Boliger i Kaptajnens Skov rykker et skridt nærmere

UDSTYKNING – Efter flere års tilløb tager projektet Kaptajnsparken nu et vigtigt skridt mod realisering af 13 nye boliger midt i Hjerting.

Helt tilbage i 2008 indstillede Plan & Miljøudvalget, at der blev vedtaget en lokalplan for 13 boliger på det store område mellem Jagtvænget og Hjerting Skole, kaldet Kaptajnens Skov. Hidtil har der kun ligget en enkelt stor villa i den store park, der er præget en masse træer og et lille vandløb ned mod skolen.

 

DSC_2956Plads til flagermusene

Sagen kom i Fredningsnævnet og siden Natur- og Miljøklagenævnet, der afviste at frede Kaptajnens Skov. Senest har ejerne bag projektet – de to Kjærgaard-brødre, der står bag bl.a. Hjerting Laks – afventet en rapport om de flagermus, der bebor området og kræver særlige hensyn.

Men for omkring tre uger siden blev der afholdt et møde på rådhuset, og nu ser der ud til at komme skred i sagerne.

”Det sidste nye er, at kommunens folk kommer ud til et opfølgende møde efter Påske, og vi har modtaget kommunens notat om i forbindelse med flagermuserapporten,” fortæller Christoph Kjærgaard.

Kaptajnsparken

Skitsen til placering af boliger i det oprindelige forslag

Flere træer fredes

”Konklusionen i selve rapporten er, at der ikke er noget til hinder for at bygge, når der bare ’tages hensyn’ til flagermusene, som der står. Så nu er vi i gang med at finde ud af, hvordan det skal gøres i praksis, herunder hvor stor en del af skoven, der skal holdes fri.”

Ifølge ejeren lægger rapporten op til, at der skal friholdes en større del af skoven, end i det oprindelige forslag.

”Det peger hen imod, at man flytter lidt rundt på byggefelterne, og boligerne kommer til at ligge lidt tættere. Men udgangspunktet er det samme antal boliger,” fastslår Christoph Kjærgaard.

Efter det lange forløb er han egentlig ikke meget for at gætte på tidshorisonten for en afklaring, men kommer dog med et bud.

”Eftersom der er ikke er andet til hinder end en tilpasning i forhold til flagermusene, burde det ikke tage mange uger at tilpasse projektet. Så det burde være muligt at sende det tilrettede lokalplanforslag ud i høring inden sommerferien,” mener Christoph Kjærgaard.

I det oprindelige forslag er det aftalt, at Esbjerg Kommune kvit og frit overtager det grønne areal i den nordlige ende og anlægger en offentlig sti gennem området.

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top