Opstart af egen virksomhed

Spørgsmål:

Flere vil gerne vide lidt om virksomhedsstruktur, hæftelse, og hvad der skaber en succesfuld iværksætter?

Svar:

Grundlæggende skal en succesfuld iværksætter have styr på tre ting: Forretningsplanen, likviditeten og formalia, herunder juraen, virksomhedsstrukturen, bogholderiet og aftalerne. I dette indlæg vil jeg komme ind på virksomhedsstrukturen og aftalerne.

Overordnet skelnes der mellem selskaber med begrænset hæftelse (kaldet kapitalselskaber), dvs.aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og iværksætterselskaber (IVS), og mellem virksomheder med personlig hæftelse, dvs. enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S) (kaldet personlig drevne virksomheder).

Den begrænsede hæftelse betyder, at en ejer alene hæfter med det beløb, han har indskudt i selskabet. Går selskabet konkurs, kan selskabets kreditorer ikke få del i ejerens private aktiver.

Den personlige hæftelse medfører, at en ejer over for kreditorerne hæfter med alt, hvad han ejer.

Stiftelse af et A/S kræver et indskud på kr. 500.000, mens indskudskravet for et ApS og et IVS er henholdsvis kr. 50.000 og kr. 1. Der er intet indskudskrav ved personlig drevne virksomheder. En ejer af en personlig drevet virksomhed kan også fradrage underskud i virksomheden i den personlige indkomst, hvilket ikke er muligt ved kapitalselskaber.

 

Aftal internt

Når man driver virksomhed, skal der være styr på aftalerne udadtil – dvs. aftaler med leverandører, kunder, bank mv. Lige så vigtigt er det dog, at der også er styr på aftalerne indadtil – dvs. aftalerne indbyrdes, hvis der er flere ejere og hvis der er ansatte i virksomheden.

Indholdet af en ansættelseskontrakt er lovbestemt og skal følge disse regler.

Ejerne kan udfærdige en ejeraftale. I en ejeraftale kan det bestemmes, hvad der skal ske, hvis den ene ejer f.eks. dør, skal skilles eller ikke længere ønsker at være medejer – eller (det utænkelige):

Hvad skal der ske, hvis ejerne bliver uvenner og ikke længere kan drive virksomhed sammen? En ejeraftale er således ejernes forsikring, hvis tingene ikke går som forventet. Man siger ofte, at en god ejeraftale aldrig kommer op af skuffen, da ejerne allerede kender spillereglerne, hvis den uventede situation skulle opstå.

Der er således flere overvejelser, en iværksætter skal gøre sig – og valg af virksomhedsform er bestemt én af dem.

Med venlig hilsen
Advokat Stefan Nielsen

Advokatfirmaet
Thuesen, Bødker & Jæger

brevkasse@tblaw.dk

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top