Snespurve i et sneløst landskab

Flokke af snespurve på Søren Jessen Sand på Fanø, hvor lige nu omkring 950 individer optræder i en løst koblet flok, der konstant bevæger sig, deler sig i flere, for igen at samles omkring solnedgang, da de har kollektiv overnatning.

Hent den originale artikel fra avisen her

VADEHAVETS FUGLE – Snespurven er en fast vintergæst i det sydvestjyske, hvor Fanø udmærker sig med den største ansamling. Men vil dette flotte skue fortsætte i al evighed?
Nu varer intet jo evigt på denne jord, men derfor er det alligevel et relevant spørgsmål at stille, når vi nu på Fanø Fuglestation er så forblændet af denne skønhed.
Med en fortsat global opvarmning af Jorden og blotlægning af de arktiske egne, er det måske ikke et urealistisk scenarie, at flere og flere fuglearter ikke vil søge vinterophold længere sydpå.
Det er simpelthen ikke nødvendigt, fordi føderessourcerne kan blive mere konstante i deres yngleområde.
Vi ser allerede, at fuglearter, der tidligere frekventerede Danmark, er blevet sjældnere.
Tidligere sås arter som sneugle, stellersand og kongeederfugl fra det arktiske oftere, end de gør i dag. Årsagerne tid dette kan naturligvis også skyldes andre forhold, men det er påfaldende.
Snespurven er en 16-17 centimeter lang spurvefugl fra værlingernes familie. I sommerdragten er hannen helt hvid med sort ryg og sorte vingespidser, hvilket gør den let genkendelig. Hunner, ungfugle og vinterdragten er en gråbrun stribet ryg med gulbrune tegninger på bryst og hovedet. Yngleområdet er cirkumpolart, hvilket betyder at den er på alle kontinenter rundt om Nordpolen. Den yngler sydligst på Island og de skandinaviske højfjelde. I vinterkvarteret, der i Danmark primært udgøres af Nationalpark Vadehavet og resten af den jyske vestkyst optræder snespurven ofte i pænt tillidsfulde men konstant rastløse flokke, der meget vedholdende fouragerer i opskyls-zoner på stranden og blandt spredte urter.
Video kan ses her:
facebook.com/soren.brinch/videos/540410844728938?idorvanity=224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch

Redigering: Finn Arne Hansen

Tekst:

Relaterede artikler

Top