Mindesten flyttet og genindviet på Skolestien

Meget stort fremmøde, da nyrestaureret mindesten for befrielsen i 1945 blev ’afsløret’ på Skolestien i Hjerting

LOKALHISTORIE – Et forrygende flot septembervejr med høj sol gav lørdag den 21. september den perfekte ramme for genindvielsen af Mindestenen for befrielsen i 1945 på Skolestien i Hjerting. Her står den nu ved et lille torv, som formentlig udstyres med en bænk på et tidspunkt. Tidligere stod den ved kirkehuset.
Efter adskillige fængende taler af lokale organisationsfolk som blandt andre Poul Erik Laursen fra Hjerting Grandelaug og borgerforeningsformand Michael Michael Jørgensen, var det en helt særlig person, der fik lov at afsløre stenen, nemlig Metha Marie Jepsen, der som cirka seksårig var med ved indvielsen af stenen. Ingen af de tilstedeværende havde kunnet finde årstallet, men det har været i det sene efterår 1946 eller 1947. Hvis nogen kender årstallet, er man meget velkommen til at kontakte Halfdan Andersen.

Meget tavs far
Metha Marie Jepsen fortalte blandt andet, at der havde været udskrevet en konkurrence om teksten til stenen, og først ved indvielsen fandt hendes mor ud af, at det var hendes far, der var forfatteren.
”De havde jo sagt, det skulle være hemmeligt frem til indvielsen”, var hans enkle svar til hustruen.
Herefter spillede Halfdan Andersen for til Hjertingvisen, hvilket de forsamlede var helt med på, og så var der grillpølser og drikkelse.

Der blev sunget af karsken bælg, da Halfdan Andersen spillede for til Hjertingvisen.

Der blev sunget af karsken bælg, da Halfdan Andersen spillede for til Hjertingvisen.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top