Afgørelse om Hjerting Bycenter trækker ud til efter sommer

DETAILHANDEL – Ejerne af Hjerting Bycenter må sandsynligvis vente til efter sommer med en politisk afgørelse om tilladelse til en ny og større dagligvarebutik på 3.300 kvm.

Som omtalt i Hjerting Posten i april har ejerne, Villemoes Holdning ApS bedt om tilladelse til at gå ud over den normale maksimalstørrelse på 2.000 kvm, der er gældende for et lokalcenter, for at kunne tiltrække et ’full size’ supermarked.

Plan og Miljøudvalget er umiddelbart positivt stemt for at give tilladelse, men det kræver en detailhandelsanalyse for området med opfyldelse af fire krav. Der blev samtidig lavet en ekstra, politisk understregning af, at der skal ’tages højde for Sædding Centret’.

Ifølge direktør Peter Villemoes fra Villemoes Holding er analysen færdig og afleveret til kommunen. Her er den dog i skrivende stund ikke nået gennem den forvaltningsmæssige behandling, oplyser udvalgsformanden.

”Umiddelbart er vi ikke bekendt med, at den er kommet fra Hjerting Bycenter endnu,” siger John Snedker (S), formand for Plan og Miljø.

Til gengæld er behandlingen af den tilsvarende analyse for Sædding Centret kommet forholdsvis langt. I Sædding er situationen den, at man også satser på at tiltrække et stort supermarked, og for begge centre er det vitalt at få et nyt, stort trækplaster.

Selvom Sædding Centret er lykkedes med at bevare sin status som områdecenter – hvor man må have større butikker end i et lokalcenter – så har man stadig brug for visse dispensationer, forklarer udvalgsformanden.

”Det ser ud til, at sagen om Sædding Centret vil komme op på et af de kommende møder, og vi forventer – afhængig af tilbagemeldingen fra Hjerting Bycenter – at deres sag vil blive behandlet indenfor et par måneder,” siger John Snedker.

”Vi er stadig politisk indstillet på, at Sædding skal bevare sin status som områdecenter, men der kan være nogle issues i forhold til, hvor store butikker, de må lave. Derfor vurderer vi også det her forvaltningsmæssigt og politisk ud fra en helhedsbetragtning,”
lyder det fra formanden.”

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top