På sejlads med Danpilot Lima i Vadehavet

Da Danmark drog afsted, fik avisen en ene­stående mulighed for at følge med

Hent hele artiklen som PDF her

LODSERI – En særinvitation fra DanPilot om at komme med en tur ombord, da Danmark drog afsted, krævede ikke mange millisekunders betænkningstid for Hjerting Postens udsendte. Vi tog med og slog lyttelapperne ud.

Spar Es og Danpilot Lima i Esbjerg Havn.

Spar Es og Danpilot Lima i Esbjerg Havn.

Først lidt om lodseriets historie. Mange ældre esbjergensere husker sikkert den grønne lodsbåd, som i midten af 1900-tallet fragtede Esbjergs lodser til og fra skibe under anløb.

Bekendtmænd
Lodseriet i det det kringlede løb begyndte dog flere hundrede år tidligere, da Esbjerg endnu blot var en markering af Esbjerg Kleve på kortene. Så tidligt som i slutningen af 1600-tallet kendes der til de såkaldte ’bekendtmænd’ – primært lokale fiskere – som bistod de fremmede skippere med at komme sikkert gennem løbene i Vadehavet, hvor tidevandet til stadighed flytter rundt på sandbanker, revler og snoede løb, og frem til Ribe, Hjerting, Nordby eller Sønderho.
Fra begyndelsen af 1800-tallet blev de lokale lodser beskikket, og taksterne fastsattes til, hvad der måtte være ’ret og billigt’ i direkte forhandling mellem skipperen og lodsen.

Mange kontroverser
Fra Englandskrigen og op til midten af 1800-tallet findes utallige beretninger om kontroverser mellem både skipperne og lodserne – og mellem lodserne internt. Perioden var også præget af mange forlis med tab af mandskab, skib, ladning og i flere tilfælde også redningsfolk. Mange forlis efterlod med ét slag familierne forsørgerløse med enker og faderløse børn.
Lodsstation på Fanø
Kikkebjerg på Fanø var oprindeligt lodsstation, hvorfra man holdt øje med ankommende skibe, som da skulle føre signalflag for at få lodsen ombord. En til tider noget vanskelig opgave, da Englandskrigen jo rasede og det dermed ikke altid var venligstemte søfolk, som fra land så i kimingen.
Handelen med levende kvæg og fremkomsten af dampskibene fik i midten af 1800-tallet behovet for fastansatte lodser til at stige kraftigt, men først med ibrugtagningen af den nybyggede Esbjerg Havn i 1874 kom der for alvor gang i lodseriet og den første lodsbåd blev bygget.

En statsopgave
Lodseri er i dag en statsopgave, og DanPilot har rundt i landets ni lodsdistrikter, 17 lodsstationer med 26 lodsbåde, 180 lodser og 100 bådførere, som årligt varetager mere end 20.000 passager i danske farvande fra Nordsøen, gennem Skagerrak, Kattegat, Bælterne, Øresund og Østersøen til Bornholm. DanPilot bidrager årligt til statskassen med ca. over 400 mio. kroner, hvortil kommer lodsernes egne skattebetalinger og andre afledte afgifter – alt i alt en klækkelig sum penge, som hovedsageligt hentes fra udenlandske rederier, tænk at nogen overhovedet overvejer at liberalisere lodsvæsnet, dermed øge risikoen for ulykker i indre danske farvande og tilllade, at indtjeningen forlader landet?

Lodsen går fra borde efter at have ledt skoleskibet til åbent vand.

Kaptajnen har ansvaret
Mange har opfattelsen, at lodsen tilsidesætter kaptajnen, når han går ombord, dette er imidlertid forkert, kaptajnen har altid det fulde ansvar på skibet, men lodsens kendskab til farvandene er en stor hjælp for sikker passage – og taksterne er ikke længere en forhandling mellem kaptajn og lods.
Tak for turen – det var meget lærerigt!

Tekst og foto:
Claus Brinch-Danielsen

Farvel til skoleskibet Danmark

Efter en tur til England måtte Danmark vende om og sejle til Frederikshavn

Efter en tur til England måtte Danmark vende om og sejle til Frederikshavn

Efter et stop i England endte togt foreløbig i Frederikshavn

SEJLADS – Skoleskibets afsejling fra Esbjerg i begyndelsen af marts var også starten på skibets togt nr. 107 siden jomfrusejladsen i 1933.
Ombord på DanPilot Lima havde HjertingPostens udsendte lejlighed til at følge det gamle, smukke sejlskibs afsejling ud gennem løbet til åbent vand i Nordsøen.
Turen blev en betagende oplevelse, hvor vejret præsenterede sig fra sin bedste side og dermed en perfekt ramme for de mange esbjergensere og familiemedlemmer, som var mødt op på kajen for, at tage afsked med skibet, besætningen – og ikke mindst de 80 elever. Esbjerg Roklubs 4’er med styrmand var til lejligheden sat vandet, og hilste skibet God Fart med rejste årer yderst ved Esbjerg Brygge.
Efter togtet, er eleverne godt forberedte til en videregående uddannelse indenfor Det Blå Danmark, som de senere år har haft god succes med at tiltrække flere unge kvinder.
Desværre satte mange landes corona-begrænsninger en brat stopper for togterne til Caribien, Hawaii, Tokyo og Vancouver allerede den 8. marts, hvor skibet lod ankeret falde i Torbay, Sydengland.
Skoleskibet er nu tilbage i Frederikshavn og de mange unge menneskers forventninger er desværre sat på ubestemt pause.

Tekst og foto:
Claus Brinch-Danielsen

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top