Lokale donationer redder skipperhuset Frihavn

Rejsegilde på Frihavn vidner om, at et vigtigt stykke Hjerting-historie er sikret en ny fremtid

Hent hele artiklen som PDF her

LOKALHISTORIE – Fredag den 11. september var der rejsegilde i Hjerting. Ved gildet, hvor humøret var meget højt, fejredes skipperhuset Frihavns omfattende restaurering og snarlige ibrugtagning 1. december som lejebolig med to lejligheder á 60 kvadratmeter.
Det har kun kunnet lade sig gøre med opbakning fra lokale donorer og hjertingboerne i øvrigt, bemærkede flere talere. Restaureringen løber op i cirka to millioner kroner, erfarer Hjerting Posten.
Thorvald Børsmose, bestyrelsesmedlem i Legaterne i Hjerting, takkede især Ole Andersen fra firmaet Hans Sme’ II:
”Tak til Ole, det er virkelig grandiost. Og tak til alle andre, der har støttet,” sagde han.
Han fortalte, at det hele var startet med en ansøgning til Legaterne i Hjerting i 2016. I 2017 blev så tre lokale legater efter mange og lange forhandlinger med Civilstyrelsen slået sammen. Og efter mange bump på vejen, som han sagde, kunne man endelig begynde at bygge. Han rettede en varm tak til lokale støtter som Peter Petersen, Mette Lorenzen fra Frihavns Venner, arkitekt Peter Bolther, advokat Peter Lorenzen og håndværkerne, der ikke har haft nogen nem opgave med alle de ønsker til forandringer, de er blevet præsenteret for undervejs.

Rejsegilder i 1400-tallet

I sin tale kom legatformand Brian Bannerholt både ind på rejsegilderne og Hjertings historie.

Legatformanden, Guldagers sognepræst Brian Bannerholt, var i det muntre hjørne, da han tog sit talepapir frem:
”Jeg har lige taget en prædiken med…”
Da latteren havde lagt sig, fortsatte han med at fortælle lidt om rejsegilder, der daterer sig tilbage til 1400-tallet:
”Hvis bygherren var lidt for nærig, kunne håndværkerne finde på at bygge en flaske ind i skorstenen, så det hylede, når det var blæsevejr. Eller man hængte en ’død murer’ op for at fortælle hele landsbyen det. I øvrigt var et byggeri ligesom en høst ofte hele landsbyens fælles projekt.”

Maritim historie

Denne mindeplade på Frihavn eller Fri havn, som gavegiverne kaldte huset, er bevaret.

Han fortalte videre, at giverne af Frihavn, E. Matthisen og hustru A. M. Bagge, der nu ligger på kirkegården i Guldager, byggede huset i 1849 for at give trængende fiskere, søfolk og deres enker et sted at bo.
”På det tidspunkt var der kun 49 huse i Hjerting. I 19 af dem boede familier med tilknytning til søfart eller fiskeri. Dette hus er et af de ældste vidnesbyrd om byens maritime historie, derfor er det også så vigtigt at bevare det,” sagde han.
Mette Lorenzen tog også ordet.
”Vi troede, det her kunne klares på et år. Det tog tre år. En kæmpetak til Ole for stor tålmodighed og opbakning. Men her på falderebet har vi et ekstra ønske. Vi har jo en meget miljøinteresseret kommune, der mener, vi skal have seks affaldsspande per hus, så vi ønsker også en fælles miljøstation i det grønne område for legathusene, det kræver blot salg af fire gavebreve,” oplyste hun og takkede håndværkerne for deres enorme tålmodighed.
Og så var der røde pølser til alle!

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top