To veje ved Guldager får ny status som 2 minus 1 veje

To strækninger i 6710 ændrer snart status fra almindelig vej til at blive 2 minus 1 veje

Hent hele artiklen som PDF her

TRAFIKALT – Vejtypen 2 minus 1 dukker snart op syv steder i kommunen. To af vejene er i vort område, idet den dukke op på en strækning på 425 meter langs Guldager Stationsvej fra byskiltet og til Guldager Naturskole, Myrthue. Præstemarksvej vil få tilført 2 minus 1 vej på cirka 550 meter fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter.
Økonomi er afgørende
En fortsættelse af 2 minus 1 vejen til Hjerting Stien, afhænger af om der kan findes økonomi til en mindre vejudvidelse, der er nødvendig for at vejen er bred nok, oplyser Esbjerg Kommune.

På disse to strækninger ved Guldager kommer der 2 minus 1 veje, oplyser Esbjerg Kommune. Vejene kræver ny kørsel.

På disse strækninger kommer der 2 minus 1 veje, oplyser Esbjerg Kommune. Vejene kræver ny kørsel.

Når en vej bliver til en 2 minus 1 vej fjernes de to velkendte vejbaner, som leder trafikken i hver sin kørselsretning. I stedet laves der én kørebane midt på vejen, som markeres med brede stiplede linjer i hver side af vejen. Dermed skabes der områder i vejkanten, som de bløde trafikanter skal bruge.
”2 minus 1 vejtypen fungerer godt på mindre befærdede veje, hvor mange cyklister også færdes, og det er et godt og sikkert alternativ til en cykelsti. Er man ikke vant til at bruge vejtypen, skal man lige vænne sig til at køre efter de nye forhold, hvor lavere hastighed og en hensyntagen til andre trafikanter er centralt for, at vejforløbet virker optimalt,” siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.
”Man kan hurtigt spotte en 2 minus 1 vej. De brede kantlinjer i hver side af vejen fortæller, at der her er mere plads til de bløde trafikanter. Bilisterne skal deles om pladsen, og kan trække ud over kantlinjerne, når der kommer modkørende,” uddyber Søren Heide Lambertsen.
Sådan kører du på vejen
Sådan kører du i bil på en 2 minus 1 vej: Kør på midten af vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Sæt farten ned, så du kan nå at reagere i god tid på modkørende. Vær opmærksom på cyklister og fodgængere – især hvis du skal passere en modkørende bilist.
Sådan cykler du langs en 2 minus 1 vej: Kør på kantbanen, som du ville køre på enhver anden vej, men vær opmærksom på, at du skal dele området med andre trafikanter. Sæt farten ned, hvis du skal passere en fodgænger, der går på kantbanen.
Fanø har længe haft en lang vej af denne type, Vestervejen. Her er problemet mest, at fodgængerne går i store grupper, både med ryggen til trafikken og med front mod trafikken.
-fina

Tekst:

Relaterede artikler

Top