Nye penthouse-lejligheder ved Tarphagevej i høring

Ejendommen med indkørsel fra Granly Allé skal have en ny etage bygget ovenpå med penthouse-lejligheder og tagterrasser.

LEJLIGHEDER – Spændende lejligheder står ikke ligefrem i kø på boligmarkedet i vores område, men der kan snart være op til 10 nye penthouse-lejligheder på vej ved Tarphagevej.

Som beskrevet i Hjerting Posten i juni sidste år, arbejder firmaet Interhomes sammen med ejerforeningen i ejendommen fra 1970 på et projekt med en ekstra 4. etage samt renovering af facade på hele bygningen.

Facaden på hele den tre-etagers ejendom fra 1970 renoveres også, så den får et helt andet udtryk i forhold til nu.

Det kræver dog en ny lokalplan, fordi bebyggelsesprocenten stiger fra 46 til 58 pct., og Plan & Miljøudvalget har i dag sendt forslaget i offentlig høring frem til den 9. august.

Udvalget er enig i forvaltningens vurdering af, at højden kan øges med en ekstra etage til ca. 15 meter på netop denne placering.

Godkendelsen begrundes dels med muligheden for attraktive lejligheder i Sædding, dels med henvisning til, at bygningen er placeret så langt fra andet byggeri, at det ’ikke vil medføre væsentlige indbliksgener for hverken naboer beboere i lokalplanområdet’.

Der vil heller ikke ske ’væsentlig visuel påvirkning af kystlandskabet.´, lyder vurderingen.

Flere P-pladser

For at undgå parkering på de omliggende veje kræver den nye lokalplan, at der skal anlægges mindst én parkeringsbås pr. lejlighed.

Samtidig åbnes for ’mindre terrasser’ på taget. Det præciseres dog også, at tagterrassernes omfang ikke må have karakter af en ekstra etage, og Miljøstyrelsens støjgrænser skal overholdes.

Tekst:
Top