Ændret planlov kan åbne for helt nye udstykninger

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (t.v.) besigtigede i august sidste år området i det nordlige Hjerting i selskab med MF Carl Holst (i midten) og borgmester Johnny Søtrup sammen med kommunens topfolk.

UDSTYKNINGER – Den nye politiske aftale om modernisering af planloven kan både give gennembrud for et gammelt ønske og åbne for helt nye udstykninger i 6710.

Kystnærhedszonen, der pålægger særlige hensyn til naturen, når der bygges indenfor tre km fra kysterne, fastholdes i den nye aftale. Men der åbnes for nye udviklingsområder indenfor zonen, hvor de første af dem udpeges til næste år.

 

Den er hjemme

Esbjerg Kommune har gennem flere år forsøgt at få tilladelse til nye udstykninger i den nordlige ende af Hjerting, og det regnes nu for sikkert blandt de involverede politikere, at den tilladelse nu kommer i hus.

”Som jeg ser aftalen, så er der nu mulighed for at Esbjerg hurtigt kan komme videre,” siger medlem af Folketinget, Carl Holst (V),
der er valgt i Esbjerg.

Den forhenværende forsvarsminister har – blandt sine andre kampe – kæmpet for tilladelse til Hjerting-udstykningen, og i august sidste år var han således på besigtigelse sammen med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og borgmester Johnny Søtrup (V).

 

Hjerting som eksempel

”Der lægges op til i aftaleteksten, at man kan genfremsende sine ansøgninger, og så vil man være lydhør og lave planlovstillæg, hvor det er åbenbart, at det er fornuftigt i forhold til eksisterende byggeri. Det synes jeg roligt, man kan sige, at det er i det her tilfælde i Hjerting. Det er jo også derfor, det er blevet brugt som eksempel på, hvor rigid og væksthæmmende, det her været med den hidtidige administration af planloven,” påpeger Carl Holst.

På rådhuset ser man også lyst på mulighederne for at kunne udstykke flere attraktive grunde nu med basis i den nye aftale.

”Troels Lund Poulsen havde jo efterlyst eksempler på noget, vi havde bøvlet med. Og han mente jo ved den lejlighed, da vi beså området, at det var et oplagt eksempel på noget, der burde kunne lade sig gøre,” siger borgmester Johnny Søtrup (V).

 

Flere udstykninger?

”Nu genfremsender vi så, når den nye runde ansøgninger om nye udviklingsområder går i gang, og min forhåbning er jo så, at det kan lykkes nu. Vi synes jo, at den ønskede udstykning er en naturlig arrondering, som det hedder, af Hjerting og har haft svært ved at se argumenterne for, at vi ikke skulle have lov.

Har I andre udstykninger i kikkerten nu, hvor der åbnes for nye udviklingsområder?

”Det vil vi så lige kigge på, om der kunne være, og nu har vi lidt tid at arbejde på. Vi ved jo, at Hjerting er meget efterspurgt, så vi vil gerne have flere ’varer på hylderne’ i arbejdet med at tiltrække nye borgere,”lyder det fra borgmesteren.

En tilsvarende melding kommer fra den socialdemokratiske førstemand i byrådet, formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker (S). Han støtter også den konkrete udstykning i Hjerting, og vil være åben for at undersøge eventuelle andre muligheder, hvor en udstykning kan ske i respekt for naturen.

 

Først efter valget

Den side af sagen kan dog trække ud, lyder det fra erhvervs- og vækstministeren.

”Realistisk set er det nok de nye kommunalbestyrelser (efter valget i november 2017, red.), der kommer til at ansøge om det,” siger Troels Lund Poulsen, da vi fanger ham til en kort snak i anden anledning i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.

Han kan udmærket huske forholdene fra besøget i Hjerting, som har været direkte nævnt i materialet.

”I Hjerting er der jo tale om at ’opfylde et hul’ og ikke om helt nye områder, så det er også et godt eksempel på, hvad vi gerne vil med den nye planlov,”
siger ministeren.

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top