Sjusket notat fra kommunens forvaltning

Hele artiklen i PDF-format

FORVALTNING – Hvis 7 pct. nedgang for butikkerne i Sædding pga. af et supermarked i Hjerting er ’bekymrende’ – er 11 pct. fald fra et tilsvarende supermarked i Sædding så ikke endnu værre?

Har købmanden på Sdr. Tobølvej i Hjerting ’flere gange været tæt på lukning’?

Har Coop’s overordnede strategiskifte – som i sin tid nedgraderede butikken på Havborgvej fra supermarked til discountbutik – noget at gøre med de nuværende og fremtidige lokale markedsforhold?

Og hvis nogle af analyseresultaterne fra branchens største ekspertise ’kan diskuteres’, kan man så bruge resten? Kan man i øvrigt plukke frit fra de resultater, men helst vil bruge?

 

Vej- eller vildledning?

Det er nogle af de spørgsmål, der står tilbage efter gennemlæsning af et notat fra Kommune- & Byplan forvaltningen, der ellers skulle gøre politikerne klogere. Dels på de to nye detailanalyser, dels på andre forhold af relevans for beslutning om et nyt supermarked i Sædding eller Hjerting eller begge steder.

Hent notatet her

Den slags notater bruges normalt som en komprimeret fremstilling, der samler hovedfacts og konklusioner fra et større materiale til støtte for politikernes beslutning.

Foreløbig ser det dog ud til, at politikerne får mere vildledning end vejledning i notatet, og det er tilsyneladende også medvirkende årsag til, at sagen er udsat.

Afklarende møde

Hjerting Posten har gennemgået notatet i forhold til de to detailanalyser og haft et møde med penneføreren for at få afklaret en række spørgsmål. Efter nøje overvejelse har vi besluttet at anonymisere den menige medarbejder bag notatet.

Det sker ud fra en betragtning om, at vedkommendes person ikke er vigtig for selve sagen, og at medarbejderen i forvejen næppe høster megen ros for indholdet.

Desuden er ressourcemangel og forældet datamateriale tilsyneladende også en del af problemet.

 

Købmand i knibe?

I et centralt afsnit konkluderer notatet bl.a. at ’det er bekymrende’, at et stort supermarked i Hjerting vil medføre et omsætningsfald på syv pct. i Sædding, ligesom analysens vurdering af, at de øvrige butikker i Hjerting kan overleve et omsætningsfald på 20 pct., ’kan diskuteres’.

Riv sag+07+bilag+01 side 4

Det sker bl.a. på baggrund af, at butikken på Sdr. Tobølvej ’flere gange har været tæt på lukning’, som der skrives.

Men det nævnes ikke i notatet, at etablering af supermarked i Sædding vil medføre et 11 pct. fald hos de øvrige detailvarebutikker i Sædding-området, så det ’ikke kan udelukkes’, at en enkelt butik må lukke.

Riv sag+07+bilag+06 14

Elementer fra analysen

”De her to analyser har sat skub i en proces, vi skulle have kigget på alligevel. Det er elementer fra analysen, der kan give den information – det er det, vi har trukket frem. Og der er jo aldrig plads til at tage hele analysen med,” lyder det fra forfatteren bag forvaltningens notat.

Riv sag+07+bilag+04 4

Men de 7 pct. fald er jo hentet fra analysen, og det er de 11 pct. også?

”Joe – det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på,” siger medarbejderen.

”Det skal vi lige dykke ned i først – så skal vi tilbage til analyserne,” lyder det fra kontorchef Morten Harder Hougaard, der også deltager i mødet.

 

Analyse til debat

Hvorfor ’kan det diskuteres’, at et 20 pct. fald for øvrige butikker i Hjerting ikke vil medføre lukning, når det nu er eksperternes analyse?

”Jamen, der er jo blevet lukket nogle forretninger i Hjerting. De starter jo med at ville lave en SuperBrugsen på Havborgvej, som blev nedgraderet til en Fakta, og det må jo være en eller anden overvejelse fra Coops side. Det er sådan en fornemmelse af, at der lukker en Fakta oppe i centret, fordi der åbner en Netto – der er noget bevægelse rundt i systemet.”
Ude på kanten

”Og så tænker man, at hvis butikker der ligger deroppe får et 20 pct. fald, så er der nogle, der vil overveje fremtiden,” lyder det fra medarbejderen.

”Det er jo noget, vi gerne vil diskutere, og det er jo ikke fakta. Det er mere sådan noget med, at vi har et antal butikker, og jeg har jo ingen anelse om, hvor langt de er ude på kanten. Jeg kan bare se, at der er nogle, der lukker, når andre åbner. Det tyder jo ikke på, at de kan leve ved siden af hinanden. Det er så et udsagn, som vi går ind og diskuterer”.

Så kan hele den dyre analyse vel diskuteres – hvorfor lige tage det her punkt ud?

(Lang tavshed)
”Der står jo sådan, at det tvivler vi på og vil gerne vide noget mere om,” siger kontorchefen til sidst.

Har det også sammenhæng med notatets oplysning om butikken på Sdr. Tobølvej?

”Ja, det har at gøre med, hvor stærke de er – tåler de 20 pct. omsætningsfald,” siger medarbejderen.

 

Rystet købmand

Købmand Klaus Moltesen Kristensen fra den nævnte købmandsbutik – der nu er en Rema 1000 – oplyser, at han aldrig har været tæt på lukning eller i kontakt med forvaltningen på noget tidspunkt.

Forevist notatet er han dybt rystet over, at den slags kan ske, men kommunens medarbejder kan ikke hjælpe med opklaring.

Hvad er din kilde til oplysningen om, at butikken ’flere gange har været tæt på lukning’?

(Ryster på hovedet) ”Altså de er jo i hvert fald… de har jo hvert fald været en butik i bevægelse – der er sket noget i området.”

En butik i bevægelse?

”Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det.”

Oplysningen er vel kommet et sted fra?

(Lang tavshed) ”Det kan jeg ikke sådan svare på.”

Det her notat indgår i et politisk beslutningsgrundlag, så det er vel ikke noget, du bare har fundet på?

”Neej, det er jo sådan en, kan man sige – altså…Problemet er, at vi ikke snakker så meget om Hjerting, men om centerstruktur i det her papir.”

 

En snak på gangen

Du snakker jo netop om Hjerting her – om en konkret butik?

”Ja. Vi har jo fået lavet nogle detailhandelsanalyser før, og jeg forestiller mig, at det har været i en snak med ICP tidligere. Men det er svært at sige, for vi er jo flere, der sidder og skriver, så det er også en snak om, hvad er det for en udvikling, der foregår, hvor vi snakker med hinanden rundt på gangen, såe…”

Vil det sige, at de her oplysninger baserer sig på en snak på gangen?

”Jamen det gør rigtig meget af vores papir. Der sidder jo folk, som ved forskelligt, så vi snakker jo vildt meget sammen, når vi laver et papir som det her.”

Hvis nogen skulle tænke, at notatet er skrevet med politisk ført hånd, hvad siger I så?

”Det er jo ikke sådan, vi arbejder. Vi er forvaltning, og som forvaltning arbejder vi på bedste vis med at give dem et validt beslutningsgrundlag,” siger Morten Harder Hougaard.

Er det her notat lavet på bedste vis?

”Det mener vi jo. Men vi kan også forstå, at man fra udvalgsside gerne vil have, at vi går et spadestik dybere, og det gør vi så.”

Læs også artiklen “Nye detailanalyser giver politisk hovedbrud”

Læs også vores leder: “Baglæns købmandsregning”

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top