Ny centerstatus åbner for ‘full size’ supermarked i Hjerting

Hele artiklen i PDF-format

DETAILHANDEL – Først var det helt umuligt af hensyn til handelslivet i centrum – selvom den ønskede detailanalyse faktisk viste det modsatte.

Men nu har Esbjerg Kommunes planforvaltning ændret holdning, så der alligevel er plads til et nyt, ’fullsize’ supermarked i Hjerting på 3.500 kvm.

Det sker ved hjælp af en ny centerstruktur for Esbjergs detailhandel, så Hjerting fremover får status af bydelscenter på linje med Sædding og Storegade i Østerbyen samt evt. Strandbygade.

Bydelscentre har nemlig mulighed for at etablere butikker på op 3.500 kvm ifølge planloven. Den nye status kræver dog ændring af kommuneplanen i næste udgave ultimo 2017.

”Fra politisk hold ønsker vi at understøtte en detailstruktur, hvor borgerne skal have mulighed for at købe uden brug af bil, og vi ønsker også at styrke bylivet i centrum af Esbjerg,” siger formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S).

 

En god helhedsløsning

”Samtidig kan vi også se, at der sker nogle ændringer i detailmarkedet, og f.eks. Hjerting udvikler sig med flere udstykninger i hele området, som er populært for ny bosætning. Så nu mener jeg, at vi har fundet en løsning, vi kan stå inde for i forhold til helheden og en god udvikling for hele Esbjergs detailhandel.”

De fire nye bydelscentre er forskellige og skal derfor udfylde forskellige roller, hedder det i forvaltningens indstilling til udvalget.

Bydelscentret i Sædding har en central beliggenhed i forhold til de to store bydele Sædding og Fourfeld og er desuden placeret ved Tarphagevej, en af Esbjergs store indfaldsveje.

Det nye bydelscenter i Hjerting begrundes med byens selvstændige karakter samt Hjertings placering langt fra Esbjergs bymidte.

Med status som bydelscentre er der dermed åbnet for det videre arbejde med store supermarkeder i både Sædding og Hjerting.

Noget tyder dog på, at planerne i Sædding Centret er knapt så fremskredne. Her oplyses ifølge forvaltningen, at ’projektet forsat er under udvikling, og planlægningen ønskes derfor ikke igangsat på nuværende tidspunkt.’

I Hjerting har man kun afventet den politiske beslutning, så her er man klar til at gå videre.

”Nu kigger vi på de muligheder, det her giver os. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der er den bedste løsning for Hjerting og kunderne,” siger direktør Frederik Villemoes fra Villemoes Holding A/S, der ejer Hjerting Bycenter.

 

Flere muligheder i spil

”Vi har god kontakt til interesserede aktører, og der er flere muligheder i spil. Det er et spørgsmål om, hvordan vi får det hele til at gå op – også i forhold til de bestående lejere.”

Bliver der fortsat plads til dem i det nye setup?

”Vi skal selvfølgelig tage hånd om dem og tage højde for deres ønsker. Jeg så gerne, at det hele gik op i en højere enhed, og de har jo også nogle rettigheder,” siger Frederik Villemoes uden ligefrem at love for meget.

Rent praktisk kan Villemoes nu gå videre med projektering og planlægning for den nye udgave af Hjerting Bycenter.

Den egentlige byggestart skal dog afvente den nye kommuneplan i 2017, men alt det forberedende arbejde med planlægning og byggetilladelse kan gå i gang nu, oplyser Esbjerg Kommunes planchef Peter Bagge.

 

Mulig byggestart i 2017

Kan I så være klar til byggestart ved udgangen af 2017?
”Det kunne man godt forestille sig,” siger Frederik Villemoes.

Og folk kan være klar med indkøbsvognen i 2018?
”Det ville da være herligt!”

Snakker vi et rigtigt supermarked og ikke en forvokset discountbutik?
”Jeg vil helst ikke sætte type på, men et supermarked er oplagt og selvfølgelig en af de ting, vi arbejder med.”

Læs også artiklen: Kommunal kovending giver god plads

Læs også leder: Kunsten at vende en ko

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top