støtteforeningen for Rømø Skovlegeplads – Træ er lyd: 5000 kr.
Nordby Handelsstandsforening – Fanø og vores Vadehav året rundt: 5000 kr.
Myrthue – Natur, kultur og læring (Esbjerg) – Inden vi lægger fra land: 10.000 kr.
Ribe Roklub – Ribe Vesterå – mulighedernes å: 7000 kr.
Ribe Træskibslaug – Toiletsystem til Karen af Mandø: 10.000 kr.
Fugleværnsfonden – Kratluskersti ved Stormengene på Rømø: 10.000 kr.

Tekst:

Relaterede artikler

Top