Kravnsø-ruiner fik nådestødet

NEDRIVNINGSPULJE – Det dejlige Kravnsø-område ned til Varde Ådal lige nord for Vestkystvejen er nu sluppet af med to grimme torne i øjet.

Nedrivningspuljer er normalt noget, man forbinder med fjerne udkantsområder uden tegn på liv, men her er de offentlige penge sat i spil kun ti minutters kørsel fra pragtvillaerne på Strandpromenaden.

Esbjerg Kommune traf 21. september den endelige beslutning om at yde støtte til nedrivningen af i alt seks ’faldefærdige og skæmmende’ ejendomme i kommunen, bl.a. de to huse i Kravnsø.

I læsende stund skulle de være jævnet med jorden, og det bedste man kan sige om dem er, at de ikke kunne ses fra Vestkystvejen. Nu slipper naboer og andre forbikørende også for at se på dem.

Specielt den ene ejendom på Vestre Kravnsøvej 3 var meget træt med store huller og sammensunket tag, men var dog nogenlunde dækket af et par store containere langs vejen.

 

Naturen var i gang

Naturen var selv så småt gået i gang med nedbrydningen ved hjælp af planter og små træer, der voksede frem på murværket.

Nedrivningen sker efter aftale med ejerne, der har givet fuldmagt til at lade kommunen stå for alt papirarbejdet og det praktiske, f.eks. miljøscreening af eventuelt forurenet byggeaffald.

Støtten til nedrivning ydes formelt som et kontant tilskud til ejerne, men kommunen afregner direkte med rådgivere og entreprenører.

For de to ejendomme ved Kravnsø anslår kommunen en udgift på ca. 250.000 kr. til hver, hvoraf staten i de konkrete tilfælde refunderer 60 pct.

 

Kravnsø nedrivning 02

Kravnsøvej 4 var i lidt bedre stand end Vestre Kravnsøvej 3 (øverste billede), hvor naturen så småt var gået i gang med at nedbryde det gamle trætte hus ved hjælp af træer og buske, der voksede på murene…

Nedrivningspuljen

Med baggrund i byfornyelsesloven kan byrådet beslutte at yde til støtte til nedrivning af bl.a. ejerboliger og private udlejningsboliger, når det er begrundet i bygningernes dårlige fysiske tilstand.

Henvendelser om forfaldne bygninger kan f.eks. komme fra naboer, lokalråd eller ejeren selv, hvorefter kommunens folk besigtiger ejendomme for at vurdere, om de kan indstilles til nedrivning med tilskud.

Esbjerg Kommune vil efter de første seks nedrivninger nu bruge de praktiske erfaringer til at sætte gang i yderligere 25 sager, der har fået høj prioritet til nedrivning med tilskud fra Landsbyfornyelsespuljen.

 

Tekst:
Top