Havneøen på Esbjerg Strand vil tegne markant ny skyline

De nye bygninger ‘vil skalamæssigt virke dominerende i forhold til De Hvide Mænd’, lyder det i lokalplanen. Illustr: Esbjerg Kommune/Cowi

Hele artiklen i PDF-format

BYUDVIKLING – Mini-Manhattan eller storhedsvanvid? Storbykvaliteter eller storbykompleks?
Visioner eller vildskud?

Meningerne vil sikkert være delte. Men ingen tvivl om, at Esbjerg Kommune går ’all in’ med en række spændende forestillinger om næste etape af Esbjerg Strand-området.

Forslaget til lokalplan for næste etape med bl.a. en ny kunstig havneø, nyt havnebassin og lystbådehavn blev fornylig vedtaget i Plan & Miljøudvalget, og der er bogstaveligt tænkt store tanker for projektet.

Det gælder ikke mindst for den centrale del af Havneøen. Den skal underbygge kommunens overordnede strategi om byfortætning, og dermed skal Esbjerg Strand balancere udtrykket mellem storby og storslåede landskaber ud til Vadehavet.

Byggeprocenten kan blive helt op til 550 pct. for enkelte ejendomme, og midt på Havneøen tillades bygninger på op til 40 meter, svarende til 11 etager. Området får et helt nyt og anderledes udtryk.

”Det her projekt er det største og mest spændende byudviklingsprojekt i Esbjergs historie nogensinde,” fastslår formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S).

”Naturligt nok er der en nærhed til havnen, men læg også mærke til, hvor centralt placeret, det i virkeligheden er i forhold til byen. Det er tæt på Mågehøjen, der byder på flot udsigt og bliver et fantastisk rekreativt område. Og hele Tovværksområdet med sportskomplekserne og campusområdet ligger lige i fugleflugtslinje. Der bliver en unik sammenhæng mellem områderne og en masse spændende oplevelser.”

 

Meget markant udtryk

Overordnet beskrives elementerne i den nye lokalplan bl.a. som ’markante’ og ’karakterskabende’ for både området og for hele Esbjerg. Havneøen bliver meget synlig og meget markant.

I lokalplanens visualiseringer – der skal give et indtryk af områdets skala i forhold til omgivelserne, som på billedet her ovenfor – beskrives det således meget direkte:

Esbjerg Strand Nord lokalplanforslagside 93

Det nye havneområde giver mulighed for kajplads til op imod 300 lystbåde og midt på Havneøen tillades byggeri i op til 11 etager.

Vil virke dominerende

’Byggeriet på havneøen er massivt og vil skalamæssigt virke dominerende i forhold til De 4 Hvide Mænd som landskabselement.’

Udvalgsformanden lægger da heller ikke skjul på, at området vil blive stærkt forandret.

“Det går vi ind i med åbne øjne, for det her er jo ikke noget lille projekt, men det laves i en skala, hvor det er i orden,” fastholder John Snedker.

“Det helt centrale for udvalget og forvaltningen er, at De Hvide Mænd vil være synlige fra de fleste vejforløb og fra flest mulige placeringer i området. Desuden er det vigtigt med en skalering, hvor man i midten må bygge op til de 11 etager, mens der bygges så lavt som muligt ud mod vandet.”

Lokalplanen specificerer f.eks. også, at ejendomme på de centrale byggefelter skal opdeles i flere bygningsdele og have variationer i facaden, ligesom facader mod offentlige gader skal have en ‘åben karakter’, enten ved at være transparente eller med åbninger til bagvedliggende uderum.

Og nej – der bliver ikke planlagt boliger i det nye område, for i så fald ville miljøregler og havnens erhvervsaktiviteter komme på kollisionskurs.

Esbjerg Strand kanalhavn

Arkitekterne giver dette bud på livet i Havneøens kanalhavn.

Plads til events

‘Møbleringen’ af byrummene skal i øvrigt tage hensyn til et krav om sammenhængende uderum, der giver mulighed for at afholde midlertidige events.

Plan & Miljøudvalget har bl.a. ladet sig inspirere af en studietur til Malmø, som for år tilbage i 2001 transformerede et gammelt havne- og værftsområde til en helt ny bydel.

“Havneøen vil give et helt anderledes vue ind over havnen i forhold til de meget tekniske anlæg, man ser nu, og den vil give en mere harmonisk afrunding af havnen,” påpeger John Snedker.

“Det bliver væsentligt anderledes, og det bliver stort og volumiøst, men det er også meningen.»

Illustr: Esbjerg Kommune/Cowi

Læs også “Masser af aktiviteter i nyt maritimt miljø”

 

Festen finansieres via grundsalg

Esbjerg Strand strander ikke, selvom økonomien i projektet baserer sig på salg af erhvervsgrunde, og den lokale offshoreindustri for tiden er i knæ.

Og regningen ender ikke hos skatteyderne, forsikrer Esbjerg Kommunes formand for Plan & Miljø.

“Hele projektet er som sådan et nulsumsspil i forhold til kommunens økonomi. Og det er vigtigt at understrege, at næste etape også er 100 pct. finansieriet for etablering af selve øen og den grundlæggende infrastruktur,” fastslår John Snedker.

“I princippet adskiller det her sig ikke fra udviklingen af f.eks. de nye erhvervsområder i Kjersing, som i øvrigt er en langt større mundfuld rent økonomisk.”

Vil timingen for Esbjerg Strand blive påvirket af f.eks. den aktuelle krise for offshorebranchen?

“Lige nu går det jo ret godt med første del, og i byrådet er vi meget optimistiske med næste fase. Personligt har jeg da et begrundet håb om, at det her kan realiseres indenfor et ti-årigt perspektiv. Og etableringen af Havneøen går i gang snarest og lige så snart, det er praktisk muligt,” oplyser John Snedker.

Han anslår, at det vil tage en otte til ti måneders periode at få plangrundlaget på plads, hvis ellers der ikke dukker nogle uforudsete forhindringer op undervejs i processen.

Læs også

Tekst:

Relaterede artikler

Top