Leder: To huse – én tanke?

Leder – Lige nu arbejder gode kræfter i Hjerting på to projekter, som er ret forskellige, men har mindst én ting til fælles: ”Kulturhus” indgår i begge arbejdstitler og beskrivelser af husenes virke.

Hjerting IF er nået rigtig langt med sit projekt ”HIF Sport og Kulturhus” med et samlet budget på over 23 mio. kr. Indsamlingen er gået imponerende godt den seneste tid – godt hjulpet på vej af et ambassadørkorps af lokale, ”tunge drenge” indenfor erhvervslivet.

Stiftelsen Jon & Ditte Hus arbejder samtidig med sit projekt ”Laden”, en tilbygning til Jon & Dittes Hus med et anlægsbudget på 10,5 mio. kr. Tanken er at skabe et mere tidssvarende og praktisk kulturhus, der kanfungere som ”Hjerting Forsamlingshus.”

Begge projekter er besjælet af aktive, engagerede mennesker, der arbejder ulønnet til fælles glæde for os alle sammen. Stor tak og dyb respekt for det.

Når det er sagt, er det også på sin plads at pege på den indbyggede risiko for overlap – både i tilbuddene og jagten på publikum og penge. Problemets kerne lige nu er nok uklarheden om konceptet for det nye Jon & Dittes Hus. De gode folk hos stiftelsen har dybest set ikke vidst, hvad de egentlig ville med det nye hus.

Derfor er der afholdt borgermøde med indbygget brainstorming, som du kan læse om her i avisen. Lidt sent, men bedre sent end aldrig. Der er tydeligvis brug for en ordentlig vinkling, som vi siger i journalistik. Der er stadig meget arbejde, men processen er i gang.

Det er heller ikke nok, at de to bestyrelser på et møde er blevet enige om, at projekterne ikke konkurrerer. Det skal de selvfølgelig mene – og i hvert fald sige, så længe de begge er ude med raslebøssen.

Men vi har ikke brug for to projekter, hvis det ender med – undskyld udtrykket – to halvfesne løsninger. Der er trods alt flere millioner af vores fælles kroner i spil fra både kommunekassen og Hjerting Grandelaug.

Arbejdsfordelingen ligger måske i generne for de to organisationer: HIF har i sagens natur udgangspunkt i sporten og de unge, Jon & Dittes Hus har rod i kulturen og de knapt så unge. Men strategien skal koordineres.

Ellers risikerer vi, at de gode tanker og kræfter ender i kulturkomplekser – i flertal og i den forkerte betydning.

Læs også artiklen: Gode idéer i kø til borgermøde

Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook !

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top