Ny plan for rekreativ udvikling af Marbæk-området

Illustr.: Esbjerg Kommune/Tina Foldager

Hele artiklen i PDF-format

FRITIDSLIV – Marbæk-dagen er netop overstået, men fremover skal det være endnu mere attraktivt og nemmere at komme ud og nyde det dejlige naturområde.

En ny stor helhedsplan for Marbæk er derfor nu på vej i politisk behandling. Visionen er bl.a. nye faciliteter med bedre oplevelser og formidling af naturen samtidig med, at området beskyttes endnu bedre for fremtiden.

Se den nye plan for Marbæk-området

Marbækdag 2015

Veje lukkes for biler

Som et led i planen opdeles området også i definerede zoner til intensiv og ekstensiv benyttelse samt naturbeskyttelse, og trafikken adskilles med flere begrænsninger for motorkøretøjer i Marbæk.

”Planen bygger på den vision for Marbæk 2017, som vi vedtog for et par år siden.

Vi skal både benytte og beskytte naturen, så det er vigtigt at disponere, så vi også passer på den,” siger formand for Plan- og Miljøudvalget, John Snedker (S).

Han understreger, at det dels er en sag, som først lige nu er på vej i politisk behandling, og dels omfatter mange områder, så den også berører flere udvalg, bl.a. Teknik og Miljø samt Børn og Kultur.

”Fase 1 i visionen er udarbejdelse af den plan, som nu ligger for området, og nu skal der så arbejdes videre med en række temaer og nogle bestemte elementer. Vi laver f.eks. konkrete initiativer, så vi får plejet naturen. Det handler også om stisystemer, som er tilgængelige for alle, så vi virkelig kan nyde den her perle,” forklarer John Snedker.

Planen foreslår, at der oprettes/opgraderes tre knudepunkter for de besøgende: Marbækgård skal udvikles til det centrale velkomstcenter (se separat artikel nederst), Myrthuegaard udvikles til det nordlige formidlingscenter for Nationalpark Vadehavet på niveau med Fiskeri- og Søfartsmuseet, og der etableres et nyt knudepunkt ved Sønderhede med bl.a. stor P-plads, toilet og hestetrailerparkering.

 

Bedre stisystemer

Den nationale Cykelrute 1, Vestkystruten, som i dag går udenom området, føres igennem Marbæk ad Sjelborgvej til Myrthuegaard og videre til Vestkystvejen. Her kommer der engang i fremtiden en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af vejen, som fører videre til de rekreative områder og sommerlandet nord for Varde Å.

DSC_6857 copy

Fremover skal de interne stisystemer i Marbæk også hænge bedre sammen, og stierne bliver som udgangspunkt opdelt, så f.eks. fodgængere, ryttere og mountainbike-kørere adskilles.

Der bliver også etableret en ny sti tværs over området ved Esbjerg Golfbane. Den forbinder videre til en eksisterende tunnel under Vestkystvejen, så cyklister kan krydse den stærkt trafikerede vej mere sikkert.

Hvis man skulle undre sig over, at man aldrig har hørt om en tunnel under Vestkystvejen, er det nok fordi, den hidtil har været brugt til primært landbrugstrafik.

Fredeliggørelse for motortrafik er et af fokusområderne i den nye Marbæk-plan. Derfor foreslås det, at vejene yderst langs kysten lukkes for motortrafik, så der kun tillades ærindekørsel til sommerhusene på f.eks. Sjelborggårdsvej og Nordre Skelvej. Det medfører så, at de større stikveje, der går vinkelret mod kysten fremover bliver blinde veje.

Planen taler også om ’Tilgængelighed for alle’ – hvordan hænger det sammen med at lukke veje?

”Det har at gøre med den overordnede disponering. Man skal selvfølgelig nemt kunne komme til Marbæk, men der skal også være nogle områder, hvor der er stille, så man kan nyde naturen og dyrelivet,” forklarer John Snedker.

”Vi skal have noget autentisk natur, der kan nydes på naturens præmisser, og det handler om at skabe en overordnet plan for kørslen og adgangen. Målet er god tilgængelighed samtidig med, at store dele af Marbæk fredeliggøres for motortrafik.”

Tidshorisonten for projektet er nu at sætte gang i fase 2 hurtigst muligt, og den politiske ambition er at realisere hele eller dele af projektet indenfor ’de kommende år.’

 

Marbækdag 2015 02 frittet

Naturrum Marbækgård

Marbækgård opgraderes til det nye, centrale informations- og velkomstcenter ved navn Naturrum Marbækgård.

Det får bl.a. et nyt informationscenter med oplysninger om stier til vandring, ridning og mountainbike samt kajakruter.

Den gamle svinestald udbygges med ny indgang, spisepladser samt en ny udstilling, og der etableres omklædning- og baderum.

Udenfor etableres en naturlegeplads og flere steder på området opstilles kasser med grej og fritidsaktiviteter. De offentlige toiletter ved vandet nedenfor Marbækgård renoveres, der kommer nye bål- og grillpladser samt en overdækket plads til arrangementer med tilhørende bookingsystem. Desuden får området udendørs faciliteter til styrketræning og en base til cykler.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top