Villaer i Sønderris ribbes under opførelse

Et forebyggende skilt ved vejen om vagtpatruljering holder ikke tyveknægtene væk

Hent hele artiklen som PDF her

KRIMINELT – Nybyggeriet på Plutovænget i Sønderris har fra starten været plaget af omfattende tyverier. Knud Simonsen fra KS Vagt oplyser, at firmaet – allerede i forbindelse med det indledende jordarbejde – blev hyret til af entreprenøren, som ikke kunne have de store maskiner og øvrige grej i fred.
Efter byggemodningen er aftalen dog ikke blevet fornyet med byggefirmaerne, men skiltet om vagtpatruljering er ved en fejl desværre endnu ikke blevet taget hjem.

Nybyggeriet på Plutovænget i Sønderris er plaget af grove tyverier. Dette skilt har ikke hjulpet.

Nybyggeriet på Plutovænget i Sønderris er plaget af grove tyverier. Dette skilt har ikke hjulpet.

De nye huse under opførelse har også gennem længere tid været hårdt plaget af tyverier, som nærmest har forvandlet boligdrømme til mareridt. Ikke blot byggematerialer, men hele enheder er i nattens mulm og mørke forsvundet fra husene, som i flere tilfælde oven i købet har nået at være lukkede med døre og vinduer.

Her havde familien glædet sig til at se deres nye køkken.

Her havde familien glædet sig til at se deres nye køkken.

Ud over at diverse byggematerialer, døre og vinduer er blevet afmonteret og fjernet, findes også eksempler på tyverier af et helt køkken, et bryggers, komplette tagrender, ovenlysvinduer, en stor byggetrailer – og sågar er et komplet Genvex-anlæg blevet adskilt og fjernet fra et loft, erfarer Hjerting Posten!

Mistanke om nøgle

Køkkener, bryggerser, hele Gemvex-anlæg er tyvenes bytte.

Køkkener, bryggerser, hele Gemvex-anlæg er tyvenes bytte her på Plutovænget i Sønderris.

De involverede typehusfirmaer bekræfter, der er forsvundet materialer fra flere huse under opførelse, men ønsker i øvrigt ikke at gå i detaljer med graden af tyverier. At der i visse tilfælde heller ikke har været tegn på indbrud i de ramte huse kan indikere, at der er en nøgle involveret i tyverierne. En håndværker på pladsen kan for eksempel fortælle, at cylinderen i låsene typisk har en såkaldt ’byggecylinder’, som alle håndværkerne har nøgle til under byggeriet. Cylinderen skiftes så ud ved nøgleoverdragelse til det færdige hus. En teori kunne være, at et byggefirma på et tidligere tidspunkt og et helt andet sted ikke har haft helt styr på, hvilke håndværkere der haft nøgle til et byggeri, og om nøglen er tilbageleveret eller er kommet i omløb.

Spørg politiet
Hos Syd- og Sønderjyllands Politi, fortæller vicepolitiinspektør Christian Østergård, leder af Forebyggelsessektionen, at man i flere år har arbejdet målrettet med information om muligheder for sikring af private byggepladser. Tyveri og hæleri hænger sammen som ærtehalm. Så hvis folk ikke køber de stjålne varer fra byggepladser, vil der ikke være noget marked for byggepladstyvene. Danske byggepladser er nærmest et tag selv-bord for langfingrede typer – og har de været længe.

Vicepolitiinspektør Christian Østergård, Syd- og Sønderjyllands Politi, Forebyggelsessektionen.

Vicepolitiinspektør Christian Østergård, Syd- og Sønderjyllands Politi, Forebyggelsessektionen. Foto: Politiet.

Christian Østergård, opfordrer til bedre byggepladsindretning, og til at sikring tænkes ind fra starten. Han har tidligere udtalt, at byggepladssikring efter hans mening er en by i Rusland, altså stort set fraværende eller i hvert fald mangelfuld. Og det gælder stadig:
”Der er steder, hvor der er styr på tingene, men det generelle billede er, at det halter – lige fra små til kæmpestore byggepladser”, siger Christian Østergård og peger på helt åbne pladser og hegnede pladser, hvor portene er for ringe eller simpelthen ikke bliver låst ved fyraften.

Fred og ingen fare
”Hvis man bare kan spankulere ind fra gaden, så er det jo et signal til tyven om, at her er fred og ingen fare”, siger han og nævner, at antallet af anmeldte byggepladstyverier på landsplan ikke har varieret meget over de seneste år.
Det er derfor også vigtigt, alle tyverier anmeldes, så politiets patruljeringer kan intensiveres, når et område plages – hvilket desværre ikke altid sker i forbindelse med tyverier fra private byggepladser eller håndværkernes biler.
Christian Østergård opfordrer også til, at både privatpersoner, håndværksfirmaer, byggefirmaet og andre, kontakter Politiets Forebyggelsessektion, som gerne hjælper med besøg og informationer til forebyggelse af tyverier fra boliger, varevogne og byggepladser.

Ad ny cykelsti
På baggrund af optagelser fra et vildtkamera i området, giver nogle håndværkere udtryk for, de formoder, at tyven eller tyvene forsvinder med tyvekosterne ad den ny cykelsti, som sidste år førtes fra området under Tarphagevej og frem til Guldager.
I græsområdet ved underføringen vest for Tarphagevej findes avisens udsendte da også tydelige dækaftryk, som umiddelbart ikke passer med snerydningsmateriel – men om aftrykkene reelt har noget med tyverierne at gøre, vides naturligvis ikke.
En byggegrund koster ofte én million kroner, og et hus koster ofte to eller tre. Byggepladssikring koster typisk 10-15.000 kroner. Tyveriudgifterne dækkes af forsikringsselskaberne og typehusfirmaerne. Men regningen betales i den sidste ende af de danske huskøbere, siger almindelig logik.

Links til artikler om tyveri fra byggepladser:

https://bygge-anlaegsavisen.dk/politiet–byggepladssikring-er-stadig-en-by-i-rusland

https://bygtek.dk/artikel/byggeri/byggepladssikring-er-en-by-i-rusland

https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/nyhedsliste/raadgiver-haandvaerkere-om-at-undgaa-tyveri-fra-byggepladser/2018/01/20

Links til artikler om tyveri fra varebiler:

https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/nyhedsliste/varebiler-er-stadig-alt-for-let-bytte-for-tyveknaegte/2018/10/18

https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/nyhedsliste/politiet-med-paa-haandvaerkermesse-for-at-tale-sikring-af-varebiler/2018/05/17

https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi/nyhedsliste/kampagne-skal-goere-det-svaerere-at-stjaele-fra-varebiler/2018/01/21

Tekst og foto: Claus Brinch-Danielsen

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top