Områdecenter Bytoften udbygges for 35 mio.

PLEJEBOLIGER – 24 nye boliger skal stå klar på Områdecenter Bytoften i Hjerting ved udgangen af 2017 som led i en større rokade på ældreområdet.

Med den nye budgetaftale for 2016-2019 skal der ske en omlægning til færre og større plejecentre.

Det betyder bl.a. lukning af de 21 plejeboliger i det nærliggende Lokalcenter Strandgården på Hjerting Strandvej.

 

Måske bygges ovenpå

Planen er at samle kræfterne og lave generel effektivisering, og for at få kabalen til at gå op, skal der altså etableres 24 nye boliger på Bytoften.

Her er der i forvejen fyldt godt op på grunden efter flere tilbygninger, så den nye udvidelse vil overskride byggeprocenten og kræver derfor en ændring af lokalplanen.

I første omgang indstiller Teknik og Miljøudvalget, at der bevilges 2,5 mio. kr. til forundersøgelse af de praktiske og tekniske muligheder for udbygningen. Blandt andet skal et såkaldt førsyn afklare, hvilke muligheder der er for at bygge ovenpå de eksisterende bygninger.

 

1,5 mio. per bolig

Som et led i processen skal det også undersøges, hvordan man forholder sig til de nuværende beboere under byggeriet. De eksisterende køkkenfaciliteter vurderes at være nok til at mætte flere munde, og det skal afklares, om de øvrige servicefaciliteter er tilstrækkelige.

Prisen per ny bolig vurderes at ligge på knap 1,5 mio. kr., så den samlede investering løber op i 35,7 mio. kr.

 

 

Nyt plejecenter i Gjesing

PrintUltimo 2018 skal helt nyt plejecenter stå klar ved Krebsestien i Gjesing ned til Fourfelt Ådal med helt op til 100 pladser.

Det stort anlagte projekt, som kaldes ’Fremtidens Ældreby’, kræver ny lokalplan og ændret kommune-plan for området. Driften finansieres ved at lukke plejecentre i Gjesing Midtby og Højvangshaven.

Boligdelen forventes at koste 85,7 mio. kr. og hertil kommer en centerdel til 26 mio. kr., så den samlede anlægsinvestering løber op i 111,7 mio. kr.

Foreløbig skal der bevilges en mio. kr. til foru­nder­søgelser i 2016.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top