Ungdomsbo: Vi arbejder ud fra kommunens boligvisioner

”Vi pejler jo bare efter kommunens visioner for boligudvikling,” siger Ungdomsbos direktør, Peter Sandager.

FORSVAR – Hos Ungdomsbo ærgrer man sig over den hårde kritik af de planlagte højhuse i Sædding og finder den ikke helt retfærdig.

”Vi følger jo bare Esbjerg Kommunes politiske visioner for flere og mere mangfoldige boligtyper, og vi kan se, at vores ventelis­ter vokser,” siger direktør
Peter Sandager fra Ungdomsbo.

”Vi bliver bedt om at finde nogle projektmuligheder, og Sædding er et af vores mest populære områder, hvor vi i forvejen har en meget velfungerende driftsafdeling”.

Ved at lægge nye bolig­afdelinger fysisk tæt på de gamle kan man få mere effektiv drift f.eks. ved, at viceværterne dækker flere boliger uden transporttid.

Jeres oprindelige tanke var 57 én-etages boliger – hvordan kom I derfra og til 90 boliger inklusive højhuse?

”Vi begynder at arbejde med det, og det er jo også i samarbejde med kommunen og planfolk, og der får vi jo allesammen – øeh, så skal vi også have lidt mere luft mellem boligerne. Det kan jo også blive for tæt, og så begynder vi at arbejde mere i højden,” forklarer Peter Sandager.

Hvornår og hvorfra kom ideen til højhuse?

”Jeg ved ikke, hvornår den kommer – det er jo en proces. Der er jo mulighed for en væsentlig højere bebyggelsesprocent – man kan stoppe mange flere boliger ind.”

Du sagde jo, at de lå for tæt?

”Ja  – men det er, hvad vi synes. Det blev for massivt. Først laver vi tæt/lav, men synes, det bliver for tæt – og så begynder vi at stable lidt i højden.”

Er det kommunens folk, der presser på for højhuse?

”Nej – overhovedet ikke. Det er i samarbejde.”

Kommunen ønsker luft

Din egen formand skriver, at ’Esbjerg Kommune ønsker’ højhuse på grunden?

”Det kan godt være taget ud af en sammenhæng. Vi vil også gerne have de punkthuse. Det er både kommune og boligforening. Når vi får at vide, at der skal være lidt mere luft mellem, så gør vi det.”

Hvem får I det at vide af?

”Det får vi at vide på planafdelingen, at man gerne ser lidt mere luft mellem husene,” siger Sandager.

Så det er kommunen, der ønsker mere luft?

”Ja – og det kan man så få ved at fjerne nogle boliger eller stable dem.”

Hvad har de sagt til jer?

”At vi skal have mere luft mellem husene. Det er jo sådan en modelleringsproces.”

En erfaren rådgiver siger, at den dialog her er helt usædvanlig – normalt søger man om et projekt, som myndighederne så forholder sig til?

”Ja, men dengang havde vi jo ikke søgt om noget.”

Ændringerne sker jo også midt i den kommunale behandling?

”Ja, men sådan foregår det. Når man sidder og arbejder med det, så ser man, hvad der kan lade sig gøre, hvad bliver godt, og hvad skal justeres.”

I processen forsvinder jeres oprindelige projekt med tæt/lav jo?

”Det ved jeg ikke noget om.”

Har I overvejet kun at søge tæt/lav – så er alle jo glade?

”Nej – vi vil gerne have højhuse. Som der står i kommunens visioner, vil vi gerne have varieret byggeri.”

Er der en 3. etape med et højhus mere i spil?

”Nej, det er der ikke. Hvad fremtiden byder, kan jeg ikke sige noget om.”

Er der plads til et tredje?

”Ja, der er jo en grund, som hører til en af vores afdelinger, men det er ikke noget, vi har tænkt os at bygge på nu.”

Senere i samtalen siger han dog, at det er der ’overhovedet ingen planer om’.

”Når man bygger to, så tegner man jo dét, grunden giver mulighed for.”

Du sagde, at der var plads til ét højhus mere?

”Nej  – lad være med at skrive det.”

Nu spreder du jo selv mere forvirring?

”Der er en matrikel, men vi skal ikke bygge etagebyggerier – det har vi ikke tænkt os. Vi bygger to.”

I en mail til kommunen fra 1. december sidste år om højhusene omtaler Peter Sandager selv muligheden for ’en evt. bygning 3.’

Læs også artiklen “Lokalråd raser: Rent makværk i højhus-sag”

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top