Nye klimaskove ved Hjerting og Sjelborg

Dette areal ved Myrtueparken i Hjerting skal være klimaskov. Illustration: Esbjerg Kommune.

6710 – Skovens dybe, stille ro spreder sig til flere områder tæt på Esbjerg. Tre steder skyder nye klimaskove op. De to af dem er lokale. Og som navnet antyder, plantes de nye skove primært for at binde og optage CO2. Biodiversitet får også bedre vilkår, mens besøgende vil kunne nyde de nye skove via simple stier. I Hjerting kan beboerne i Myrtueparken se frem til at der plantes to hektar skov nord for boligområdet, og ifølge Esbjerg Kommune vil det være begyndelsen til en skov, som på et senere tidspunkt eventuelt skal udvides.

Dette areal ved Sjelborg skal også være klimaskov. Illustration: Esbjerg Kommune.

Dette areal ved Sjelborg skal også være klimaskov. Illustration: Esbjerg Kommune.

Ved Sjelborg er der tale om en udfyldning ved et eksisterende skovområde, når Sjelborg Plantage udvides med fem hektar skov for at skabe bedre sammenhæng i området.
”Fælles for de tre projekter er, at der er tale om bynær skov, og vi har netop en ambition om at rejse mere skov i kommunen tæt på byerne, så områderne kan bruges rekreativt. Som kommune er vi forholdsvis skovfattig, og det er en rigtig god nyhed, at vi nu øger antallet af skovhektar,” siger formand for Plan & Byudviklingsudvalget Henning Ravn.

Også på et langstrakt område mellem Esbjergmotorvejen og Kvaglund fra Lykkesvej til Stormgade plantes der 17 hektar ny skov. I alt bliver der plantet 70.000 træer. Projektet realiseres, fordi Klimaskovfonden har bevilget 1.718.000 kroner til de tre nye skove.
”Klimaskovene spiller godt sammen med kommunens egen målsætning om at være CO2-neutral i 2030, og i den nye Klimaplan er skovrejsning nævnt som en af de muligheder, der kan bidrage positivt til vores klimaregnskab. Et foreløbigt skøn lyder på, at klimaeffekten fra projektet på sigt lander på cirka 14.400 tons CO2-ækvivalenter,” siger formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist, som glæder sig over at fondsansøgningen er blevet imødekommet fuldt og helt. Nu går den konkrete planlægning af de tre nye skove i gang, og hvis alt går efter planen, vil skovene vil være etableret med udgangen af året.
-fina

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top