Bibliotekslukning vil ramme hele Sædding

Hele artiklen i PDF-format

BIBLIOTEKSLUKNING – Hvis politikerne vælger at lukke biblioteket i Sædding, som der er lagt op til i en anbefaling fra Kultur & Fritidsudvalget, frygter folk i bydelen, at det vil få store menneskelige omkostninger.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd fik arrangeret et borgermøde 6. maj efter nyheden om, at politikerne ønsker at spare 1,9 mio. kr. ved at lukke lokalbibliotekerne i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg. Her stod det hurtigt klart, at sagen langt fra udelukkende drejer sig om den mistede mulighed for at kunne låne en ny spændingsroman eller tegneserie, når man alligevel er henne for at handle i Sædding Centret.

Udkants-Esbjerg

“Vi bliver udkants-Esbjerg! Lej Hovedbiblioteket ud, decentralisér i stedet for at centralisere! Der er tilknyttet 80 interesseorganisationer til biblioteket og Mødestedet – hvor skal de være fremover? Det er sårbare grupper, man har med at gøre! Følgeudgifterne ved at lukke biblioteket kan blive store, når de unge ikke længere har et sted at være”.

Sådan lød et udpluk af de mange fremmødte borgeres argumenter og bekymringer, som var stilet mod de to fremmødte byrådspolitikere og medlemmer af Kultur- & Fritidsudvalget, Jakob Lose (V) og Hans Erik Møller (A).

De to politikere måtte svare på mange kritiske spørgsmål, efter de havde redegjort for anbefalingen om en lukning, som skal træde i kraft 1. januar 2016.

“I disse tider er der ikke noget, der hedder små besparelser”, fastslog Jakob Lose.

“Siden 2007 har kommunen sparet 7,7 mio. kr. på biblioteksområdet ud af et budget på 50 mio. kr., og det er primært sket gennem personalebeskæring. Med historikken in mente står vi nu ved en skillevej, hvor vi risikerer, at ingen tilbud lader sig gøre nogen steder, hvis vi bliver ved at lave besparelser”, uddybede Jakob Lose.

Automat og bogbusser

Han kunne samtidig slå fast, at han vil anbefale byrådet at finde penge til en betjeningsautomat og bogbusser i Sædding, lige som han også ser det som en politisk opgave at finde alternative løsninger på en erstatning for Mødestedet.

“Med denne løsning bliver der luft til, at vi kan højne kvaliteten på Hovedbiblioteket. Men der er ingen tvivl om, at dette er en situation, ingen ønsker, og vi vil meget nøje studere alle høringssvarene”, lød det supplerende fra Hans Erik Møller.

Mange ensomme

Fra salen lød mange bekymrede indlæg om fremtiden.

“Vi snakker om penge i stedet for om mennesker. For et par år siden blev der foretaget en stor undersøgelse i Sædding/Ådalen, som viste, at her er mange ensomme, og man fandt frem til, at det er vigtigt med et samlingssted”, bemærkede Lillian Jensen.

Hun har boet i Sædding siden 1963 og har som dagplejer gjort flittigt brug af bibliotekets gratis faciliteter.

Høringsfristen slut

Tidligere bibliotekar Martin Hjelmborg har prøvet lukkeøvelsen flere gange gennem årene.

“Måske bør vi tænke helt anderledes og overveje sponsorering eller folkeaktier”, lød en af hans bemærkninger, som i øvrigt fik stort bifald fra den fyldte sal.

Høringsfristen sluttede fredag den 22. maj, og nu skal det vise sig, om politikerne lytter til de mange kritikpunkter, som er blevet fremsat de seneste uger.

 

Charlotte Stokholm

Charlotte Stokholm, Granvej, Sædding

”Jeg bruger det ubemandede bibliotek om aftenen, og så er jeg med i en læsegruppe under Sædding Borgerforening. Vi mødes én gang i måneden og har et stort aldersspænd.

For at benytte Mødestedet skulle vi betale – så blev vi hjemløse, men fik lov at benytte biblioteket. Det betød, at vi kunne rekruttere nye medlemmer til læsegruppen, fordi andre kom forbi og blev nysgerrige. Et bibliotek binder folk sammen på tværs af aldre. Man kan genkende hinanden og er mere tilbøjelig til at hjælpe og hilse”.

 

Annette Petersen

Annette Petersen, Neptunvej, Sædding

”Jeg underviser på Sædding Aftenskole, og vi bruger lokalerne meget. Privat låner jeg særligt e-bøger, så jeg kan lytte, mens jeg laver håndarbejde. Jeg frygter, at en lukning vil gå hårdt ud over de ældre og de unge og føre til øget ensomhed og kriminalitet”.

 

Thomas Hovgaard og Joan Langgaard

Thomas Hovgaard og Joan Langgaard med børnene Tea, Magnar og Elianna, Fyrparken, Sædding

”Sædding mangler aktiviteter for børn og teenagere.
De vil komme til at mangle et sted at være, så de ikke hænger ud på gadehjørnerne. Vi bruger biblioteket til studier og mødregruppe-hygge, og fordi vi ikke har bil, kommer vi ikke bare lige ind til byen”.

 

Fakta – Sædding Bibliotek

  • Er kommunens næststørste bibliotek
  • Udlåner 100.000 materialer årligt, hvilket svarer til en tredjedel af hovedbibliotekets udlån
  • Har ca. 108.000 årlige besøg inkl. Mødestedet
  • Holder åbent 98 timer om ugen
  • Beskæftiger seks medarbejdere, svarende til 5,5 fuldtidsstillinger
  • Benyttes af over 20 daginstitutioner og 63 dagplejere
  • Mødestedet er samlingssted for mere end 80 foreninger

 

Svær udlejnings-situation kan redde dele af biblioteket

Det kan blive svært for Esbjerg Kommune at sælge bibliotekslokalerne i det skrantende Sædding Center med mange tomme lokaler. Lykkes det ikke at sælge lokalerne i Sædding og Kvaglund, får kommunen en udgift på en halv mio. kr. årligt og kan dermed ikke spare de planlagte 1,9 mio. kr.

“Hvis lejemålet ikke bliver solgt, skal pengene findes på biblioteksområdet. I den situation vil vi være villige til at drøfte, om dele af biblioteket stadig kan være i funktion”, beretter formand for Fritids- & Kulturudvalget, Jakob Lose.

“Jeg ville have det rigtig dårligt med, at vi bare ruller gardinerne ned. Derfor er jeg positivt stemt for at se på, om det kan lade sig gøre at flytte kommunale aktiviteter ind i lokalerne og på den måde beholde Mødestedet.

Og samtidig mener jeg også, der er gode muligheder for at flytte nogle af Mødestedets aktiviteter til den flotte sal i Fyrparken lige over for biblioteket”.

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top