Nye detailanalyser giver politisk hovedbrud

Hele artiklen i PDF-format

DETAILHANDEL – Valget mellem et nyt, stort supermarked i enten Sædding eller Hjerting er tilsyneladende blevet sværere med de to nye analyser, som ellers skulle lette arbejdet for politikerne.

Samtidig er et politisk notat fra forvaltningen – der i bedste fald kan beskrives som ikke helt gennemarbejdet – med til at skabe yderligere forvirring frem for at udlægge teksten i de to analyser (læs mere her).

Derfor har politikerne nu sparket sagen til politisk hjørne for at være sikker på at træffe den rigtige beslutning på et sagligt grundlag. Og det sker på trods af, at de to nye analyser netop var udnævnt som de manglende brikker i beslutningsgrundlaget.

Hjerting Bycenter

Nej til Hjerting først

Som tidligere beskrevet i Hjerting Posten er ejerne af Sædding Centret og Hjerting Bycenter i kapløb om at tiltrække et nyt supermarked i fuld størrelse. Men det kræver en politisk godkendelse at etablere det i op til 3500 kvm som ønsket i Hjerting.

Beslutningen skal samtidig indtænkes i hele kommunens overordnede detailstruktur og vækststrategiens ambitioner om endnu mere byliv og såkaldt fortætning i centrum af Esbjerg.

Sagen blev behandlet på Plan & Miljøudvalgets møde 7. Juni. Her var forvaltningens indstilling, at Sædding Centret skal have tilladelse til et stort supermarked, mens Hjerting Bycenter ikke får samme mulighed. Politikerne valgte dog at udsætte beslutningen ’med henblik på nærmere undersøgelser’, som det hedder.

Sædding Centret”I princippet er sagen udsat, for vi synes, det er meget vigtigt, at vi i den her situation får truffet den rigtige beslutning. Foreløbig kan vi se, at der er lavet analyser for både Hjerting Bycenter og Sædding Centret, og det giver forskellige muligheder og begrænsninger,” siger formanden for Plan & Miljø, John Snedker (S).

Lille effekt i midtbyen

Det primære i kommunens overvejelser er hensynet til handel og liv i Esbjergs bymidte. Men her forudser de to analyser fra den anerkendte konsulentvirksomhed ICP A/S (Institut for Center-Planlægning), at påvirkningen bliver helt marginal.

Hjerting Bycenter analyse forside

Klik for at hente analysen

Midtbyens dagligvarebutikker vil under ét miste en enkelt og to pct. af omsætningen til nye supermarkeder i henholdsvis Hjerting og Sædding. ICP har analyseret på en situation, hvor der inden 2019 etableres et fuld-sortiment supermarked i både Hjerting

Sædding Centret analyse forside

Klik for at hente analysen

”Umiddelbart ser det ud til, at det er forholdsvis begrænset, hvad effekten vil være i forhold til bymidten,” medgiver John Snedker som kommentar til den lille påvirkning.

”Som punkt 1 har vi sagt, det er fint med Sædding Centret som bydelscenter, men vi kan også se, at Hjerting udvikler sig og bliver større og større. Vi snakker faktisk om et befolkningsunderlag, der minder om Ribe By, så vi skal også passe på med ikke at blive alt for forsigtige. Så nu skal vi et spadestik længere ned og have nogle flere drøftelser med de to ansøgere og ICP. Det skal give et endnu bedre grundlag for den bedste beslutning – uden at det begrænser den udvikling, vi gerne vil se i bymidten.”

Fire krav er opfyldt

Udvalgsformanden vil helst ikke gå for langt i notatet fra kommunens forvaltning, som tilsyneladende har en – måske politisk – overbalance i forhold til at belyse effekterne af et supermarked i Hjerting.

”Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har taget nogen beslutninger. Vi udsætter sagen for at blive klogere,” fastslår John Snedker.

”Vi kan jo også se, at der sker en udvikling i Hjerting, som ikke er så lille endda, og der vil komme en befolkningsudvikling i det nordlige Hjerting.”

I har tidligere opstillet fire krav for at tillade et supermarked i Hjerting, og ifølge den nye analyse ser de alle ud til at være opfyldt?

”Jo, men der er stadig nogle mellemregninger, f.eks. hvis man siger ja til både Sædding og Hjerting. Skaber vi så nogle ringere muligheder for befolkningen generelt?”

Notatet fra forvaltningen indeholder nogle påfaldende vægtninger og direkte fejl, men Snedker vil helst ikke gå ind i en konkret snak om indholdet.

Måske et bedre notat

”Det er også en af årsagerne til, at vi har udsat sagen. Vi vil gerne have det belyst nærmere. Jeg ville hellere svare på de her spørgsmål, når vi har taget en beslutning.”

Notatet indgår vel i beslutningsgrundlaget?

”Ja, men vi vil også gerne have et bedre beslutningsgrundlag. Der er måske nogle ting, der skal stå på en anden måde eller noget, der ikke var rigtigt.”

Læs også artiklen “Analyser: Plads til supermarked i både Hjerting og Sædding”

Læs også artiklen “Sjusket notat fra kommunens forvaltning”

Læs også vores leder “Baglæns købmandsregning”

Tekst:

Relaterede artikler

Top