Døren på klem for beach volley bane på Sædding Strand

NATURBESKYTTELSE – Foreløbig er der givet afslag på at tillade en ny beach volley bane nedenfor ’De Hvide Mænd’ ved Sædding Strand, men Kystdirektoratet åbner nu døren på klem.

Direkte adspurgt om det ville ændre sagen, hvis anlægget tages ind om efteråret, lyder svaret således fra sagsbehandleren:

”Det kan jeg ikke svare på her på stående fod, men vi har i andre sager givet dispensation til anlæg, der kan tages ned. Og placeringen kan vi også gå ind og kigge på,” siger Karin Jølk Ravn-Jonsen fra Kystdirektoratets afdeling for Søterritoriet.

Som udgangspunkt er det forbudt at lave beach volley baner og andre faste anlæg på stranden, så det kræver en dispensation, også på f.eks. Hjerting Strand.

Hjerting må godt

Er du bekendt med, at der findes beach volley-anlæg og en række andre anlæg på Hjerting Strand?

”Ja, men jeg kender ikke området i detaljer.”

Hvad er forskellen, siden Hjerting fik dispensation?

”Der må jeg sige lige ud, at jeg kender ikke baggrunden for det i sin tid. Men der ligger selvfølgelig en dispensation, så det er efter reglerne. Generelt vil det f.eks. afhænge af, hvor brugt stranden er i forvejen,” forklarer Karin Jølk Ravn-Jonsen .

I Hjerting spiller det måske også ind, at der er tale om et område med mere bymæssigt præg end det mere naturprægede område ved Sædding Strand.

Men hvis der kommer et revideret forslag, vil I så være åbne for at kigge på det igen?

”Det vil vi være, ja.”

Esbjerg Kommune bakker op om det oprindelige projekt, og udvalgsformand Anders Kronborg har nu henvendt sig til miljøministeren om sagen.

Tekst:

Relaterede artikler

Top