Ét år – og små skridt – tættere på løsning for overløb

Hele artiklen i PDF-format

KLOAKOVERLØB – Udsigten til rent badevand og færre røde flag ved Sædding Strand er enten blevet lidt lysere eller er stadig alt for grumset – alt afhængig af, hvem man spørger.

Det er næsten et år siden på dato, Hjerting Posten første gang satte fokus på problemet med overløb fra kloakker og renseanlæg, der sendte urenset vand ud i Fourfeld Bæk og videre til strandene ved Ho Bugt.

Politikerne lovede dengang, at der nu skulle konkret handling på bordet, og det blev også erkendt, at man kunne have haft mere fokus på problemet for flere år siden.

Riv forside april 201604

25. april 2015 satte Hjerting Posten fokus på problemet med overløb, som risikerer at plante røde flag ved den nye Esbjerg Strand langt ind i fremtiden – siden er der sket alt for lidt, mener Sædding-Fovrfeld Lokalråd.

(klik på billedet overfor for at læse artiklen fra 2015)

Men hos Sædding Fovrfeld Lokalråd er man ikke just imponeret over udviklingen siden da.

”Det er vi absolut ikke. Man kan sige, at der er jo ikke sket noget som helst,” siger formanden for lokalrådet, Holger Schrøder.

”Det mest opløftende var jo, at vi fik flyttet Fourfeld Bæk fra visionsplan til spildevandsplan, som giver mere handling. Dermed har lokalrådet mulighed for hele tiden at presse på for flere forbedringer.”

 

Ikke tempo nok

Overløbsproblemet var et vigtigt tema i formandens beretning på lokalrådets generalforsamling. Hans kritik skal ses i lyset af, at han selv har 24 års erfaring fra kommunalpolitik som medlem af byrådet for Socialdemokraterne. Dermed kender han også de politiske processer og hastigheden eller mangel på samme. Alligevel undrer han sig over, at der ikke sættes mere handling bag ordene.

”Der er ikke tempo nok i det. Man kan lige så godt indse, at fremtiden bringer mere vand med sig, så problematikken vil bare blive større og større og større,” påpeger Holger Schrøder.

Men den nye helhedsplan for Fourfeld Ådal er vel tegn på mere politisk fokus?

”Absolut ja – det må vi give dem. Det er vi rigtigt godt tilfreds med. Så får vi en sammenhæng og et stisystem, der hænger sammen med det øvrige Esbjerg. Det bliver helt fantastisk,” anerkender lokalrådsformanden.

”Men når jeg siger, der ikke er sket noget som helst, så er det jo fordi, de kun har forlagt Fourfeld Bæk 300 meter ved Esbjerg Strand. Så vidt jeg erindrer, blev der stillet i udsigt, at man ville investere 20-22 mio. kr. i forbedringer, der kunne tage det værste her og nu, men det er der ikke rigtigt sket noget med,” siger Holger Schrøder.

Han vil nu bringe sagen op igen 11. maj, når lokalrådet har foretræde for kommunens økonomiudvalg.

 

Vigtigt forarbejde

Formanden for Plan- og Miljøudvalget mener, at man det forgange år er blevet klogere på problemstillingen.

”Vores fokus på Fourfeld Bæk er jo også tænkt ind i helhedsplanen. Det er også derfor, der er behov for meget snarligt at sætte gang i separering af overflade- og kloakvand, og måske kan vi i samarbejde med Din Forsyning få fremrykket investeringer,” siger udvalgsformand John Snedker (S).

Er der reelt sket noget det sidste år?

”Ja, det er der. Siden vi vedtog spildevandsplanen, er der lavet forskellig planlægning, hvor fokus på Fourfeld Bæk er centralt,” lyder svaret.

“Så ja – der er sket noget. Jeg har forståelse for, at man ikke kan se noget synligt endnu, men det er faktisk meget vigtigt, at forarbejdet bliver lavet rigtigt, så vi får brugt pengene rigtigt med den bedste virkning. Det er jo ikke ’bare lige’ at løse det her,” understreger John Snedker.

 

Der arbejdes hårdt

Er du selv tilfreds med tempoet?

”Som folkevalgt politiker er jeg jo også den, der gerne så, at det gik hurtigere. Når man kommer ind i materien, opdager man jo, at tingene er ret komplicerede. Helt ærligt – jeg kunne da godt tænke mig, at det gik hurtigere, men jeg kan se, at der arbejdes hårdt i alle instanser. Og jeg enig med alle dem, der synes, at det kun kan gå for langsomt.”

 

Læs også artiklen: Store ambitioner i ny helhedsplan for Fourfeld Ådal

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top