Planter nye træer i Hjerting og Guldager

Projekt trivsel skydes i gang med træplantning den 3. november i blandt andet Guldager og Hjerting

Hent artiklen som PDF her

BYFORGRØNNELSE – Foreningen NaturSydVest og Esbjerg Kommune har indledt et samarbejde, Projekt trivsel, om udplantning af godt 3000 buske og træer i kommunen, heraf cirka 600 i Hjerting.
”Alle de buske og træer vi planter er hårdføre og hjemmehørende i Danmark og er derudover udvalgt efter, at der er pollen og nektar til blandt andet bier, biller og sommerfugle, at der er bær og redesteder til fuglene, samt at dyr, såsom harer og pindsvin, har skjulesteder. Buske og træer skaber mere liv og er rigtig gode for biodiversiteten i byerne,” udtaler biolog og formand for NaturSydVest Carsten Mathiesen, der er initiativtager til samarbejdet.
”Buske og træer har mange andre kvaliteter. De er effektive til at opsamle kuldioxid og partikler fra luften samt er naturlige lægivere og støjdæmpere. Og ikke mindst forskønner de og kan bringe glæde og velvære, og så er det tilladt at plukke lidt ribs, solbær, hindbær, kirsebær med mere fra de udplantede træer og buske som sund velsmagende snack. Buske og træer handler om trivsel for både dyr, fugle og mennesker,” tilføjer han.
Udplantningen af buskene og træerne vil starte onsdag den 3. november ved hjørnet af Grundtvigs Alle og Darumvej, tæt på Lergravsparken. Her vil de første 250 buske og træer blive ’stiklet’ i jorden, bistået af blandt andre medlemmer af NaturSydVest og elever fra 4. A på Danmarksgades skole med taler af udvalgsformand Søren Heide Lambertsen og af NaturSydVest.
Herefter kommer turen til Hjerting og Guldager i Esbjerg. I Hjerting vil der i november blive udplantet 600 buske og træer, og det vil finde sted i den grønne kile ved Hjertingstien og Duevænget. Her kommer de udplantede buske og træer til at gøre selskab med de to blomsterbånd af vilde engblomster, Esbjerg Kommune i sommers udsåede i kilen, som et led i at øge biodiversiteten i kommunen.
”Vi er i NaturSydVest meget glade for den velvilje, imødekommenhed og professionalisme vi har mødt hele vejen op i samarbejdet med Esbjerg Kommune med det fælles mål at få mere natur ind i bl.a. byerne samt øge den biologiske mangfoldighed. Det er rigtig rart at gøre noget konkret og ikke bare snakke om det”, slutter Carsten Mathiesen.
-fina

NaturSydVest

Foreningen NaturSydVest blev stiftet i 1951 under navnet Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland. NaturSydVest afholder cirka 16 arrangementer om året fordelt på ture, foredrag og naturforvaltning og har egen hjemmeside, http://natursydvest.dk/
Følgende 14 slags buske og træer udplantes: Ribs, solbær, hindbær, blågrøn rose, rød kornel, æble-rose, tørst, fugle-kirsebær, hyld, hassel, vildæble, hvidtjørn, almindelig røn og almindelig hæg.
Buskene og træerne udplantes som busketter. Esbjerg Kommune har udpeget følgende tre steder i Esbjerg, hvor der i alt udplantes 1600 buske og træer, som fordeles på: 250 styk på hjørnet af Grundtvigs Allé og Darumvej. 750 styk ved Guldagergårdsvej. 600 styk i naturkilen ved Hjertingstien og Duevænget. De resterende udplantes i Ribe, Bramming og Egebæk-Hviding.

Tekst:
Top