Bred opbakning til plan for genfødsel af Sædding Centret

Planerne om nye boliger til delvis finansiering af fremtidsplanen får en foreløbig positiv modtagelse hos kommunen og både lejere og ejere er optimister

DETAILHANDEL –Der er lang vej endnu, men også opbakning hele vejen rundt til de centrale elementer. Sådan er status for den store fremtidsplan for Sædding Centret, der arbejdes intenst på som omtalt i sidste udgave af Hjerting Posten.

Et led i planen er byggeri af boliger i den vestlige ende af området, hvor der kan etableres lejligheder med flot udsigt over Ho Bugt.

”Det indgår i hvert fald i overvejelserne,” siger direktør Mads Dam Jensen fra ejendomsselskabet Bangs Gård A/S, der ejer Sædding Centret sammen med Coop, og nu for første gang bekræfter arbejdet med fremtidsplanen.

”Uanset hvordan man vender og drejer projektet, så er det jo et attraktivt område og en højt beliggende grund,” siger han med henvisning til mulighederne.

Forvaltningen hos Esbjerg Kommune har fået en foreløbig orientering om planerne og har tilsvarende foreløbigt og uformelt nikket ja til, at projektet med boliger ikke er skudt helt ved siden af.

Der er dog endnu ikke tale om en egentlig sagsbehandling, og sagen er derfor heller ikke drøftet politisk.

”Men selvfølgelig har vi en vision om, at der skal være et handelssliv i så stort et byområde som Sædding. Det er jo på størrelse med mange danske provinsbyer, så her bør også være basis for udvalgsvarehandel og ikke kun dagligvarer,” siger formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S).

”Jeg er som udvalgsformand blevet orienteret om de visioner og planer, de har, men det er ikke noget, der på nuværende tidspunkt er blevet formelt forelagt det politiske niveau. Jeg vil tro, at der er den dialog, som der formentlig altid er mellem investorer og forvaltning om, hvorvidt det her er noget, der kunne tænkes fremmet i forhold til de overordnede visioner for området, som kommunen har. Det er for tidligt, at jeg udtaler mig som politiker om det endnu. Men dét, jeg har læst mig til i Hjerting Posten, synes jeg er nogle spændende ting, som godt kunne tænkes ind i planstrategien for området – sagt helt overordnet,” understreger John Snedker.

Hos Coop-koncernen er man som tidligere omtalt ’aktiv medspiller’ i en løsning for fremtiden sammen med Bangs Gård, og meldingen er, at samtlige lejere ser positivt afventende på planerne.

Det samme gælder formanden for centerforeningen, urmager Michael Ørfjell fra Ørfjell Ure, Guld & Sølv, som ikke er lejer, men selv ejer sin butik på 120 kvm.

Spørgsmålet er så, hvornår der sker noget konkret med et udspil.

”Vi har besluttet, at vi ikke offentliggør noget, før vi har noget håndfast – vi roder lidt rundt med nogle tegninger lige nu,” oplyser Mads Dam Jensen, som også holder de foreløbige skitser tæt til kroppen.

”Ellers får vi først en debat ud fra noget, hvor det ikke nødvendigvis er dér, vi ender. Men selvfølgelig har vi dialog med alle dem, der er involveret i det her projekt.”

Hvad er jeres tidshorisont?

”Dér vil jeg heller ikke gå ud og love noget, før det er sikkert.”

Kommer der eksterne investorer ind?

”Det ved vi ikke for nuværende,” siger Mads Dam Jensen.

Indgår der andre dagligvareoperatører i planerne – udover eller i stedet for Coop?

”Det kan jeg ikke udtale mig om – her har jeg et hensyn at tage til min samarbejdspartner. Men vi vil gerne melde ud, når vi har noget troværdigt.”

Fremtidsvision for området åbner for højt boligbyggeri

”Byfortætning og højt byggeri”. Sådan lyder den overordnede vision for det centrale Sædding i oplægget til Esbjerg Byplan, der blev offentliggjort i oktober 2015.

”Det handler simpelthen om, hvad man kunne gøre, hvis man skulle udvikle området,” forklarede arkitekt Jan Ove Petersen fra Esbjerg Kommune dengang til Hjerting Posten.

”Det er jo også et signal til developere og andre, som måtte ønske at investere i området, at vi ikke er naive i forhold til udviklingen. Overskriften er at gentænke,” uddybede han om fremtidsplanen.

Og de nye planer for genfødsel af Sædding Centret flugter fint med den overordnede vision for området.

”Det kan jeg bestemt bekræfte. Meget af det her ligger i tråd med det, vi gerne vil, og derfor synes jeg, det er spændende,” siger udvalgsformand John Snedker, Plan & Miljøudvalget.

”Sædding er jo i sig selv et attraktivt område og f.eks. noget beboelse på det her sted vil også være attraktivt. Man skal jo ikke ret langt op, før man har en fantastisk udsigt. Hvis det kan kombineres med både dagligvarer og udvalgsvarehandel for et større område, så vil det være fint.”

 

Tekst:

Relaterede artikler

Der er lukket for kommentarer.

Top