Storm giver nye fuglearter at se på

Dværgmågen er ikke en regelmæssig gæst ved Vestkysten, den ses dog mere almindeligt i både østen- og vestenvind.

Hent den originale artikel fra avisen her

VADEHAVETS FUGLE – Tidligt i august fik vi en sensommerstorm af pæne dimensioner, som ikke er hverdagskost i Nationalpark Vadehavet. Sådanne storme optræder cirka hvert femte år, og vi oplevede sidst noget lignende i 2018.
Hvad sådan en storm betyder, her hvor fugletrækket er kommet godt i gang, er meget spændende. Med den vind, der kom fra nordvest med en styrke i vindstødene på op til 28 sekundmeter, blev der ikke tale om den største forhøjede vandstand. Det var sket ved vest- og sydvestenvind, hvor vi var kommet op omkring de 2,5 meter.
Men det hjørne, hvor vinden kom fra, betød blot, at vi kom op på lige under 2 meter, men det skaber nogle spændende koncentrationer af fugle, fordi det areal de normalt har til rådighed for fouragering er blevet væsentligt mindre. Samtidig vil vinden blæse spændende fuglearter ind til Vestkysten, og så ses de pludselig helt inde ved kystlinjen, hvor de normalt flyver forbi langt ude.

Riden er en hættemågestor måge, der yngler på fuglefjelde, som vi har ét af i Danmark – Bulbjerg. Foto: Søren Brinch.

Riden er en hættemågestor måge, der yngler på fuglefjelde, som vi har ét af i Danmark – Bulbjerg.

Således den lille smukke dværgmåge, der er vores mindste mågeart på størrelse med en due, men også arter som riden, der er en anden måge, vi normalt ikke er begavet med her kommer pludselig tættere på, drevet ind af stormen. Riden er en hættemågestor måge, der yngler på fuglefjelde, som vi har ét af i Danmark – Bulbjerg. Desuden er den i Hirtshals Havn, hvor en lille koloni holder til på ydermolen.

Sulen er en af de uregelmæssige gæster, der i stormvejr søger ind mod kysten. Det er en art, der normalt dykker efter fisk på det åbne hav. Foto: Søren Brinch.

Sulen er en af de uregelmæssige gæster, der i stormvejr søger ind mod kysten. Det er en art, der normalt dykker efter fisk på det åbne hav.

Endelig har vi en art som sulen, hvis nærmeste ynglested er Helgoland. Det er en større fugl med et vingefang på 1,80 meter, og den lever af at styrtdykke efter fisk på de åbne have, hvor den optræder i større flokke – især i kraftig vind kommer den ofte helt ind under kysten.

Stormfugle
Alle de nævnte arter går under betegnelsen stormfugle, fordi de i særdeleshed optræder mere talrigt her ved kraftig storm. Så stormen skabte større koncentrationer af fugle, og vi så arter, som vi normalt ikke ser, fordi de trækker langt ude på havet. Hvordan så med vores ynglefugle? Ja, heldigvis kommer stormen her, hvor stort set alle fuglearter er stort set færdige med årets yngel, eller i hvert fald er ungerne flyvefærdige, så de kan søge væk fra vandet.
Så en frisk lille sensommerstorm her i august er slet ikke kedelig, og på Fanø Fuglestation nyder vi at vise vores medlemmer i foreningen og andre de spændende forandringer årstidernes skiften og vejrets lunefulde indslag skaber. Tjek gerne facebook.com/groups/224889424358221.

Tekst og foto: Søren Brinch

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top