Indkøbsræs spidser til mellem Sædding og Hjerting

Hele artiklen i PDF-format

DETAILHANDEL – Hvem skal have et nyt fullsize supermarked? Hvilken placering tror vi mest på i det lange løb?

Er der kundegrundlag i Sædding eller Hjerting – eller begge steder? Vil det gå ud over handelslivet i bymidten? Kan den ene udkonkurrere den anden – og skal de have lov?

Det er nogle af de spørgsmål, som snart bliver besvaret, når to detailhandelsanalyser fra Sædding Centret og Hjerting Bycenter ligger klar indenfor de kommende uger.

Analyserne – formelt set den fra Hjerting – bliver afgørende for den politiske beslutning og dermed konkurrencesituationen på dagligvarer i 6710-området i fremtiden. Ultimativt kan det også afgøre, om der overhovedet er en fremtid for det ene eller det andet center, og som et lille ekstra pikant krydderi kommer begge analyser oven i købet fra samme konsulentfirma.

 

Kræver ny lokalplan

Plan og Miljøudvalget besluttede i sidste uge, at Esbjerg Kommune vil se positivt på en ansøgning fra ejeren Villemoes Holding ApS, der beder om lov til at etablere en dagligvarebutik på i alt 3.300 kvm ’indenfor den eksisterende bygningsramme’ i Hjerting Bycenter. Om det så betyder, at centret helt skal ryddes for de øvrige butikker er et åbent spørgsmål (se nedenfor).

Størrelsen på 3.300 kvm er indenfor planlovens rammer, men lokalplanen og den gældende kommuneplan har en øvre grænse på 2.000 kvm for at beskytte midtbyens detailhandel.

Kort – Krak.dk

Derfor vil den store dagligvarebutik kræve ændring af begge dele, men forvaltningen peger også på, at ’muligheden for en fortsat anvendelse af det eksisterende bydelscenter bør indgå i vurderingen.’

Med andre ord – Hjerting Bycenter har næppe den store fremtid i sin nuværende form.

”Dét, forvaltningen gør opmærksom på – og som vi også politisk bliver mere og mere opmærksomme på – er, at der sker nogle forandringer i detailhandelen,” uddyber formanden for Plan og Miljøudvalget, John Snedker (S).

”De små centre havde en levedygtighed, da de blev bygget, som de nok ikke har i dag. Derfor er vi også nødt til som planlæggere at tilrettelægge vores byudvikling efter nye handelsmønstre.”

 

Mere snor til Hjerting

Af samme grund har forvaltningen også indstillet til, at politikerne ser positivt på at give mere snor til Hjerting Bycenter.

”Det er jo et fantastisk område ved kirken, som ligger centralt placeret og gerne skulle have en værdi for Hjerting. Hvis man bare siger, at det ikke kan lade sig gøre, fordi vi følger reglerne, kunne det betyde, at vi ikke har noget center,” påpeger John Snedker.

 

Hensyn til Sædding

”Vi er nødt til at tage helikopterperspektivet og sige: Hvad kan vi gøre her? Og vi skal jo ikke langt op i luften, før vi kan se Sædding Centret i horisonten. Her har vi også nogle udfordringer, for her ønsker vi jo også, at det skal være levedygtigt. Vi er nødt til at se på, hvordan vi håndterer det her uden at skabe et nyt problem et andet sted.”

Af samme grund endte den politiske behandling i udvalget med en lille skærpelse af kravene for en tilladelse til større dagligvarebutik i Hjerting Bycenter.

I forhold til forvaltningens indstilling fik politikerne nemlig skrevet ind, at ’der tages højde for Sædding Centret’, som nu nævnes med navn.

”Det var ikke nævnt direkte i forvaltningens indstilling, men det er en politisk understregning, vi laver. Indstillingen er godkendt, men der lægges særlig vægt på hensynet til Sædding Centret,» understreger John Snedker.

 

Overdommer-rolle

Risikerer I ikke at blive overdommer i et markedsspil?

”Der vil jeg være så fræk at sige, at det faktisk er vores opgave. Hvis vi ikke som planmyndighed gør det, så svigter vi både investorer, borgere og de handlende.”

Er det ikke fristende bare at lade markedskræfterne afgøre i den her situation?

”Det skal de selvfølgelig i en væsentlig udstrækning. Men vi er nødt til som myndighed at gå ind og sætte nogle rammer for, hvad man kan gøre. Det er selvfølgelig svært at spå helt præcist om udvikling, men så må det vise sig, om beslutningen senere skal tages op til revision. Og det sker jo mindst hvert fjerde år, når kommuneplanen revideres,” påpeger John Snedker.

Læs også leder: Fri handel går sine egne veje

 

Kun daglig-varer i Hjerting Bycenter?

Ifølge forvaltningens sagsindstilling ønsker ansøger at etablere en dagligvarebutik ’på i alt 3.300 kvm inden for den eksisterende bygningsramme’, men ifølge ejeren Villemoes Holding er det samlede center på 2.100 kvm.

Og det står lige nu ikke lysende klart, om pladsen skal komme ved at udvide, ved at bygge ovenpå de eksisterende bygninger og/eller ved at rydde centret for de tilbageværende butikker.

 

Alt er i spil

”Det er stadig uafklaret, hvad der skal ske, men lige nu ser vi, hvad der er af muligheder,” siger direktør Frederik Villemoes fra Villemoes Holding.

Skal der være daglig-varebutik i hele centret?

”Der er forskellige muligheder, men vi har ikke lagt os fast. Vi kigger på det hele, og der er også nogle lejere i centret nu, som man selvfølgelig skal tage hensyn til,” siger Frederik Villemoes, der ikke kan sige mere om tidshorisonten endnu.

”Vi har ikke lagt nogen tidsplan, for der er meget, der skal falde på plads, og vi skal have den rigtige til at flytte ind. Der er interesse omkring det, men der er ikke noget håndfast endnu.”

 

Fire krav skal opfyldes for stort supermarked i Hjerting

Plan og Miljøudvalget har meddelt ejeren Villemoes Holding ApS, at kommunen umiddelbart ser positivt på ansøgningen om en dagligvarebutik på 3.300 kvm i Hjerting Bycenter.

Det kræver ændring af lokal- og kommuneplan, og forudsætningen er, at Villemoes får lavet en detailhandelsanalyse, der påviser fire forhold:

  1. At butikken ikke påvirker handelen i bymidten negativt
  2. At der er en særlig situation i Hjerting, der er forskellig fra andre bydele tættere på bymidten, hvor det vurderes, at samme størrelse vil have negativ virkning på bymidtens detailhandel
  3. At afhængigheden af brug af bil ved indkøb ikke øges
  4. At butikken alene betjener bydelen

 

“Det er vigtige forudsætninger sammen med hensynet til især Sædding Centret, og det skal analysen dokumentere,” siger formand for Plan og Miljøudvalget John Snedker.

 

Helhedsperspektiv

“Det er udvalgets holdning, at vi gerne vil se muligheder frem for begrænsninger i denne sag, men vi er også nødt til at holde hovedet koldt og se det i et helhedsperspektiv i forhold til byens handelsliv.”

Hvad betyder punktet med ‘en særlig situation for Hjerting, forskellig fra andre’?

“Vi har jo et ret stort byområde, som udvikles mod nord. Her skal vi også sørge for fornuftig byudvikling, så man ikke nødvendigvis skal starte bilen hver gang.”

Hvor snævert tolkes punktet med, at ‘butikken alene betjener bydelen’?

”Det er ud fra en lidt nørdet plansnak, for vi fastholder jo Sædding Centret som områdecenter, der er for hele området. Hvis vi i Hjerting Bycenter forlader princippet om, at det kun skal betjene bydelen her, så laver vi måske en uheldig konkurrence for Sædding Centret.”

 

Sædding Centret også på vej med ny analyse

I Sædding Centret er situationen den, at man også har en detailhandelsanalyse lige på trapperne. Det bekræftes af Mads Dam Jensen fra EDJ Gruppen, som er en af de store ejere af lokaler i Sædding Centret.

Indtil nu har han dog kun fået en foreløbig version af analysen og ønsker ikke at udtale sig om indholdet eller sagen i det hele taget endnu.

Sædding Centret var en overgang i fare for at blive degraderet til lokalcenter i stedet for områdecenter, som tidligere beskrevet her i avisen.

Men det er nu afklaret politisk, så man bevarer sin status og kan fortsætte arbejdet med at tiltrække et nyt supermarked

Ifølge Hjerting Postens oplysninger laves Sædding Centrets analyse af virksomheden ICP A/S (Institut for Centerplanlægning), der er bredt anerkendt som den førende og mest kompetente på området.

ICP arbejder med stort set alle vægtige aktører i branchen og rådgiver også Miljøministeriet, andre offentlige myndigheder og en lang række kommuner, når det gælder detailhandel og lovrammer.

ICP’s stærke position betyder, at virksomheden kommer til at udarbejde analysen for begge centre – hvor en del af datamaterialet også vil være sammenfaldende – for Villemoes Holding bekræfter, at man har bestilt sin analyse samme sted.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top